Cennik

Usługa

Czas trwania

Cena

Psychoterapia indywidualna (także on-line przez Skype) 50-60 minut, raz w tygodniu 1 150 zł
Konsultacja psychologiczna (także on-line przez Skype) 50-60 minut (zwykle 1-3 spotkania) lub 3 odpowiedzi e-mail 2 150 zł
Online addiction psychotherapy/Traitement des dépendances en ligne 50-60 min, once a week/une fois par semaine 170 zł
Badanie psychologiczne i neuropsychologiczne w zależności od zakresu, szczegółowy cennik na dole strony 30-590 zł

Oferta dla studentów (zniżka na wybrane usługi)

Zniżka obowiązuje po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej, dla osób poniżej 26 roku życia

Usługa

Czas trwania

Cena

Psychoterapia indywidualna (także on-line przez Skype) 50-60 minut, raz w tygodniu 1 140 zł
Konsultacja psychologiczna (także on-line przez Skype) 50-60 minut 140 zł
Online addiction psychotherapy/Traitement des dépendances en ligne 50-60 min, once a week 160 zł
Badanie psychologiczne i neuropsychologiczne w zależności od zakresu -10%

1 W razie potrzeby – możliwe częstsze spotkania.

2 W przypadku psychoterapii indywidualnej lub konsultacji psychologicznej on-line, płatność odbywa się przedpłatą, po telefonicznym lub e-mailowym ustaleniu terminu. Sesja odbywa się po potwierdzeniu wpłaty. Cena konsultacji e-mailowej dla studentów wynosi 140 zł. Nie prowadzimy terapii problemów osobowościowych on-line.

Nie ma możliwości płatności kartą.

Diagnoza psychologiczna

Celem diagnozy psychologicznej w najbardziej ogólnym ujęciu jest poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania człowieka w różnych obszarach życia. W zależności od indywidualnych potrzeb osoby badanej i celu diagnozy koncentrujemy się na wybranym zakresie – np. funkcjonowaniu pamięci, koncentracji i uwagi lub opisie struktury osobowości. Uzyskana na podstawie diagnozy psychologicznej wiedza pomaga w lepszym zrozumieniu zachowania oraz sposobów radzenia sobie z trudnościami, a także rozpoznaniu mocnych i słabych stron osoby badanej.

Badanie psychologiczne obejmuje minimum dwa spotkania z psychologiem, w tym:

  • rozmowę wstępną, podczas której następuje: ustalenie celu badania, określenie obszarów problemowych oraz wybór odpowiednich narzędzi diagnostycznych

  • wywiad kliniczny

  • wykonanie przez osobę badaną testu lub zestawu zadań testowych – w trakcie jednego lub kilku spotkań, w zależności od zakresu badania

  • zebranie, analizę i interpretację wyników

  • omówienie otrzymanych wyników w trakcie kolejnego spotkania

  • opis wyników w formie pisemnej (opcjonalnie)

Cennik testów psychologicznych [PDF]