Nasz zespół

Dorota Nowicka

Dorota Nowicka

Psycholog, a także certyfikowana psychoterapeutka (Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej nr 457). Ukończyła czteroletnie akredytowane szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodne ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies. Absolwentka Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. W ramach studiów psychologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim zrealizowała ścieżkę specjalizacyjną z psychologii klinicznej. Źródłem praktycznego doświadczenia klinicznego były natomiast liczne staże m.in. na oddziałach psychiatrii w Szpitalu im. L. Rydygiera, w Szpitalu Uniwersyteckim, a także w Szpitalu im. J. Babińskiego w Krakowie. Poprzez uczestnictwo w wielu  dodatkowych szkoleniach, takich jak na przykład „Diagnoza neuropsychologiczna dzieci i osób dorosłych”, „Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń nastroju – najnowsze ujęcia”, „Nadmierna złość – problem wielu zaburzeń”, "Dialog Motywujący", a także poprzez poddawanie swojej pracy regularnej superwizji, nieustannie poszerza swoje horyzonty zawodowe. Szczególne zainteresowania to terapia zburzeń lękowych. Wolny czas najchętniej przeznacza na planowanie podróży i podróżowanie, a także literaturę obcojęzyczną.

Dagna Skrzypińska

dr Dagna Skrzypińska

Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, zgodny ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies numer 429). Psychologię studiowała w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w belgijskim Katholieke Univeristeit Leuven. Tytuł doktora uzyskała na Wydziale Filozoficznym UJ, gdzie obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej. Zrealizowała ścieżkę specjalizacyjną z psychologii klinicznej oraz szkolenia specjalistyczne z zakresu m.in. dialogu motywującego, najnowszych ujęć w terapii depresji, terapii zaburzeń osobowości w terapii schematu i terapii poznawczo-behawioralnej, technik wyobrażeniowych, dialogu motywującego oraz treningu metakognitywnego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Doświadczenie kliniczne zdobywała w trakcie staży zawodowych w Poradni Zdrowia Psychicznego w Bochni oraz w Szpitalu im. Józefa Babińskiego w Krakowie, jak również w trakcie pracy na stanowisku psychologa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie, gdzie zajmowała się m.in. przeprowadzaniem indywidualnych konsultacji i terapią osób dorosłych oraz prowadzeniem grupy wsparcia dla rodzin osób chorujących na schizofrenię. Kontynuuje rozwój zawodowy aktywnie uczestnicząc w konferencjach naukowych oraz szkoleniach z zakresu psychoterapii. Pracuje z osobami z problemami związanymi z zaburzeniami lękowymi i nastroju, zaburzeniami snu, zaburzeniami odżywiania oraz zaburzeniami osobowości. Interesuje się terapią poznawczo-behawioralną III fali. Prywatnie lubi dobre kino i literaturę, czas wolny najchętniej spędza w górach.

Monika Stankiewicz

Monika Stankiewicz

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej nr 483). Ukończyła czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodne  ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies. Podczas studiów zrealizowała ścieżkę specjalizacyjną z psychologii klinicznej i Studium Pedagogiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.  Ukończyła szkolenia specjalistyczne z zakresu m.in. dialogu motywującego, treningu metakognitywnego, diagnozy neuropsychologicznej, zachowań trudnych w autyzmie, terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń nastroju w najnowszych ujęciach, stosowaniu technik wyobrażeniowych oraz Racjonalnej Terapii Zachowania. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in. w Szpitalu im. J. Babińskiego (na oddziałach stacjonarnych oraz współprowadząc grupę wsparcia dla osób bliskich pacjentów z diagnozą schizofrenii), w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, w Szpitalu im. L. Rydygiera oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krakowie. Zainteresowania: psychologia kliniczna, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe oraz terapia schematu. Wolny czas chętnie spędza aktywnie – uprawia sport, podróżuje, poznaje literaturę i muzykę.

