Nasz zespół

Dorota Nowicka

Psycholog, a także certyfikowana psychoterapeutka (Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej nr 457). Ukończyła czteroletnie akredytowane szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodne ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies. Absolwentka Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. W ramach studiów psychologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim zrealizowała ścieżkę specjalizacyjną z psychologii klinicznej. Źródłem praktycznego doświadczenia klinicznego były natomiast liczne staże m.in. na oddziałach psychiatrii w Szpitalu im. L. Rydygiera, w Szpitalu Uniwersyteckim, a także w Szpitalu im. J. Babińskiego w Krakowie. Poprzez uczestnictwo w wielu  dodatkowych szkoleniach, takich jak na przykład „Diagnoza neuropsychologiczna dzieci i osób dorosłych”, „Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń nastroju – najnowsze ujęcia”, „Nadmierna złość – problem wielu zaburzeń”, nieustannie poszerza swoje horyzonty zawodowe. Szczególne zainteresowania to terapia zburzeń lękowych. Wolny czas najchętniej przeznacza na planowanie podróży i podróżowanie, a także literaturę obcojęzyczną.

dr Dagna Skrzypińska

Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, zgodny ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies numer 429). Psychologię studiowała w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w belgijskim Katholieke Univeristeit Leuven. Tytuł doktora uzyskała na Wydziale Filozoficznym UJ, gdzie obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej. Zrealizowała ścieżkę specjalizacyjną z psychologii klinicznej oraz szkolenia specjalistyczne z zakresu m.in. najnowszych ujęć w terapii depresji, terapii zaburzeń osobowości w terapii schematu i terapii poznawczo-behawioralnej, technik wyobrażeniowych, dialogu motywującego oraz treningu metakognitywnego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Doświadczenie kliniczne zdobywała w trakcie staży zawodowych w Poradni Zdrowia Psychicznego w Bochni oraz w Szpitalu im. Józefa Babińskiego w Krakowie, jak również w trakcie pracy na stanowisku psychologa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie, gdzie zajmowała się m.in. przeprowadzaniem indywidualnych konsultacji i terapią osób dorosłych oraz prowadzeniem grupy wsparcia dla rodzin osób chorujących na schizofrenię. Kontynuuje rozwój zawodowy aktywnie uczestnicząc w konferencjach naukowych oraz szkoleniach z zakresu psychoterapii. Pracuje z osobami z problemami związanymi z zaburzeniami lękowymi i nastroju, zaburzeniami snu, zaburzeniami odżywiania oraz zaburzeniami osobowości. Interesuje się terapią poznawczo-behawioralną III fali. Prywatnie lubi dobre kino i literaturę, czas wolny najchętniej spędza w górach.

Monika Stankiewicz

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej nr 483). Ukończyła czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodne  ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies. Podczas studiów zrealizowała ścieżkę specjalizacyjną z psychologii klinicznej i Studium Pedagogiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.  Ukończyła szkolenia specjalistyczne z zakresu m.in. treningu metakognitywnego, diagnozy neuropsychologicznej, zachowań trudnych w autyzmie, terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń nastroju w najnowszych ujęciach, stosowaniu technik wyobrażeniowych oraz Racjonalnej Terapii Zachowania. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in. w Szpitalu im. J. Babińskiego (na oddziałach stacjonarnych oraz współprowadząc grupę wsparcia dla osób bliskich pacjentów z diagnozą schizofrenii), w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, w Szpitalu im. L. Rydygiera oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krakowie. Zainteresowania: psychologia kliniczna, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe oraz terapia schematu. Wolny czas chętnie spędza aktywnie – uprawia sport, podróżuje, poznaje literaturę i muzykę.

Dominika Kowalik

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie czteroletniego akredytowanego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodnego ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, realizując specjalność kliniczną i neuropsychologię. Jest trenerem Biofeedback EEG I stopnia.

Doświadczenie zdobywała podczas pracy z pacjentami z zaburzeniami rozwojowymi, chorobami neurodegeneracyjnymi, z mutyzmem oraz z ich rodzinami w Centrum Edukacji i Wspomagania w Rozwoju Dziecka Insignis w Lublinie, w Przedszkolu dla Dzieci z Autyzmem oraz w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie.

Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne rozwijała podczas stażów m. in.: na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, podczas Turnusów terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z autyzmem i z Zespołem Aspergera. W trakcie stażu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie współprowadziła zajęcia terapeutyczne dla dorosłych z zaburzeniami nastroju. W ramach podnoszenia swoich kwalifikacji czynnie uczestniczy w konferencjach naukowo-szkoleniowych oraz kursach i szkoleniach, obejmujących między innymi interwencję kryzysową zachowań suicydalnych, terapię zaburzeń neurorozwojowych, diagnozę i terapię zaburzeń afektywnych. Zawodowo interesuje się zaburzeniami nastroju, zaburzeniami odżywiania oraz zaburzeniami zachowania u dzieci i młodzieży.

