Czym się zajmujemy?

Psychoterapia indywidualna

dla osób dorosłych, prowadzona metodą poznawczo-behawioralną – dla zmagających się między innymi z depresją, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości, problemami ze snem, zaburzeniami odżywiania, problemami psychosomatycznymi, zespołem stresu pourazowego i chorobą afektywną dwubiegunową

Konsultacje i poradnictwo

pomoc w rozwiązywaniu problemów natury psychologicznej, również on-line poprzez Skype lub w formie e-maili

Psychoterapia dzieci i młodzieży

terapia poznawczo-behawioralna to metoda leczenia, która może skutecznie pomagać dzieciom i młodzieży z różnego typu problemami, takimi jak lęk, depresja, zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne, ADHD oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)

Diagnoza psychologiczna

w zakresie kompleksowym oraz diagnoza neuropsychologiczna w podstawowym zakresie

Aktualności

więcej aktualności

NASZ ZESPÓŁ

Dorota Nowicka
psychoterapia dorosłych

psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (nr certyfikatu 457)

dr Dagna Wysocka (Skrzypińska)
psychoterapia dorosłych

psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (nr certyfikatu 429)

Monika Stankiewicz
psychoterapia dorosłych

psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (nr certyfikatu 483)

Igor Bąk
psychoterapia dorosłych
psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie procesu certyfikacyjnego
Aleksandra Bednarczyk
psychoterapia dorosłych
psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (nr certyfikatu 785)
Helena Bieniek
pychoterapia dorosłych
psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie procesu certyfikacyjnego
Piotr Curyło
psychoterapia dorosłych
psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie procesu certyfikacyjnego
Łukasz Góralczyk
psychoterapia dorosłych
psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie procesu certyfikacyjnego
Michalina Knopp-Hibszer
psychoterapia dorosłych
psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (nr certyfikatu 789)
Ewelina Kołtunowska
psychoterapia dorosłych
psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie procesu certyfikacyjnego
Magdalena Król
psychoterapia uzależnień i współuzależnienia, psychoterapia dorosłych
psycholożka, specjalistka psychoterapii uzależnień, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie procesu certyfikacyjnego
Katarzyna Kutyła
psychoterapia dorosłych

psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie procesu certyfikacyjnego

Marzena Lelek-Kratiuk
psychoterapia dorosłych, dzieci i młodzieży

psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie procesu certyfikacyjnego

Barbara Majerowicz
psychoterapia dorosłych
psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie procesu certyfikacyjnego
Monika Michalik
psychoterapia dorosłych oraz młodzieży
psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie procesu certyfikacyjnego
Aleksandra Nachyła-Szewczyk
psychoterapia dorosłych, dzieci i młodzieży
psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie procesu certyfikacyjnego
Zuzanna Sieprawska
psychoterapia dorosłych, dzieci i młodzieży
psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie procesu certyfikacyjnego
Anna Sitarz
psychoterapia dorosłych

psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie procesu certyfikacyjnego

Marlena Szyszłow-Nowak
psychoterapia dorosłych
psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (nr certyfikatu 1525)
Alicja Woźniak
psychoterapia dorosłych

psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie procesu certyfikacyjnego

Olga Pamuła
diagnoza neuro- i psychologiczna

psycholożka, diagnostka

Do poczytania

więcej artykułów

 

Terapia poznawczo-behawioralna

Jeżeli poszukujesz skutecznego leczenia psychologicznego lub psychoterapeutycznego, a aspekty takie jak kompetencja, troska, zaufanie i wzajemne porozumienie są dla Ciebie istotne, zapraszamy do Centrum Poznawczo-Behawioralnego Ad Rem w Krakowie (CBT).

Nasze Centrum zostało założone w 2013 roku z inicjatywy Doroty Nowickiej, Dagny Skrzypińskiej i Moniki Stankiewicz. Jest to zespół psychoterapeutów specjalizujących się w nurcie poznawczo-behawioralnym i psychologów-praktyków, nieustannie podnoszących swoje zawodowe kompetencje poprzez udział w konferencjach i szkoleniach oraz poddawanie swojej pracy stałej superwizji. W naszej pracy wykorzystujemy także elementy terapii akceptacji i zaangażowania (ACT), terapii schematów, terapii opartej na samowspółczuciu (CFT) oraz dialogu motywującego.

Oferujemy szeroko pojęte wsparcie psychologiczne w postaci:

  • psychoterapii indywidualnej dla osób dorosłych, dzieci (od 7. roku życia) i młodzieży, prowadzonej metodą poznawczo-behawioralną (skierowanej do osób zmagających się między innymi z depresją, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości, problemami ze snem, zaburzeniami odżywiania, chorobą psychosomatyczną, zespołem stresu pourazowego, przewlekłą chorobą somatyczną, całościowymi zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu czy chorobą afektywną dwubiegunową)
  • konsultacji i poradnictwa (również on-line poprzez komunikator internetowy Skype)
  • pomocy w rozwiązywaniu problemów natury psychologicznej
  • terapii uzależnień

Prowadzimy diagnozę psychologiczną w zakresie kompleksowym oraz diagnozę neuropsychologiczną w podstawowym zakresie.

Organizujemy szkolenia dydaktyczne z zakresu podstaw terapii poznawczo-behawioralnej oraz pracy z pacjentami lękowymi i depresyjnymi.

Profesjonalne, oparte na rzetelnej wiedzy psychologicznej podejście łączymy z szacunkiem, dyskrecją, empatią i zrozumieniem w pracy z osobami posiadającymi różne problemy, które znajdują się w różnych punktach swojego życia oraz pochodzą z różnych środowisk. Staramy się zapewnić spokojną i bezpieczną atmosferę, która sprzyja otwarciu się na procesy leczenia i wzrostu.

Kontakt

Kraków, ul. Śliska 16/4
732 632 263

Obserwuj