Justyna Dylczyk

Justyna Dylczyk

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie czteroletniego akredytowanego szkolenia  z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodnego ze standardami European Association of Behavioural and Cognitive Psychotherapies. Absolwentka studiów podyplomowych z Psychoonkologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, z Terapii Rodzin w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii oraz z Zarządzania Kapitałem Ludzkim na Politechnice Opolskiej. Obecnie w trakcie uzyskiwania uprawnień pedagogicznych. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie zrealizowała ścieżkę specjalizacyjną z psychologii klinicznej. Doświadczenie zdobywała podczas staży zawodowych, m.in. w Szpitalu Klinicznym im. Józefa Babińskiego, Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie oraz Krakowskim Ośrodku Terapii, a także podczas pracy na stanowisku psychologa w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach, Hospicjum Domowym dla Dzieci w Krakowie oraz Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Wieliczce. Regularnie uczestniczy w konferencjach i szkoleniach z zakresu psychoterapii oraz udzielania pomocy psychologicznej osobom dorosłym i młodzieży. Dotychczas zrealizowała szkolenia, m.in. z zachowań agresywnych i autoagresywnych, Dialogu Motywującego, Terapii Simontonowskiej dla pacjentów onkologicznych, Racjonalnej Terapii Zachowania oraz Rodzicielstwa Bliskości dla Profesjonalistów. Pracuje z osobami z problemami związanymi z zaburzeniami lękowymi, adaptacyjnymi, zaburzeniami nastroju, a także z osobami w żałobie. Interesuje się terapią poznawczo-behawioralną III fali oraz wzrostem potraumatycznym. Wolny czas przeznacza na taniec, podróże oraz zwyczajny odpoczynek.

W naszym gabinecie pracuje z osobami dorosłymi i nastolatkami.

Natalia Harasimowicz

Natalia Harasimowicz

Magister psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz psychoterapeutka w trakcie certyfikacji PTPPB. Obecnie kończy czteroletnie, całościowe szkolenie w terapii poznawczo – behawioralnej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS pod kierunkiem dr Popiel i dr Pragłowskiej. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno - Behawioralnej. Ukończyła liczne szkolenia coachingowe (Szkoła Profesjonalnego Coachingu, akredytacja ACC ICF), trenerskie (m.in. szkolenia w Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys), terapeutyczne (MBSR, RTZ I, pomoc psychologiczna dla LGBTQIA). Jest psycholożką uprawnioną do wydawania orzeczeń w transporcie, medycynie pracy, a także do pozwolenia na broń.

Od kilku lat pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi, prowadząc psychoterapię, konsultacje i coaching. Współpracuje także z placówkami zajmującymi się promocją i ochroną zdrowia psychicznego (poradnie zdrowia psychicznego, rehabilitacyjne oddziały dzienne). Jej doświadczenie kliniczne to praca dla Poradni Zdrowia Psychicznego Maszachaba, Centrum Medycyny Profilaktycznej, Poradni Psychologiczno - Logopedycznej TWK, Poradni Baby Vita. Przyjmuje pacjentów cierpiących z powodu lęku, depresji, zaburzeń osobowości, pracuje z osobami z kręgu LGBTQIA. Szczególnie miejsce zajmuje w niej obszar przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, praca z innością i stygmatyzacją, praca z problemami seksualnymi. Jej główne zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół budowania przez pacjentów  "życia wartego przeżycia". Korzysta z technik zarówno drugiej jak i trzeciej fali psychoterapii poznawczo - behawioralnej.

Dominika Kowalik

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie ostatniego roku czteroletniego akredytowanego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodnego ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies. Dodatkowo ukończyła roczny kurs psychoterapii dzieci i młodzieży w ujęciu poznawczo-behawioralnym w krakowskim NODN Mensana. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, realizując specjalność kliniczną i neuropsychologię. Jest trenerem Biofeedback EEG I stopnia.

Doświadczenie zdobywała podczas pracy z pacjentami z zaburzeniami rozwojowymi, chorobami neurodegeneracyjnymi, z mutyzmem oraz z ich rodzinami w Centrum Edukacji i Wspomagania w Rozwoju Dziecka Insignis w Lublinie, w Przedszkolu dla Dzieci z Autyzmem oraz w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie.

Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne rozwijała podczas stażów m. in.: na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, podczas Turnusów terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z autyzmem i z Zespołem Aspergera. W trakcie stażu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie współprowadziła zajęcia terapeutyczne dla dorosłych z zaburzeniami nastroju. W ramach podnoszenia swoich kwalifikacji czynnie uczestniczy w konferencjach naukowo-szkoleniowych oraz kursach i szkoleniach, obejmujących między innymi interwencję kryzysową zachowań suicydalnych, terapię zaburzeń neurorozwojowych, diagnozę i terapię zaburzeń afektywnych. Zawodowo interesuje się zaburzeniami nastroju, zaburzeniami odżywiania oraz zaburzeniami zachowania u dzieci i młodzieży.

W naszym gabinecie prowadzi psychoterapię dorosłych, dzieci i młodzieży.

