Nasz zespół

Dorota Nowicka

Dorota Nowicka

Psycholog, a także certyfikowana psychoterapeutka (Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej nr 457). Ukończyła czteroletnie akredytowane szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodne ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies. Absolwentka Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. W ramach studiów psychologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim zrealizowała ścieżkę specjalizacyjną z psychologii klinicznej.

Źródłem praktycznego doświadczenia klinicznego były natomiast liczne staże m.in. na oddziałach psychiatrii w Szpitalu im. L. Rydygiera, w Szpitalu Uniwersyteckim, a także w Szpitalu im. J. Babińskiego w Krakowie. Poprzez uczestnictwo w wielu  dodatkowych szkoleniach, takich jak na przykład „Diagnoza neuropsychologiczna dzieci i osób dorosłych”, „Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń nastroju – najnowsze ujęcia”, „Nadmierna złość – problem wielu zaburzeń”, „Dialog Motywujący", „Mindfulness Based Cognitive Therapy Practitioner", a także poprzez poddawanie swojej pracy regularnej superwizji, nieustannie poszerza swoje horyzonty zawodowe. Szczególne zainteresowania to terapia zburzeń lękowych.

Wolny czas najchętniej przeznacza na planowanie podróży i podróżowanie, a także literaturę obcojęzyczną.

Dagna Skrzypińska

dr Dagna Skrzypińska

Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, zgodny ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies numer 429). Psychologię studiowała w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w belgijskim Katholieke Univeristeit Leuven. Tytuł doktora uzyskała na Wydziale Filozoficznym UJ, gdzie obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej. Zrealizowała ścieżkę specjalizacyjną z psychologii klinicznej oraz szkolenia specjalistyczne z zakresu m.in. najnowszych ujęć w terapii depresji, terapii zaburzeń osobowości w terapii schematu i terapii poznawczo-behawioralnej, technik wyobrażeniowych, dialogu motywującego oraz treningu metakognitywnego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Doświadczenie kliniczne zdobywała w trakcie staży zawodowych w Poradni Zdrowia Psychicznego w Bochni oraz w Szpitalu im. Józefa Babińskiego w Krakowie, jak również w trakcie pracy na stanowisku psychologa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie, gdzie zajmowała się m.in. przeprowadzaniem indywidualnych konsultacji i terapią osób dorosłych oraz prowadzeniem grupy wsparcia dla rodzin osób chorujących na schizofrenię. Kontynuuje rozwój zawodowy aktywnie uczestnicząc w konferencjach naukowych oraz szkoleniach z zakresu psychoterapii. Pracuje z osobami z problemami związanymi z zaburzeniami lękowymi i nastroju, zaburzeniami snu, zaburzeniami odżywiania oraz zaburzeniami osobowości. Interesuje się terapią poznawczo-behawioralną III fali.

Współtworzy stoicko-psychologiczny projekt Forma Minimalna. Prywatnie lubi dobre kino i literaturę, czas wolny najchętniej spędza w górach.

Monika Stankiewicz

Monika Stankiewicz

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej nr 483). Ukończyła czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodne  ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies. Podczas studiów zrealizowała ścieżkę specjalizacyjną z psychologii klinicznej i Studium Pedagogiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Ukończyła szkolenia specjalistyczne z zakresu m.in. dialogu motywującego, treningu metakognitywnego, diagnozy neuropsychologicznej, zachowań trudnych w autyzmie, terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń nastroju w najnowszych ujęciach, stosowaniu technik wyobrażeniowych oraz Racjonalnej Terapii Zachowania. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in. w Szpitalu im. J. Babińskiego (na oddziałach stacjonarnych oraz współprowadząc grupę wsparcia dla osób bliskich pacjentów z diagnozą schizofrenii), w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, w Szpitalu im. L. Rydygiera oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krakowie. Zainteresowania: psychologia kliniczna, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe oraz terapia schematu.

Wolny czas chętnie spędza aktywnie – uprawia sport, podróżuje, poznaje literaturę i muzykę.

