Nasz zespół

Dorota Nowicka

Dorota Nowicka

Psycholog, a także certyfikowana psychoterapeutka (Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej nr 457). Ukończyła czteroletnie akredytowane szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodne ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies. Absolwentka Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. W ramach studiów psychologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim zrealizowała ścieżkę specjalizacyjną z psychologii klinicznej.

Źródłem praktycznego doświadczenia klinicznego były natomiast liczne staże m.in. na oddziałach psychiatrii w Szpitalu im. L. Rydygiera, w Szpitalu Uniwersyteckim, a także w Szpitalu im. J. Babińskiego w Krakowie. Poprzez uczestnictwo w wielu  dodatkowych szkoleniach, takich jak na przykład „Diagnoza neuropsychologiczna dzieci i osób dorosłych”, „Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń nastroju – najnowsze ujęcia”, „Nadmierna złość – problem wielu zaburzeń”, „Dialog Motywujący", „Mindfulness Based Cognitive Therapy Practitioner", a także poprzez poddawanie swojej pracy regularnej superwizji, nieustannie poszerza swoje horyzonty zawodowe. Szczególne zainteresowania to terapia problemów związanych z lękiem. W swojej pracy aplikuje podejścia tzw. trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej (takie jak m.in. terapia akceptacji i zaangażowania, terapia skoncentrowana na współczuciu, terapia dialektyczno-behawioralna). W październiku rozpoczyna studia podyplomowe na kierunku Terapia akceptacji i zaangażowania.

Wolny czas najchętniej przeznacza na podróże większe i mikrowyprawy, uczy się grać na ukulele.

Dagna Skrzypińska

dr Dagna Skrzypińska

Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, zgodny ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies numer 429). Psychologię studiowała w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w belgijskim Katholieke Univeristeit Leuven. Tytuł doktora uzyskała na Wydziale Filozoficznym UJ, gdzie obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej. Zrealizowała ścieżkę specjalizacyjną z psychologii klinicznej oraz szkolenia specjalistyczne z zakresu m.in. najnowszych ujęć w terapii depresji, terapii zaburzeń osobowości w terapii schematu i terapii poznawczo-behawioralnej, technik wyobrażeniowych, dialogu motywującego oraz treningu uważności (mindfulness). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Swoją prace poddaje regularnej superwizji.

Doświadczenie kliniczne zdobywała w trakcie staży zawodowych w Poradni Zdrowia Psychicznego w Bochni oraz w Szpitalu im. Józefa Babińskiego w Krakowie, jak również w trakcie pracy na stanowisku psychologa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie, gdzie zajmowała się m.in. przeprowadzaniem indywidualnych konsultacji i terapią osób dorosłych oraz prowadzeniem grupy wsparcia dla rodzin osób chorujących na schizofrenię. Kontynuuje rozwój zawodowy aktywnie uczestnicząc w konferencjach naukowych oraz szkoleniach z zakresu psychoterapii. Interesuje się terapią poznawczo-behawioralną III fali, szczególnie terapią akceptacji i zaangażowania.

Współtworzy stoicko-psychologiczny projekt Forma Minimalna. Prywatnie lubi dobre kino i literaturę, czas wolny najchętniej spędza w górach.

Monika Stankiewicz

Monika Stankiewicz

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej nr 483). Ukończyła czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodne ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies, oraz terapię własną. Podczas studiów zrealizowała ścieżkę specjalizacyjną z psychologii klinicznej i Studium Pedagogiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Ukończyła szkolenia specjalistyczne z zakresu m.in. kurs "Mindfulness Based Cognitive Therapy Practitioner", dialogu motywującego, treningu metakognitywnego, diagnozy neuropsychologicznej, podejścia self-compassion, terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń nastroju w najnowszych ujęciach, stosowaniu technik wyobrażeniowych oraz Racjonalnej Terapii Zachowania. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in. w Szpitalu im. J. Babińskiego (na oddziałach stacjonarnych oraz współprowadząc grupę wsparcia dla osób bliskich pacjentów z diagnozą schizofrenii), w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, w Szpitalu im. L. Rydygiera oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krakowie. Zainteresowania: trzecia fala terapii poznawczo-behawioralnej (m. in. terapia akceptacji i zaangażowania, terapia skoncentrowana na współczuciu), zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe oraz terapia schematu.

