Psychoterapia par

Psychoterapia par jest formą wsparcia w przezwyciężaniu trudności pojawiających się w relacji. Skupia się na rozumieniu przyczyn występujących trudności oraz szukaniu pomocnych sposobów radzenia sobie z obecnymi oraz przyszłymi trudnościami.

Ta forma psychoterapii skierowana jest dla par, które doświadczają trudności w relacji, na każdym jej etapie, zarówno w związkach formalnych i jak i nieformalnych. Szczególnie, gdy występują:

  • sytuacje kryzysowe,
  • trudności w komunikacji,
  • oraz trudności w rozwiązywaniu konfliktów

Terapia schematów dla par skupia się na zatrzymywaniu tzw. „cykli pary”, czyli powtarzających się schematów działania w relacji, które są dysfunkcyjne i sprawiają, że para tkwi w błędnych kołach nieporozumień.

 

Najważniejsze elementy terapii par:

  • poznanie mechanizmów działania w relacji (własnych oraz drugiej osoby) i rozumienie jak wzajemnie na siebie wpływają;
  • nauka przerywania kłótni i budowanie nowych strategii rozwiązywania konfliktów;
  • nauka rozumienia własnych myśli, emocji, potrzeb i zachowań;
  • nauka wyrażania i wzajemnego zaspokajania potrzeb, jednocześnie dbając o własne granice;
  • przyjmowanie perspektywy drugiej osoby i wzajemne uprawomacnianie;
  • praca z przekonaniami na temat relacji, które utrudniają funkcjonowanie;
  • rozwijanie umiejętności komunikacji.

Przeciwwskazaniem do podjęcia terapii może być ciężki stan psychiczny (np. kryzys samobójczy), występowanie niektórych zaburzeń psychicznych, które wymagają leczenia indywidualnego oraz występowanie uzależnień.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu, czas trwania sesji to 60 minut.

Koszt spotkania to 320 zł.