Konsultacje psychologiczne

Tego rodzaju pomoc psychologiczna skierowana jest do osób, pragnących skonsultować swój problem ze specjalistą i uzyskać fachową poradę. Pierwszym etapem konsultacji jest przeprowadzenie szczegółowego wywiadu psychologicznego, służącego precyzyjnemu określeniu problemu. Następnie psycholog udziela pacjentowi informacji i wskazówek, pomocnych w jego rozwiązaniu.

Konsultacja prowadzona jest w formie dialogu, jej głównym celem jest zapewnienie wsparcia osobom znajdującym się w trudnych życiowych sytuacjach i przechodzących różnego rodzaju kryzysy.

Centrum Poznawczo-Behawioralne Ad Rem oferuje także możliwość uzyskania konsultacji psychologicznej online – za pomocą Skype'a.

Dodatkowe informacje:

  • Cena: 220 zł
  • Czas trwania: 50 minut
  • Liczba spotkań: zwykle 1-3 spotkania