Monika Bałczyk

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie 4-letniego całościowego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego. Absolwentka Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz rocznego szkolenia z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży w ujęciu poznawczo-behawioralnym organizowanym przez ośrodek Mensana w Krakowie. Członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).

Jest trenerką umiejętności społecznych, posiadającą uprawnienia pedagogiczne. Doświadczenie zawodowe zdobywała poprzez pracę z dziećmi, młodzieżą i rodzicami m.in. w przedszkolach, szkole podstawowej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego i interwencyjnego w Krakowie, a także w Poradni Psychoterapii Dzieci i Młodzieży prowadzonej przez Stowarzyszenie Dobrej Nadziei. Regularnie podnosi kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach, poddaje swoją pracę superwizji.

Prywatnie pasjonatka aktywnego spędzania wolnego czasu, kulinariów i muzyki.

W naszym gabinecie prowadzi psychoterapię dorosłych, dzieci i młodzieży.

Piotr Curyło

Psycholog, psychodietetyk, psychoterapeuta w trakcie 4-letniego całościowego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).

Doświadczenie zawodowe zdobywał w czasie staży i pracy w takich instytucjach jak: Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Gaudium et Spes, szkole podstawowej i przedszkolach, Stowarzyszeniu SIEMACHA, Centrum Aktywności Seniora oraz w Dziale ds. Pieczy Zastępczej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Regularnie podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności poprzez uczestnictwo w warsztatach, szkoleniach oraz konferencjach. Praktykę terapeutyczną poddaje stałej superwizji.

Prywatnie interesuje się kinematografią Złotej Ery Hollywood, biega i jest pasjonatem kuchni świata.

W naszym gabinecie prowadzi psychoterapię młodzieży i osób dorosłych.

Justyna Dylczyk

Justyna Dylczyk

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie czteroletniego akredytowanego szkolenia  z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodnego ze standardami European Association of Behavioural and Cognitive Psychotherapies. Absolwentka studiów podyplomowych z Psychoonkologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, z Terapii Rodzin w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii oraz z Zarządzania Kapitałem Ludzkim na Politechnice Opolskiej. Obecnie w trakcie uzyskiwania uprawnień pedagogicznych. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie zrealizowała ścieżkę specjalizacyjną z psychologii klinicznej. Doświadczenie zdobywała podczas staży zawodowych, m.in. w Szpitalu Klinicznym im. Józefa Babińskiego, Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie oraz Krakowskim Ośrodku Terapii, a także podczas pracy na stanowisku psychologa w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach, Hospicjum Domowym dla Dzieci w Krakowie oraz Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Wieliczce.

Regularnie uczestniczy w konferencjach i szkoleniach z zakresu psychoterapii oraz udzielania pomocy psychologicznej osobom dorosłym i młodzieży. Dotychczas zrealizowała szkolenia, m.in. z zachowań agresywnych i autoagresywnych, Dialogu Motywującego, Terapii Simontonowskiej dla pacjentów onkologicznych, Racjonalnej Terapii Zachowania oraz Rodzicielstwa Bliskości dla Profesjonalistów. Pracuje z osobami z problemami związanymi z zaburzeniami lękowymi, adaptacyjnymi, zaburzeniami nastroju, a także z osobami w żałobie. Interesuje się terapią poznawczo-behawioralną III fali oraz wzrostem potraumatycznym.

Wolny czas przeznacza na taniec, podróże oraz zwyczajny odpoczynek.

W naszym gabinecie pracuje z osobami dorosłymi i nastolatkami.

Michalina Knopp-Hibszer

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo – behawioralna (Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej nr 789). Ukończyła czteroletnie szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej i zgodne ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychoterapies. Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie Śląskim, realizując ścieżki specjalizacyjne z psychologii klinicznej oraz psychologii sądowej. Doświadczenie zawodowe  zdobywała podczas licznych staży, m. in. w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, Poradni Zdrowia Psychicznego w Gliwicach, Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie, a także pracując na stanowisku psychologa w Ośrodku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gliwicach, Centrum Pieczy Zastępczej i wspierania Rodziny w Gliwicach oraz w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Wieliczce oraz pełniąc funkcję kuratora społecznego w sprawach opiekuńczych i nieletnich.