Wolny czas chętnie spędza aktywnie – uprawia sport, podróżuje, poznaje literaturę i muzykę.

Aleksandra Bednarczyk

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej nr 785). Ukończyła czteroletnie szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej i zgodne ze standardami European Association for Cognitive and Behavioural Therapies.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Śląskim Ośrodku Onkologii „SANIVITAS”, Przychodni Lekarskiej „MACIEJÓW” w Zabrzu, Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore w Dąbrowie Górniczej oraz Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy NZOZ Poradni Psychologicznej PARTNER w Gliwicach. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach z zakresu psychoterapii (m.in. terapia poznawczo-behawioralna fobii społecznej, terapia poznawczo-behawioralna depresji, terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń osobowości borderline, terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania, trzecia fala-elementy ACT i uważności, dialog motywujący). Pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

Zawodowo interesuje się zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju oraz praktykowaniem uważności w codziennym życiu.

W naszym gabinecie prowadzi psychoterapię osób dorosłych i młodzieży przez Skype'a - nazwa użytkownika ppflow7@gmail.com.

Piotr Curyło

Psycholog, psychodietetyk, psychoterapeuta w trakcie 4-letniego całościowego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).

Doświadczenie zawodowe zdobywał w czasie staży i pracy w takich instytucjach jak: Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Gaudium et Spes, szkole podstawowej i przedszkolach, Stowarzyszeniu SIEMACHA, Centrum Aktywności Seniora oraz w Dziale ds. Pieczy Zastępczej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Regularnie podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności poprzez uczestnictwo w warsztatach, szkoleniach oraz konferencjach. Praktykę terapeutyczną poddaje stałej superwizji.

Prywatnie interesuje się kinematografią Złotej Ery Hollywood, biega i jest pasjonatem kuchni świata.

W naszym gabinecie prowadzi psychoterapię młodzieży i osób dorosłych.

Justyna Dylczyk

Justyna Dylczyk

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie czteroletniego akredytowanego szkolenia  z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodnego ze standardami European Association of Behavioural and Cognitive Psychotherapies. Absolwentka studiów podyplomowych z Psychoonkologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, z Terapii Rodzin w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii oraz z Zarządzania Kapitałem Ludzkim na Politechnice Opolskiej. Obecnie w trakcie uzyskiwania uprawnień pedagogicznych. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie zrealizowała ścieżkę specjalizacyjną z psychologii klinicznej. Doświadczenie zdobywała podczas staży zawodowych, m.in. w Szpitalu Klinicznym im. Józefa Babińskiego, Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie oraz Krakowskim Ośrodku Terapii, a także podczas pracy na stanowisku psychologa w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach, Hospicjum Domowym dla Dzieci w Krakowie oraz Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Wieliczce.

Regularnie uczestniczy w konferencjach i szkoleniach z zakresu psychoterapii oraz udzielania pomocy psychologicznej osobom dorosłym i młodzieży. Dotychczas zrealizowała szkolenia, m.in. z zachowań agresywnych i autoagresywnych, Dialogu Motywującego, Terapii Simontonowskiej dla pacjentów onkologicznych, Racjonalnej Terapii Zachowania oraz Rodzicielstwa Bliskości dla Profesjonalistów. Pracuje z osobami z problemami związanymi z zaburzeniami lękowymi, adaptacyjnymi, zaburzeniami nastroju, a także z osobami w żałobie. Interesuje się terapią poznawczo-behawioralną III fali oraz wzrostem potraumatycznym.

Wolny czas przeznacza na taniec, podróże oraz zwyczajny odpoczynek.

W naszym gabinecie pracuje z osobami dorosłymi i nastolatkami.