W naszym gabinecie prowadzi psychoterapię dorosłych, dzieci i młodzieży.

Tel.: 737 819 863
E-mail: dominika.kowalik@centrum-poznawcze.pl

Michalina Knopp-Hibszer

Psycholog, psychoterapeutka poznawczo – behawioralny w trakcie szkolenia rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, zgodnego ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychoterapies. Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie Śląskim, realizując ścieżki specjalizacyjne z psychologii klinicznej oraz psychologii sądowej. Doświadczenie zawodowe  zdobywała podczas licznych staży, m. in. w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, Poradni Zdrowia Psychicznego w Gliwicach, Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie, a także pracując na stanowisku psychologa w Ośrodku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gliwicach, Centrum Pieczy Zastępczej i wspierania Rodziny w Gliwicach oraz w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Wieliczce oraz pełniąc funkcję kuratora społecznego w sprawach opiekuńczych i nieletnich.

Swoją wiedzę z zakresu psychologii i psychoterapii pogłębia poprzez udział w konferencjach, warsztatach i szkoleniach, jak np. „Interwencja kryzysowa. Metody pracy z dziećmi i młodzieżą”, „Wprowadzenie do terapii hazardu i innych uzależnień behawioralnych” oraz z zakresu terapii i wspierania rodziny. Zawodowo interesuje się psychologią kliniczną, zwłaszcza zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi oraz zaburzeniami zachowania u dzieci i młodzieży, a także psychologią sądową.

Marta Kuczek

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie czteroletniego akredytowanego szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodnego ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie zrealizowała ścieżkę specjalizacyjną z psychologii klinicznej. Posiada uprawnienia pedagogiczne zdobyte w Studium Pedagogicznym UJ. Prowadzi „Fundację Bez Klamek” zajmującą się rozwijaniem świadomości społecznej na temat zdrowia psychicznego. Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in. w Szpitalu Uniwersyteckim oraz w Szpitalu im. L. Rydygiera w Krakowie, a także pracując jako psycholog środowiskowy. Zawodowo interesuje się terapią zaburzeń afektywnych i lękowych. Obecnie również doktorantka w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficznym UJ. W wolnym czasie biega, chodzi po górach i słucha muzyki filmowej.

Magdalena Król

Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, absolwentka Studium Psychoterapii Uzależnień akredytowanego przez PARPA oraz Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Praktyczne doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej o charakterze terapeutycznym i psychoedukacyjnym zdobywała pracując w Oddziale Rehabilitacji dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychicznymi w Szpitalu Specjalistycznym im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie oraz współpracując m.in. z Poradnią Leczenia Uzależnień i Poradnią Zdrowia Psychicznego dla osób dorosłych i Oddziałem Klinicznym Psychiatrii Dorosłych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

Kontynuuje rozwój zawodowy uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach z zakresu diagnozy psychologicznej oraz psychoterapii i profilaktyki uzależnień.

W naszym gabinecie prowadzi psychoterapię uzależnień on-line.

Tel.: 663 569 532

E-mail: magdalena.krol@centrum-poznawcze.pl

Aleksandra Proszowska

Aleksandra Proszowska

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie czteroletniego akredytowanego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodnego ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Psychologię studiowała w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie studiów zrealizowała ścieżkę psychologii klinicznej i psychologii zdrowia oraz Studium Pedagogiczne UJ. Ukończyła także roczną szkołę trenerów.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas staży i praktyk m.in. na oddziałach Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie, w Domu Pomocy Społecznej w Staniątkach oraz w Małopolskiej Fundacji Pomocy Ludziom Dotkniętym Chorobą Alzheimera. Zawodowo interesuje się zaburzeniami lękowymi i nastroju.

W wolnych chwilach chętnie czyta, podróżuje i spotyka się ze znajomymi.

Agnieszka Zaraska

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie czteroletniego akredytowanego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodnego ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychoterapies. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Poradni Niebieska Linia pracując z osobami doświadczającymi przemocy. W fundacji Bliżej Siebie jako terapeuta zajmowała się dziećmi z diagnozą autyzmu. Od dwóch lat jest konsultantem w Poradni dla Osób w Kryzysie Emocjonalnym przy Instytucie Psychologii Zdrowia. Ukończyła roczną certyfikację trenera umiejętności psychologicznych, prowadzi warsztaty min. z tematyki asertywności i technik relaksacji.

W ramach rozwoju zawodowego dba o bieżącą aktualizację swojej wiedzy m.in. poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach. Ostatnio zajmowała się poszerzaniem wiedzy z tematyki terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, terapii dialektyczno-behawioralnej, interwencji kryzysowej w praktyce psychologa klinicznego. Pracuje z osobami doświadczającymi szeroko rozumianego kryzysu, zaburzeń lękowych oraz zaburzeń nastroju.

Czas wolny spędza przy maszynie do szycia lub rozwijając swoją pasję do tańca.