Swoją wiedzę z zakresu psychologii i psychoterapii pogłębia poprzez udział w konferencjach, warsztatach i szkoleniach, jak np. „Interwencja kryzysowa. Metody pracy z dziećmi i młodzieżą”, „Wprowadzenie do terapii hazardu i innych uzależnień behawioralnych” oraz z zakresu terapii i wspierania rodziny. Zawodowo interesuje się psychologią kliniczną, zwłaszcza zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi oraz zaburzeniami zachowania u dzieci i młodzieży, a także psychologią sądową.

Marta Kuczek

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie trzeciego roku czteroletniego akredytowanego szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodnego ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie zrealizowała ścieżkę specjalizacyjną z psychologii klinicznej. Posiada uprawnienia pedagogiczne zdobyte w Studium Pedagogicznym UJ.

Prowadzi „Fundację Bez Klamek” zajmującą się rozwijaniem świadomości społecznej na temat zdrowia psychicznego. Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in. w Szpitalu Uniwersyteckim oraz w Szpitalu im. L. Rydygiera w Krakowie, a także pracując jako psycholog środowiskowy. Zawodowo interesuje się terapią zaburzeń afektywnych i lękowych. Obecnie również doktorantka w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficznym UJ.

W wolnym czasie biega, chodzi po górach i słucha muzyki filmowej.

Magdalena Król

Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat numer 1918), absolwentka Studium Psychoterapii Uzależnień akredytowanego przez PARPA oraz Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej CBT: Cognitive Behavioral Therapy for Therapists and Coaches. Praktyczne doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej o charakterze terapeutycznym i psychoedukacyjnym zdobywała pracując w Oddziale Rehabilitacji dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychicznymi w Szpitalu Specjalistycznym im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, w Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie oraz współpracując m.in. z Poradnią Leczenia Uzależnień i Poradnią Zdrowia Psychicznego dla osób dorosłych i Oddziałem Klinicznym Psychiatrii Dorosłych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

Kontynuuje rozwój zawodowy uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach z zakresu psychoterapii, diagnozy psychologicznej i profilaktyki uzależnień. Jest współautorką projektu Forma Minimalna popularyzującego wiedzę z zakresu psychologii.

W naszym gabinecie prowadzi psychoterapię uzależnień i współuzależnienia (także w języku angielskim i francuskim) oraz konsultacje psychologiczne on-line.

Tel.: 663 569 532

E-mail: magdalena.krol@centrum-poznawcze.pl

skype: Magdalena Król

Anna Stanek

Anna Stanek

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Studium Pedagogicznego oraz Rocznego Szkolenia w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży (Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej w Warszawie). Aktualnie realizuje czteroletnie szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała już podczas studiów uczestnicząc w licznych praktykach i stażach, m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie, Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum, Oddziale Neurologii i Udarów Mózgu Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, „Wesołej Krainie”- Centrum Intensywnej Rehabilitacji. Obecnie pracuje jako psycholog w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Stowarzyszeniu „Dać Szansę” oraz Niepublicznym Specjalnym Punkcie Przedszkolnym „Dać Szansę”, gdzie prowadzi terapię dzieci i młodzieży. Zawodowo interesuje się zaburzeniami emocjonalnymi i lękowymi.

Swoje umiejętności i kompetencje rozwija poprzez udział w licznych kursach i szkoleniach np. „Racjonalna Terapia Zachowania”, „Trening Umiejętności Społecznych”, „Metoda Kid’s Skills - Dam radę!”, „Diagnoza i pomoc uczniowi z trudnościami w nauce (zaburzenia przetwarzania słuchowego APD)”.