Anna Golonka

Psycholog pracujący z dziećmi i młodzieżą oraz trener umiejętności społecznych. Regularnie podnosi swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach i konferencjach z zakresu pomocy i diagnozy psychologicznej. Ukończyła m.in. Studium terapii dzieci i młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, a obecnie realizuje studia podyplomowe na kierunku Seksuologia kliniczna. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas realizacji praktyk na Oddziale Psychiatrii Dzieci w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz przedszkolu specjalnym.

Przez ostatnie lata prowadziła treningi umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz warsztaty dla rodziców. Natomiast obecnie pracuje jako psycholog w przedszkolach, gdzie prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci, a także konsultacje dla rodziców i wychowawców.

W Centrum zajmuje się pomocą psychologiczną dzieci i młodzieży.

Kacper Grochocki

Psycholog, w trakcie całościowego, 4-letniego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej z modułem seksuologicznym w Instytucie Poznawczym. Absolwent psychologii stosowanej oraz studium pedagogicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył roczny kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum Mensana oraz szkolenie z prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych. Posiada uprawnienia do stosowania Skali Inteligencji Stanford-Binet 5. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej.

Doświadczenie zdobywał w ramach praktyk w szkole podstawowej, a także staży na oddziałach dziennych lub stacjonarnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Gliwicach oraz Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. Pracował jako nauczyciel wspomagający i terapeuta z dziećmi w spektrum autyzmu w Szkole Podstawowej „Przystanek Szkoła”.

Aktualnie pracuje diagnostycznie i terapeutycznie w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera.

W Centrum zajmuje się wsparciem i terapią dzieci i młodzieży, wykorzystując elementy podejść trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Łukasz Góralczyk

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie czteroletniego akredytowanego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodnego ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Absolwent psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Filozoficznym.

W trakcie studiów współpracował przy projekcie badawczym analizującym zniekształcenia pamięci świadków. Ukończył staż Psycholog Praktyk w Klinice Psychologiczno – Psychiatrycznej PsychoMedic w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w trakcie stażu na Oddziale Psychiatrii w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, zajmując się zarówno wsparciem psychologicznym indywidualnych pacjentów, jak i prowadzeniem zajęć grupowych i testów diagnostycznych. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Zawodowo interesuje się zaburzeniami nastroju oraz zaburzeniami lękowymi.

Jego pasją są skoki spadochronowe i muzyka elektroniczna. Wolny czas spędza również na wycieczkach górskich.

Radosław Kabut

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie czteroletniego akredytowanego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodnego ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies. Absolwent psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Filozoficznym. Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UJ w dyscyplinie Psychologia, gdzie prowadzi badania nad usprawnianiem pamięci osób cierpiących na podkorowe neurozwyrodnieniowe choroby mózgu. Aktywny członek Applied Memory Research Laboratory w Instytucie Psychologii UJ, w ramach którego jest współautorem artykułów naukowych z zakresu funkcjonowania pamięci epizodycznej i autobiograficznej.

Rozwój kompetencji zawodowych rozpoczął już w trakcie studiów realizując Studium Psychologii Śledczej w Krakowskim Centrum Psychologii Sądowej; redagując teksty popularnonaukowe oraz realizując anglojęzyczną pracę magisterską przyczyniając się do stworzenia polskiej adaptacji Testu Uczenia się Językowego Hopkinsa (HVLT).

Doświadczenie zawodowe zdobywa pracując na Oddziale Klinicznym Neurologii w SP ZOZ w Proszowicach, na którym jest odpowiedzialny za przeprowadzanie diagnoz neuropsychologicznych, terapii psychologicznych oraz treningów poznawczych. W ramach konsultacji na oddziałach ginekologiczno-położniczym, pulmonologii oraz chirurgii ogólnej gromadzi doświadczenie w zakresie interwencji kryzysowej oraz opieki penitencjarnej. Podczas pracy w przyszpitalnej Poradni Zdrowia Psychicznego zajmował się przeprowadzaniem terapii i badań psychologicznych. Pracuje przy badaniach klinicznych nad lekami na chorobę Alzheimera w Krakowskiej Akademii Neurologii.