Tel.: 737 819 863
E-mail: dominika.kowalik@centrum-poznawcze.pl

Michalina Knopp-Hibszer

Psycholog, psychoterapeutka poznawczo – behawioralna w trakcie czwartego roku szkolenia rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, zgodnego ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychoterapies. Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie Śląskim, realizując ścieżki specjalizacyjne z psychologii klinicznej oraz psychologii sądowej. Doświadczenie zawodowe  zdobywała podczas licznych staży, m. in. w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, Poradni Zdrowia Psychicznego w Gliwicach, Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie, a także pracując na stanowisku psychologa w Ośrodku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gliwicach, Centrum Pieczy Zastępczej i wspierania Rodziny w Gliwicach oraz w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Wieliczce oraz pełniąc funkcję kuratora społecznego w sprawach opiekuńczych i nieletnich.

Swoją wiedzę z zakresu psychologii i psychoterapii pogłębia poprzez udział w konferencjach, warsztatach i szkoleniach, jak np. „Interwencja kryzysowa. Metody pracy z dziećmi i młodzieżą”, „Wprowadzenie do terapii hazardu i innych uzależnień behawioralnych” oraz z zakresu terapii i wspierania rodziny. Zawodowo interesuje się psychologią kliniczną, zwłaszcza zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi oraz zaburzeniami zachowania u dzieci i młodzieży, a także psychologią sądową.

Marta Kuczek

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie trzeciego roku czteroletniego akredytowanego szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodnego ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie zrealizowała ścieżkę specjalizacyjną z psychologii klinicznej. Posiada uprawnienia pedagogiczne zdobyte w Studium Pedagogicznym UJ. Prowadzi „Fundację Bez Klamek” zajmującą się rozwijaniem świadomości społecznej na temat zdrowia psychicznego. Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in. w Szpitalu Uniwersyteckim oraz w Szpitalu im. L. Rydygiera w Krakowie, a także pracując jako psycholog środowiskowy. Zawodowo interesuje się terapią zaburzeń afektywnych i lękowych. Obecnie również doktorantka w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficznym UJ. W wolnym czasie biega, chodzi po górach i słucha muzyki filmowej.

Magdalena Król

Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, absolwentka Studium Psychoterapii Uzależnień akredytowanego przez PARPA oraz Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Praktyczne doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej o charakterze terapeutycznym i psychoedukacyjnym zdobywała pracując w Oddziale Rehabilitacji dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychicznymi w Szpitalu Specjalistycznym im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie oraz współpracując m.in. z Poradnią Leczenia Uzależnień i Poradnią Zdrowia Psychicznego dla osób dorosłych i Oddziałem Klinicznym Psychiatrii Dorosłych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

Kontynuuje rozwój zawodowy uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach z zakresu diagnozy psychologicznej oraz psychoterapii i profilaktyki uzależnień.

W naszym gabinecie prowadzi psychoterapię uzależnień on-line.

Tel.: 663 569 532

E-mail: magdalena.krol@centrum-poznawcze.pl

skype: Magdalena Król

Aleksandra Proszowska

Aleksandra Proszowska

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie trzeciego roku czteroletniego akredytowanego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodnego ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Psychologię studiowała w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie studiów zrealizowała ścieżkę psychologii klinicznej i psychologii zdrowia oraz Studium Pedagogiczne UJ. Ukończyła także roczną szkołę trenerów.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas staży i praktyk m.in. na oddziałach Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie, w Domu Pomocy Społecznej w Staniątkach oraz w Małopolskiej Fundacji Pomocy Ludziom Dotkniętym Chorobą Alzheimera. Zawodowo interesuje się zaburzeniami lękowymi i nastroju.

W wolnych chwilach chętnie czyta, podróżuje i spotyka się ze znajomymi.

Ewa Warlewska

Ewa Warlewska

Psycholog, psychoterapeutka poznawczo–behawioralna w trakcie czwartego roku szkolenia rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, zgodnego ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychoterapies. Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie Śląskim, realizując ścieżki specjalizacyjne z psychologii klinicznej oraz psychologii sądowej. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała podczas wolontariatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Śląskim Stowarzyszeniu Ad Vitam Dignam pracując z osobami z zaburzeniami psychotycznymi oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krakowie, pracując z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Swoją pracę zawodową rozpoczynała na oddziałach rehabilitacji kardiologicznej i neurologicznej Szpitala Uzdrowiskowego i Sanatorium Uzdrowiska Ustroń oraz prowadząc terapię grupową na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Ośrodek „Tulipan” w Ustroniu.

