Cennik

Usługa

Czas trwania

Cena

Psychoterapia indywidualna (także on-line przez Skype) 50 minut, raz w tygodniu 1 160 zł
Konsultacja psychologiczna (także on-line przez Skype) 50 minut (zwykle 1-3 spotkania) lub 3 odpowiedzi e-mail 2 160 zł
Online addiction psychotherapy/Traitement des dépendances en ligne 50 min, once a week/une fois par semaine 180 zł
Badanie psychologiczne i neuropsychologiczne w zależności od zakresu, szczegółowy cennik na dole strony 30-590 zł

Informujemy, że w przypadku niepojawienia się na pierwszym umówionym spotkaniu i chęci zarezerwowania drugiego terminu, niezbędna jest przedpłata na konto, która jest bezzwrotna w przypadku ponownej nieobecności.

Oferta dla studentów i uczniów szkół policealnych (zniżka na wybrane usługi)

Zniżka obowiązuje po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej lub szkoły policealnej, dla osób poniżej 26 roku życia

Usługa

Czas trwania

Cena

Psychoterapia indywidualna (także on-line przez Skype) 50 minut, raz w tygodniu 1 150 zł
Konsultacja psychologiczna (także on-line przez Skype) 50 minut 150 zł
Online addiction psychotherapy/Traitement des dépendances en ligne 50 min, once a week 170 zł
Badanie psychologiczne i neuropsychologiczne w zależności od zakresu -10%

1 W razie potrzeby – możliwe częstsze spotkania.

2 W przypadku psychoterapii indywidualnej lub konsultacji psychologicznej on-line, płatność odbywa się przedpłatą, po telefonicznym lub e-mailowym ustaleniu terminu. Sesja odbywa się po potwierdzeniu wpłaty. Cena konsultacji e-mailowej dla studentów i uczniów szkół policealnych wynosi 150 zł.

Nie ma możliwości płatności kartą.

Diagnoza psychologiczna

Celem diagnozy psychologicznej w najbardziej ogólnym ujęciu jest poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania człowieka w różnych obszarach życia. W zależności od indywidualnych potrzeb osoby badanej i celu diagnozy koncentrujemy się na wybranym zakresie – np. funkcjonowaniu pamięci, koncentracji i uwagi lub opisie struktury osobowości. Uzyskana na podstawie diagnozy psychologicznej wiedza pomaga w lepszym zrozumieniu zachowania oraz sposobów radzenia sobie z trudnościami, a także rozpoznaniu mocnych i słabych stron osoby badanej.

Badanie psychologiczne obejmuje minimum dwa spotkania z psychologiem, w tym:

  • rozmowę wstępną, podczas której następuje: ustalenie celu badania, określenie obszarów problemowych oraz wybór odpowiednich narzędzi diagnostycznych

  • wywiad kliniczny

  • wykonanie przez osobę badaną testu lub zestawu zadań testowych – w trakcie jednego lub kilku spotkań, w zależności od zakresu badania

  • zebranie, analizę i interpretację wyników

  • omówienie otrzymanych wyników w trakcie kolejnego spotkania

  • opis wyników w formie pisemnej (opcjonalnie)

Cennik testów psychologicznych [PDF]