Kwalifikacje zawodowe podnosi przez analizowanie najnowszych doniesień z badań, uczestnictwo w akredytowanych szkoleniach, konferencjach naukowych oraz poddawanie swojej pracy regularnej superwizji.

W wolnych chwilach spędza czas na górskich wędrówkach, graniu w gry planszowe i karciane, a w sezonie zimowym jeżdżąc na nartach.

Michalina Knopp-Hibszer

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo – behawioralna (Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej nr 789). Ukończyła czteroletnie szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej i zgodne ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychoterapies. Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie Śląskim, realizując ścieżki specjalizacyjne z psychologii klinicznej oraz psychologii sądowej. Doświadczenie zawodowe  zdobywała podczas licznych staży, m. in. w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, Poradni Zdrowia Psychicznego w Gliwicach, Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie, a także pracując na stanowisku psychologa w Ośrodku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gliwicach, Centrum Pieczy Zastępczej i wspierania Rodziny w Gliwicach oraz w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Wieliczce oraz pełniąc funkcję kuratora społecznego w sprawach opiekuńczych i nieletnich.

Swoją wiedzę z zakresu psychologii i psychoterapii pogłębia poprzez udział w konferencjach, warsztatach i szkoleniach, jak np. „Interwencja kryzysowa. Metody pracy z dziećmi i młodzieżą”, „Wprowadzenie do terapii hazardu i innych uzależnień behawioralnych” oraz z zakresu terapii i wspierania rodziny. Zawodowo interesuje się psychologią kliniczną, zwłaszcza zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi oraz zaburzeniami zachowania u dzieci i młodzieży, a także psychologią sądową.

Ewelina Kołtunowska

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie czteroletniego akredytowanego szkolenia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej, zgodnego ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Filozoficznym. Instruktorka choreoterapii – swoje oddziaływania terapeutyczne poszerza o zagadnienia pracy z ciałem, uwalniania emocji i traum poprzez ciało oraz terapii tańcem i ruchem.

Rozwój kompetencji zawodowych rozpoczęła w trakcie studiów realizując staże na Dziennym Oddziale Ogólnopsychiatrycznym oraz Dziennym Oddziale Terapii Uzależnień. Pracuje równolegle w Szpitalu im. J. Babińskiego w Krakowie poszerzając swoje doświadczenie kliniczne poprzez stały kontakt z pacjentami psychiatrycznymi.

W swojej pracy koncentruje się na relacji, która tworzy się między terapeutą i Osobą przychodzącą do gabinetu terapeutycznego. Skupia się na tworzeniu bezpiecznej przestrzeni, co daje odwagę do nazywania swoich emocji, trudności i obaw, takimi jakimi są.

Zainteresowania zawodowe koncentruje na pracy z osobami z zaburzeniami osobowości.

Dotychczasową działalność naukową prowadziła w zakresie zagadnienia szeroko pojętej seksualności człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska pedofilii.

 

Magdalena Król

Psycholog, specjalistka psychoterapii uzależnień (certyfikat numer 1918), absolwentka Studium Psychoterapii Uzależnień akredytowanego przez PARPA oraz Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie uczestniczy w kursie przygotowującym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego we francuskim Instytucie IFFORTHEC (Institut Francophone de Formation et de Recherche en Thérapies Comportementales et Cognitives). Posiada certyfikat ukończenia wstępnego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej CBT: Cognitive Behavioral Therapy for Therapists and Coaches.

Praktyczne doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej o charakterze terapeutycznym i psychoedukacyjnym zdobywała pracując w Oddziale Rehabilitacji dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychicznymi w Szpitalu Specjalistycznym im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, w Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie oraz współpracując m.in. z Poradnią Leczenia Uzależnień i Poradnią Zdrowia Psychicznego dla osób dorosłych i Oddziałem Klinicznym Psychiatrii Dorosłych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

Kontynuuje rozwój zawodowy uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach z zakresu psychoterapii, diagnozy psychologicznej i profilaktyki uzależnień. Jest współautorką projektu Forma Minimalna popularyzującego wiedzę z zakresu psychologii i filozofii stoickiej.