Obecnie pracuje w Centrum Zdrowia Psychicznego NZOZ Dziechcinka w Wiśle oraz utrzymuje stałą współpracę z Oddziałem Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Ustroniu.

Swoją wiedzę z zakresu psychologii i psychoterapii pogłębia poprzez udział w konferencjach, warsztatach jak np. „Racjonalna Terapia Zachowania”, „Interwencja kryzysowa” oraz innych szkoleniach, które pozwalają na jak najszersze spojrzenie na pracę terapeutyczną z osobami dorosłymi. Szczególnym zainteresowaniem darzy terapię zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju oraz zaburzeń psychosomatycznych. Chętnie też prowadzi zajęcia i wykłady edukacyjne z zakresu m.in. psychofizjologii stresu bądź przeciwdziałania mobbingowi.

W naszym gabinecie prowadzi psychoterapię osób dorosłych przez Skype'a - nazwa użytkownika ewa.warlewska.

Agnieszka Zaraska

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie czteroletniego akredytowanego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodnego ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychoterapies. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Poradni Niebieska Linia pracując z osobami doświadczającymi przemocy. W fundacji Bliżej Siebie jako terapeuta zajmowała się dziećmi z diagnozą autyzmu. Od dwóch lat jest konsultantem w Poradni dla Osób w Kryzysie Emocjonalnym przy Instytucie Psychologii Zdrowia. Ukończyła roczną certyfikację trenera umiejętności psychologicznych, prowadzi warsztaty min. z tematyki asertywności i technik relaksacji.

W ramach rozwoju zawodowego dba o bieżącą aktualizację swojej wiedzy m.in. poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach. Ostatnio zajmowała się poszerzaniem wiedzy z tematyki terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, terapii dialektyczno-behawioralnej, interwencji kryzysowej w praktyce psychologa klinicznego. Pracuje z osobami doświadczającymi szeroko rozumianego kryzysu, zaburzeń lękowych oraz zaburzeń nastroju.

Czas wolny spędza przy maszynie do szycia lub rozwijając swoją pasję do tańca.

Anna Stanek

Anna Stanek

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Studium Pedagogicznego oraz Rocznego Szkolenia w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży (Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej w Warszawie). Aktualnie realizuje czteroletnie szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała już podczas studiów uczestnicząc w licznych praktykach i stażach, m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie, Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum, Oddziale Neurologii i Udarów Mózgu Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, „Wesołej Krainie”- Centrum Intensywnej Rehabilitacji. Obecnie pracuje jako psycholog w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Stowarzyszeniu „Dać Szansę” oraz Niepublicznym Specjalnym Punkcie Przedszkolnym „Dać Szansę”, gdzie prowadzi terapię dzieci i młodzieży. Zawodowo interesuje się zaburzeniami emocjonalnymi i lękowymi.

Swoje umiejętności i kompetencje rozwija poprzez udział w licznych kursach i szkoleniach np. „Racjonalna Terapia Zachowania”, „Trening Umiejętności Społecznych”, „Metoda Kid’s Skills - Dam radę!”, „Diagnoza i pomoc uczniowi z trudnościami w nauce (zaburzenia przetwarzania słuchowego APD)”.

W Centrum zajmuje się psychoterapią osób dorosłych, dzieci i młodzieży.

e-mail: anna.stanek@centrum-poznawcze.pl

Olga Ptak

Olga Pamuła

Psycholog, ukończyła psychologię w Instytucie Psychologii Stosowanej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie studiów zrealizowała ścieżkę psychologii sądowej, uzupełniając tym samym wiedzę zdobytą podczas studiów z zakresu resocjalizacji.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas licznych staży, m.in. w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie, w Poradni Zdrowia Psychicznego „Psyche-med” w Krakowie, a także w Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie zajmuje się diagnozą oraz poradnictwem psychologicznym w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz pracą psychologa w Zakładzie Karnym.

W swojej pracy zawodowej stara się dbać o ciągły rozwój umiejętności i wiedzy uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach z zakresu diagnozy psychologicznej oraz psychoterapii i pomocy psychologicznej.

Uważa, że w pracy psychologa najważniejsza jest otwartość na pacjenta i podążanie za jego potrzebami.

W naszym gabinecie zajmuje się diagnozą psychologiczną oraz neuropsychologiczną osób dorosłych.

Tel.: 505 016 165

e-mail: olga.ptak@centrum-poznawcze.pl