Cennik

Usługa

Czas trwania

Cena

Psychoterapia indywidualna (także on-line przez Skype)50 minut, raz w tygodniu 1220 zł
Konsultacja psychologiczna (także on-line przez Skype)50 minut (zwykle 1-3 spotkania) 2220 zł
Psychoterapia par60 minut raz w tygodniu320 zł
Badanie psychologiczne i neuropsychologicznew zależności od zakresu, szczegółowy cennik na dole strony30-600 zł
Konsultacja psychodietetyczna50 minut220 zł

Informujemy, że w przypadku niepojawienia się na pierwszym umówionym spotkaniu i chęci zarezerwowania drugiego terminu, niezbędna jest przedpłata na konto, która jest bezzwrotna w przypadku ponownej nieobecności.

1 W razie potrzeby – możliwe częstsze spotkania.

2 W przypadku psychoterapii indywidualnej lub konsultacji psychologicznej on-line, płatność odbywa się przedpłatą, po telefonicznym lub e-mailowym ustaleniu terminu. Sesja odbywa się po potwierdzeniu wpłaty.

Nie ma możliwości płatności kartą.

Diagnoza psychologiczna

Celem diagnozy psychologicznej w najbardziej ogólnym ujęciu jest poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania człowieka w różnych obszarach życia. W zależności od indywidualnych potrzeb osoby badanej i celu diagnozy koncentrujemy się na wybranym zakresie – np. funkcjonowaniu pamięci, koncentracji i uwagi lub opisie struktury osobowości. Uzyskana na podstawie diagnozy psychologicznej wiedza pomaga w lepszym zrozumieniu zachowania oraz sposobów radzenia sobie z trudnościami, a także rozpoznaniu mocnych i słabych stron osoby badanej.

Badanie psychologiczne obejmuje minimum dwa spotkania z psychologiem, w tym:

  • rozmowę wstępną, podczas której następuje: ustalenie celu badania, określenie obszarów problemowych oraz wybór odpowiednich narzędzi diagnostycznych

  • wywiad kliniczny

  • wykonanie przez osobę badaną testu lub zestawu zadań testowych – w trakcie jednego lub kilku spotkań, w zależności od zakresu badania

  • zebranie, analizę i interpretację wyników

  • omówienie otrzymanych wyników w trakcie kolejnego spotkania

  • opis wyników w formie pisemnej (opcjonalnie)

Cennik testów psychologicznych [PDF]