W naszym gabinecie prowadzi psychoterapię zaburzeń emocjonalnych, a także psychoterapię uzależnień i współuzależnienia (także w języku francuskim) oraz konsultacje psychologiczne on-line.

Tel.: 663 569 532

E-mail: magdalena.krol@centrum-poznawcze.pl

skype: Magdalena Król

Katarzyna Kutyła

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie 4-letniego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe z doradztwa zawodowego w Wyższej Szkole Europejskiej. Posiada certyfikat Erickson Professional Coach i jest absolwentką akredytowanego przez International Coach Federation (ICF) międzynarodowego programu „The Art and Science of Coaching” w Erickson College International.

Obecnie pracuje na Politechnice Krakowskiej jako psycholog i doradca zawodowy, pomagając studentom i absolwentom radzić sobie z lękiem związanym z rozmowami rekrutacyjnymi oraz trudnymi doświadczeniami w miejscu pracy.  Jest również konsultantem firmy REA Partners in Transition, gdzie zajmuje się wsparciem w aklimatyzacji osób przeprowadzających się do Polski z różnych miejsc na świecie.

W ramach rozwoju zawodowego realizowała staż kliniczny na Oddziale Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej Szpitala Uniwersyteckiego oraz uczestniczy w warsztatach i szkoleniach, dotyczących m.in. Racjonalnej Terapii Zachowania, NVC, mindfulness oraz interwencji kryzysowej.

 

Katarzyna Olszówka

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie 4-letniego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, Studium Pedagogiczne UJ oraz studia podyplomowe Talent Management in Tech Companies na Akademii Górniczo-Hutniczej. Jest absolwentką akredytowanego przez International Coach Federation (ICF) programu „Mukoid Institute's Professional Coach Training Program”. Ukończyła kursy doszkalające, m.in. Dialog Motywujący, Racjonalna Terapia Zachowania oraz Job Crafting - metody wspierającej budowanie sensu pracy.

Swoje doświadczenie zdobywała m.in. w Ośrodku Terapii Rodzin „Na Szlaku”, poradni psychologiczno-pedagogicznej, zespole szkół ogólnokształcących, a także na oddziale Psychoz i Schizofrenii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy korporacyjnej, gdzie jej głównym zadaniem był coaching oraz doradztwo dla kadry managerskiej w zakresie zarządzania zespołami oraz wsparcie psychologiczne pracowników w sytuacjach trudnych. Obecnie prowadzi szkolenia z zakresu kompetencji miękkich oraz liderskich, a także wspiera podopiecznych Fundacji „Pięknie Pomagam”. Stale rozwija swoje doświadczenie i umiejętności poprzez odbywanie staży klinicznych oraz uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach.

W swojej pracy, poddawanej regularnej superwizji, skupia się na wspieraniu osób nadmiernie martwiących się, cierpiących z powodu zaburzeń lękowych i nastroju, a także pomaga osobom w kryzysach.

Barbara Majerowicz

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie czteroletniego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Swoje kompetencje poszerza uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach, m.in. Trening Umiejętności Społecznych, Racjonalna Terapia Zachowania, Zaburzenia Emocjonalne Dzieci i Młodzieży.

Doświadczenie zawodowe zdobywała na oddziałach psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego i Specjalistycznego Szpitala im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie. Obecnie pracuje z nieletnimi w ośrodku zajmującym się profilaktyką, działalnością opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjno-terapeutyczną.

W Centrum pomaga osobom dorosłym doświadczającym trudności życiowych, zmagającym się z silnym stresem, lękiem a także takim, którzy pragną lepiej zrozumieć siebie. W trosce o najlepszą opiekę psychoterapeutyczną poddaje swoją pracę regularnej superwizji.

 

Aleksandra Nachyła

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie całościowego, czteroletniego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodnego ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies. Ukończyła kurs „Psychoterapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży”. Absolwentka psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Doświadczenie zdobywała w trakcie staży, praktyk i wolontariatów m.in. w: Maltańskim Centrum Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i ich Rodzinom, Domu Samopomocy Społecznej Krakowskiej Fundacji „Hamlet", Pracowni Psychologii Dziecka Instytutu Psychologii UJ, Towarzystwie Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”, Szpitalu Specjalistyczny im. J. Babińskiego.