W Centrum zajmuje się psychoterapią osób dorosłych, dzieci i młodzieży.

Marlena Szyszłow-Nowak

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie 4-letniego akredytowanego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej (zgodnego ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies), certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień (nr certyfikatu SP/1473/2018), realizatorka programu Candis rekomendowanego przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie Śląskim, realizując ścieżki specjalizacyjne z psychologii klinicznej oraz psychologii zdrowia i jakości życia. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała podczas wolontariatu w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Śląskim Stowarzyszeniu Ad Vitam Dignam pracując z osobami z zaburzeniami psychotycznymi oraz w Regionalnym Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Autystycznych i Ich Rodzin. Odbywała również staże i praktyki m.in. w oddziale psychiatrycznym czy w ośrodkach leczenia uzależnień.

Posiada pięcioletnie doświadczenie pracy terapeutycznej w ośrodku profilaktyki i leczenia uzależnień – terapia indywidualna oraz grupowa poddawana regularnej superwizji specjalistów z Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadziła zajęcia profilaktyczne współpracując ze Śląskim Centrum Profilaktyki i Psychoterapii.

Swoją wiedzę z zakresu psychoterapii pogłębia poprzez udział w konferencjach czy szkoleniach, m.in.: z zakresu "Racjonalnej Terapii Zachowania", "Dialogu Motywującego", leczenia uzależnień czy psychoterapii online. Szczególnym zainteresowaniem darzy psychoterapię uzależnień, zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju oraz somatopsychologię.

W naszym gabinecie prowadzi psychoterapię online osób dorosłych - nazwa użytkownika Skype: marlenaszyszlow.

Agnieszka Twarowska

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie czteroletniego akredytowanego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodnego ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychoterapies. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Poradni Niebieska Linia pracując z osobami doświadczającymi przemocy. W fundacji Bliżej Siebie jako terapeuta zajmowała się dziećmi z diagnozą autyzmu. Od dwóch lat jest konsultantem w Poradni dla Osób w Kryzysie Emocjonalnym przy Instytucie Psychologii Zdrowia. Ukończyła roczną certyfikację trenera umiejętności psychologicznych, prowadzi warsztaty min. z tematyki asertywności i technik relaksacji.

W ramach rozwoju zawodowego dba o bieżącą aktualizację swojej wiedzy m.in. poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach. Ostatnio zajmowała się poszerzaniem wiedzy z tematyki terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, terapii dialektyczno-behawioralnej, interwencji kryzysowej w praktyce psychologa klinicznego. Pracuje z osobami doświadczającymi szeroko rozumianego kryzysu, zaburzeń lękowych oraz zaburzeń nastroju.

Czas wolny spędza przy maszynie do szycia lub rozwijając swoją pasję do tańca.

Ewa Warlewska

Ewa Warlewska

Psycholog i certyfikowana psychoterapeutka poznawczo–behawioralna (numer certyfikatu 817). Ukończyła czteroletnie szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej i zgodne ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychoterapies. Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie Śląskim, realizując ścieżki specjalizacyjne z psychologii klinicznej oraz psychologii sądowej. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała podczas wolontariatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Śląskim Stowarzyszeniu Ad Vitam Dignam pracując z osobami z zaburzeniami psychotycznymi oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krakowie, pracując z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Swoją pracę zawodową rozpoczynała na oddziałach rehabilitacji kardiologicznej i neurologicznej Szpitala Uzdrowiskowego i Sanatorium Uzdrowiska Ustroń oraz prowadząc terapię grupową na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Ośrodek „Tulipan” w Ustroniu.

Obecnie pracuje w Centrum Zdrowia Psychicznego NZOZ Dziechcinka w Wiśle oraz utrzymuje stałą współpracę z Oddziałem Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Ustroniu.

