Z ROZCZAROWANIEM TEŻ MOŻNA RADZIĆ SOBIE ASERTYWNIE!

Trudno sobie wyobrazić, by możliwe było życie bez doświadczenia jakichkolwiek rozczarowań. Rozczarowanie pojawia się w momencie, gdy nasze oczekiwania lub pragnienia odnośnie czegoś nie zostały spełnione.

JAK RADZISZ SOBIE Z ROZCZAROWANIEM?

Jest wiele nieasertywnych sposobów radzenia sobie z rozczarowaniem. Przykładowo:

 • Dąsanie się/ Obrażanie się.
 • Złość na osobę/rzecz, która spowodowała rozczarowanie, a jednocześnie złość na samego siebie.
 • Depresja.
 • Chęć zemsty.
 • Poddawanie się.
 • Samokrytycyzm.

Zastanów się parę minut nad ostatnią sytuacją, w której pojawiło się rozczarowanie. Pomyśl nad tym, jak reagowałeś i zapisz poniżej odpowiedzi.

Sytuacja rozczarowania:

Co zrobiłem:

Teraz przeczytaj opisy umieszczone poniżej i zastanów się, czy zareagowałeś w sposób agresywny, pasywny czy asertywny?

PASYWNA reakcja na rozczarowanie:

Reagowanie pasywne polega na poddawaniu się w próbach osiągnięcia czegoś lub stawanie się przesadnie krytycznym w stosunku do samego siebie. Może pojawić się również żal. Jeśli to ktoś jest odpowiedzialny za Twoje rozczarowanie, reakcja pasywna polega na odsunięciu się od tej osoby. Opisane reakcje mogą prowadzić do obniżenia samooceny oraz depresji.

AGRESYWNA reakcja na rozczarowanie:

Reakcja agresywna skupia się na złości w stosunku do sytuacji lub osoby, które wywołały rozczarowanie. Złość skutkuje chowaniem urazy i chęcią zrewanżowania się oraz zemsty.

 ASERTYWNA reakcja na rozczarowanie:

Asertywne reagowanie nie oznacza, że rozczarowanie w ogóle się nie pojawi. Pojawi się, ponieważ jest zupełnie normalne i naturalne. Różnica polega na tym, że reagując asertywnie, nie będziesz odczuwał takiego żalu do samego siebie oraz złości do innych, jak opisano wyżej. Nie utkniesz w negatywnych emocjach. Weźmiesz odpowiedzialność za własny wkład w niekorzystne potoczenie się zdarzeń i będziesz mógł zastanowić się, jak ruszyć dalej. Możliwe, że będzie to wymagało pewnych zmian, a także wyciągnięcia wniosków z własnego rozczarowania. Może okaże się, że nie mogłeś niczego zrobić inaczej. Tak czy inaczej, będziesz mógł zaakceptować przebieg wydarzeń i ruszyć dalej.

NIEPRZYDATNE MYŚLI TOWARZYSZĄCE ROZCZAROWANIU

Tak jak w przypadku innych zachowań, zidentyfikowaliśmy pewne myśli, które pojawiają się automatycznie w naszych głowach w trakcie doświadczenia rozczarowania, a które w żaden sposób nie pomagają w radzeniu sobie z nim:

 • Powinni wiedzieć, że nie lubię jak tak robią.
 • Świat jest okropny. Nie zniosę tego!
 • Ta osoba jest zła.
 • Nie mogę zaakceptować takiej osoby.
 • Nie mogę tego tolerować.

Czy przychodzą Ci do głowy inne myśli uniemożliwiające asertywne radzenie sobie z rozczarowaniem? Wpisz je poniżej:

ASERTYWNE REAGOWANIE NA ROZCZAROWANIE: POMOCNE MYŚLI

Poniżej znajdziesz parę przykładów pomocnych myśli w radzeniu sobie z rozczarowaniem. Pamiętaj, że możesz także użyć Dziennika Myśli i Eksperymentów Behawioralnych (patrz Moduł 3.).

 • To niesprawiedliwe by być traktowanym nieuczciwie, ale nie jest to takie straszne.
 • Frustracja i poczucie skrzywdzenia są do zniesienia, a z tą sytuacją cały czas można coś zrobić.
 • Akceptuję to, jaka jest dana osoba. Może nie podoba się jej jeden aspekt mojego zachowania, co nie znaczy, że nie akceptuje mnie jako osoby w ogóle.
 • Lepsze jest otwarte komunikowanie własnych emocji – nie jest to takie złe, jak się może wydawać.

Zastanów się nad dodatkowymi asertywnymi myślami. Przypomnij sobie także własne nieprzydatne myśli i spróbuj zastąpić je tymi bardziej pomocnymi.

PODSUMOWANIE

 • Rozczarowanie jest zupełnie normalną i naturalną częścią doświadczeń w naszym życiu.
 • Tak samo jak w przypadku innych zachowań, to w jaki sposób myślimy o byciu krytykowanym, może prowadzić do reagowania w sposób pasywny, agresywny lub asertywny sposób. Odpowiednią pracą możemy zmienić sposób myślenia na ten bardziej asertywny.

Tekst opublikowano za zgodą Centre for Clinical Interventions of the North Metropolitan Health Service, źródło, tłumaczenie: Ewa Warlewska.

Udostępnij