Swoją wiedzę z zakresu psychoterapii oraz psychologii pogłębia poprzez udział w licznych szkoleniach z zakresu pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą (m.in. „Techniki terapeutyczne w pracy z dziećmi”, „Zaburzenia emocjonalne u dzieci, „Dzieci wysoko wrażliwe”, „Porozumienie bez przemocy”).

W Centrum zajmuje się psychoterapią dzieci i młodzieży.

 

 

 

Marlena Szyszłow-Nowak

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie 4-letniego akredytowanego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej (zgodnego ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies), certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień (nr certyfikatu SP/1473/2018), realizatorka programu Candis rekomendowanego przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie Śląskim, realizując ścieżki specjalizacyjne z psychologii klinicznej oraz psychologii zdrowia i jakości życia. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała podczas wolontariatu w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Śląskim Stowarzyszeniu Ad Vitam Dignam pracując z osobami z zaburzeniami psychotycznymi oraz w Regionalnym Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Autystycznych i Ich Rodzin. Odbywała również staże i praktyki m.in. w oddziale psychiatrycznym czy w ośrodkach leczenia uzależnień.

Posiada pięcioletnie doświadczenie pracy terapeutycznej w ośrodku profilaktyki i leczenia uzależnień – terapia indywidualna oraz grupowa poddawana regularnej superwizji specjalistów z Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadziła zajęcia profilaktyczne współpracując ze Śląskim Centrum Profilaktyki i Psychoterapii.

Swoją wiedzę z zakresu psychoterapii pogłębia poprzez udział w konferencjach czy szkoleniach, m.in.: z zakresu "Racjonalnej Terapii Zachowania", "Dialogu Motywującego", leczenia uzależnień czy psychoterapii online. Szczególnym zainteresowaniem darzy psychoterapię uzależnień, zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju oraz somatopsychologię.

W naszym gabinecie prowadzi psychoterapię online osób dorosłych - nazwa użytkownika Skype: marlenaszyszlow.

Agnieszka Twarowska

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie czteroletniego akredytowanego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodnego ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychoterapies. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Poradni Niebieska Linia pracując z osobami doświadczającymi przemocy. W fundacji Bliżej Siebie jako terapeuta zajmowała się dziećmi z diagnozą autyzmu. Od dwóch lat jest konsultantem w Poradni dla Osób w Kryzysie Emocjonalnym przy Instytucie Psychologii Zdrowia. Ukończyła roczną certyfikację trenera umiejętności psychologicznych, prowadzi warsztaty min. z tematyki asertywności i technik relaksacji.

W ramach rozwoju zawodowego dba o bieżącą aktualizację swojej wiedzy m.in. poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach. Ostatnio zajmowała się poszerzaniem wiedzy z tematyki terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, terapii dialektyczno-behawioralnej, interwencji kryzysowej w praktyce psychologa klinicznego. Pracuje z osobami doświadczającymi szeroko rozumianego kryzysu, zaburzeń lękowych oraz zaburzeń nastroju.

Czas wolny spędza przy maszynie do szycia lub rozwijając swoją pasję do tańca.

Agnieszka Wieczorek

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie trzeciego roku czteroletniego akredytowanego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodnego ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Podczas studiów psychologicznych zrealizowała ścieżkę specjalizacyjną z psychologii klinicznej i psychologii sądowej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas staży i praktyk m.in w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie (na oddziałach stacjonarnych oraz współprowadząc grupę wsparcia dla rodzin i osób bliskich pacjentów z diagnozą schizofrenii), Domu Pomocy Społecznej dla psychicznie oraz przewlekle chorych w Krakowie, w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Krakowie, Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym w Nowym Sączu, a także pracując na stanowisku psychologa w Poradni Zdrowia Psychicznego ProVita oraz na Oddziale Dziennym Ogólnopsychiatrycznym ProVita. Stale zdobywa doświadczenie zawodowe i kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach oraz konferencjach. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Zawodowo interesuje się zaburzeniami nastroju i zaburzeniami lękowymi.