Swoją wiedzę z zakresu psychologii i psychoterapii pogłębia poprzez udział w konferencjach, warsztatach jak np. „Racjonalna Terapia Zachowania”, „Interwencja kryzysowa” oraz innych szkoleniach, które pozwalają na jak najszersze spojrzenie na pracę terapeutyczną z osobami dorosłymi. Szczególnym zainteresowaniem darzy terapię zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju oraz zaburzeń psychosomatycznych. Chętnie też prowadzi zajęcia i wykłady edukacyjne z zakresu m.in. psychofizjologii stresu bądź przeciwdziałania mobbingowi.

W naszym gabinecie prowadzi psychoterapię osób dorosłych przez Skype'a - nazwa użytkownika ewa.warlewska.

Agnieszka Wieczorek

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie trzeciego roku czteroletniego akredytowanego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodnego ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Podczas studiów psychologicznych zrealizowała ścieżkę specjalizacyjną z psychologii klinicznej i psychologii sądowej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas staży i praktyk m.in w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie (na oddziałach stacjonarnych oraz współprowadząc grupę wsparcia dla rodzin i osób bliskich pacjentów z diagnozą schizofrenii), Domu Pomocy Społecznej dla psychicznie oraz przewlekle chorych w Krakowie, w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Krakowie, Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym w Nowym Sączu, a także pracując na stanowisku psychologa w Poradni Zdrowia Psychicznego ProVita oraz na Oddziale Dziennym Ogólnopsychiatrycznym ProVita. Stale zdobywa doświadczenie zawodowe i kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach oraz konferencjach. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Zawodowo interesuje się zaburzeniami nastroju i zaburzeniami lękowymi.

Wolny czas najchętniej spędza aktywnie - uprawia sport, chodzi po górach i podróżuje.

Monika Zielińska

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie czteroletniego akredytowanego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodnego ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Absolwentka psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz pedagogiki Uniwersytetu Pedagogicznego. Posiada uprawnienia do diagnozy dysleksji rozwojowej i dyskalkulii oraz diagnozy sprawności intelektualnej z wykorzystaniem Skali Inteligencji Stanford-Binet 5. Jest certyfikowaną terapeutką metody Instrumental Enrichment® I stopnia oraz Metody Warnkego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas licznych staży, m.in. na oddziałach Szpitala Uniwersyteckiego i Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie oraz współpracując z Domem Pomocy Społecznej w Staniątkach, Małopolską Fundacją Pomocy Ludziom Dotkniętym Chorobą Alzheimera w Krakowie, Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej i Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, a także pracując na stanowisku psychologa w Specjalistycznej Poradni Logopedyczno-Psychologicznej i Szkole Podstawowej w Krakowie, współpracując z pacjentami z zaburzeniami rozwojowymi, emocjonalnymi i zachowania oraz ich rodzinami.

Rozwój zawodowy kontynuuje uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach naukowo-szkoleniowych z zakresu psychologii, psychoterapii i diagnozy psychologicznej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Czas wolny spędza aktywnie – uprawia sport, podróżuje, czyta książki.

Olga Ptak

Olga Pamuła

Psycholog, ukończyła psychologię w Instytucie Psychologii Stosowanej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie studiów zrealizowała ścieżkę psychologii sądowej, uzupełniając tym samym wiedzę zdobytą podczas studiów z zakresu resocjalizacji.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas licznych staży, m.in. w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie, w Poradni Zdrowia Psychicznego „Psyche-med” w Krakowie, a także w Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie zajmuje się diagnozą oraz poradnictwem psychologicznym w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz pracą psychologa w Zakładzie Karnym.

W swojej pracy zawodowej stara się dbać o ciągły rozwój umiejętności i wiedzy uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach z zakresu diagnozy psychologicznej oraz psychoterapii i pomocy psychologicznej.

Uważa, że w pracy psychologa najważniejsza jest otwartość na pacjenta i podążanie za jego potrzebami.

W naszym gabinecie zajmuje się diagnozą psychologiczną oraz neuropsychologiczną osób dorosłych.

Tel.: 505 016 165

e-mail: olga.ptak@centrum-poznawcze.pl