Wolny czas najchętniej spędza aktywnie - uprawia sport, chodzi po górach i podróżuje.

Alicja Woźniak

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie czteroletniego akredytowanego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodnego ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Absolwentka psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Katowicach ze specjalizacją w psychologii klinicznej człowieka dorosłego.

W trakcie studiów rozwijała swoje kompetencje zawodowe w kole naukowym na Oddziale Leczenia Osobowości i Nerwic w Szpitalu im. J. Babińskiego w Krakowie. Podczas stażu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Katowicach zapoznawała się ze sposobem pracy z ofiarami przemocy domowej. Praca ta pozwoliła jej na praktyczne zastosowanie metod pomocy osobom znajdujących się w kryzysowych sytuacjach życiowych. Doświadczenie kliniczne poszerzyła uzyskując certyfikat ukończenia stażu „Psycholog Praktyk” w Klinice Psychologiczno-Psychiatrycznej PsychoMedic w Warszawie pod okiem doświadczonych psychologów klinicznych i psychoterapeutów.

Systematycznie uczęszcza na seminaria i akredytowane szkolenia. Interesuje ją szerokie spektrum technik terapeutycznych w zakresie metod tzw. trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Pracuje z osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń osobowości, depresji, zaburzeń lękowych, trudności życiowych, niskiej samooceny oraz trudności w relacjach.

W relacji terapeutycznej szczególną wagę przywiązuje do wytworzenia atmosfery wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa emocjonalnego.

Wykształcenie lingwistyczne pozwala jej na prowadzenie terapii w języku angielskim.

Tańczy salsę i kocha Dolomity.

Monika Zielińska

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie czteroletniego akredytowanego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodnego ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Absolwentka psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz pedagogiki Uniwersytetu Pedagogicznego. Posiada uprawnienia do diagnozy dysleksji rozwojowej i dyskalkulii oraz diagnozy sprawności intelektualnej z wykorzystaniem Skali Inteligencji Stanford-Binet 5. Jest certyfikowaną terapeutką metody Instrumental Enrichment® I stopnia oraz Metody Warnkego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas licznych staży, m.in. na oddziałach Szpitala Uniwersyteckiego i Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie oraz współpracując z Domem Pomocy Społecznej w Staniątkach, Małopolską Fundacją Pomocy Ludziom Dotkniętym Chorobą Alzheimera w Krakowie, Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej i Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, a także pracując na stanowisku psychologa w Specjalistycznej Poradni Logopedyczno-Psychologicznej i Szkole Podstawowej w Krakowie, współpracując z pacjentami z zaburzeniami rozwojowymi, emocjonalnymi i zachowania oraz ich rodzinami.

Rozwój zawodowy kontynuuje uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach naukowo-szkoleniowych z zakresu psychologii, psychoterapii i diagnozy psychologicznej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Czas wolny spędza aktywnie – uprawia sport, podróżuje, czyta książki.

Olga Ptak

Olga Pamuła

Psycholog, ukończyła psychologię w Instytucie Psychologii Stosowanej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie studiów zrealizowała ścieżkę psychologii sądowej, uzupełniając tym samym wiedzę zdobytą podczas studiów z zakresu resocjalizacji.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas licznych staży, m.in. w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie, w Poradni Zdrowia Psychicznego „Psyche-med” w Krakowie, a także w Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie zajmuje się diagnozą oraz poradnictwem psychologicznym w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz pracą psychologa w Zakładzie Karnym.

W swojej pracy zawodowej stara się dbać o ciągły rozwój umiejętności i wiedzy uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach z zakresu diagnozy psychologicznej oraz psychoterapii i pomocy psychologicznej.

Uważa, że w pracy psychologa najważniejsza jest otwartość na pacjenta i podążanie za jego potrzebami.

W naszym gabinecie zajmuje się diagnozą psychologiczną oraz neuropsychologiczną osób dorosłych.

Tel.: 505 016 165

e-mail: olga.ptak@centrum-poznawcze.pl