Nasz zespół

Dorota Nowicka

Dorota Nowicka

Psycholog, a także certyfikowana psychoterapeutka (Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej nr 457). Ukończyła czteroletnie akredytowane szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodne ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies. Absolwentka Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. W ramach studiów psychologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim zrealizowała ścieżkę specjalizacyjną z psychologii klinicznej.

Źródłem praktycznego doświadczenia klinicznego były natomiast liczne staże m.in. na oddziałach psychiatrii w Szpitalu im. L. Rydygiera, w Szpitalu Uniwersyteckim, a także w Szpitalu im. J. Babińskiego w Krakowie. Poprzez uczestnictwo w wielu  dodatkowych szkoleniach, takich jak na przykład „Diagnoza neuropsychologiczna dzieci i osób dorosłych”, „Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń nastroju – najnowsze ujęcia”, „Nadmierna złość – problem wielu zaburzeń”, „Dialog Motywujący", „Mindfulness Based Cognitive Therapy Practitioner", a także poprzez poddawanie swojej pracy regularnej superwizji, nieustannie poszerza swoje horyzonty zawodowe. Szczególne zainteresowania to terapia problemów związanych z lękiem. W swojej pracy aplikuje podejścia tzw. trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej (takie jak m.in. terapia akceptacji i zaangażowania, terapia skoncentrowana na współczuciu, terapia dialektyczno-behawioralna, terapia schematu).

Wolny czas najchętniej przeznacza na podróże większe i mikrowyprawy, uczy się grać na ukulele.

Dagna Skrzypińska

dr Dagna Wysocka (Skrzypińska)

Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, zgodny ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies numer 429). Psychologię studiowała w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w belgijskim Katholieke Univeristeit Leuven. Tytuł doktora uzyskała na Wydziale Filozoficznym UJ, gdzie obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej. Zrealizowała ścieżkę specjalizacyjną z psychologii klinicznej.

Doświadczenie kliniczne zdobywała w trakcie staży zawodowych w Poradni Zdrowia Psychicznego w Bochni oraz w Szpitalu im. Józefa Babińskiego w Krakowie, jak również w trakcie pracy na stanowisku psychologa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie, gdzie zajmowała się m.in. przeprowadzaniem indywidualnych konsultacji i terapią osób dorosłych.

Kontynuuje rozwój zawodowy uczestnicząc w konferencjach naukowych oraz szkoleniach z zakresu psychoterapii dotyczących m.in.: najnowszych ujęć w terapii depresji, terapii zaburzeń osobowości w terapii schematu i terapii poznawczo-behawioralnej, technik wyobrażeniowych, dialogu motywującego, treningu uważności (mindfulness), terapii akceptacji i zaangażowania oraz samowspółczucia (sef-compassion). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

W swojej pracy, poddawanej regularnej superwizji, wykorzystuje elementy terapii poznawczo-behawioralnej III fali, szczególnie terapii akceptacji i zaangażowania, terapii opartej na współczuciu, terapii metapoznawczej oraz terapii schematów.

Współtworzy stoicko-psychologiczny projekt Forma Minimalna. Czas wolny chętnie spędza z książką, trenując indoor cycling lub podróżując.

 

Monika Stankiewicz

Monika Stankiewicz

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej nr 483). Ukończyła czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodne ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies, oraz terapię własną. Podczas studiów zrealizowała ścieżkę specjalizacyjną z psychologii klinicznej i Studium Pedagogiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Ukończyła szkolenia specjalistyczne z zakresu m.in. uważności (mindfulness), dialogu motywującego, treningu metakognitywnego, diagnozy neuropsychologicznej, terapii opartej na samowspółczuciu, terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń nastroju w najnowszych ujęciach, stosowaniu technik wyobrażeniowych oraz Racjonalnej Terapii Zachowania. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in. w Szpitalu im. J. Babińskiego (na oddziałach stacjonarnych oraz współprowadząc grupę wsparcia dla osób bliskich pacjentów z diagnozą schizofrenii), w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, w Szpitalu im. L. Rydygiera oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krakowie. Zainteresowania: trzecia fala terapii poznawczo-behawioralnej (m. in. terapia akceptacji i zaangażowania, terapia skoncentrowana na współczuciu), zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe oraz terapia schematu.

Wolny czas chętnie spędza aktywnie – uprawia sport, podróżuje, poznaje literaturę i muzykę.

Aleksandra Bednarczyk

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej nr 785). Ukończyła czteroletnie szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej i zgodne ze standardami European Association for Cognitive and Behavioural Therapies.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Śląskim Ośrodku Onkologii „SANIVITAS”, Przychodni Lekarskiej „MACIEJÓW” w Zabrzu, Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore w Dąbrowie Górniczej oraz Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy NZOZ Poradni Psychologicznej PARTNER w Gliwicach. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach z zakresu psychoterapii (m.in. terapia poznawczo-behawioralna fobii społecznej, terapia poznawczo-behawioralna depresji, terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń osobowości borderline, terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania, trzecia fala-elementy ACT i uważności, dialog motywujący). Pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

Zawodowo interesuje się zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju oraz praktykowaniem uważności w codziennym życiu.

W naszym gabinecie prowadzi psychoterapię osób dorosłych i młodzieży przez Skype'a - nazwa użytkownika ppflow7@gmail.com.

Anita Wolkowicz

Anita Czajkowska

Psycholożka, psychoterapeutka w trakcie 4-letniego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Filozoficznym oraz Studium Pedagogicznego UJ.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas staży, m.in. na oddziałach Szpitala Uniwersyteckiego i Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, jak również w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz Centrum Psychoterapii Uzależnień.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy korporacyjnej, zna specyfikę i wyzwania biznesu. W relacji stawia na jakość komunikacji, zrozumienie i budowanie zaufania. W Centrum zajmuje się wsparciem osób dorosłych przeżywających trudności życiowe, zmagających się z silnymi emocjami i zniekształceniami poznawczymi. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Piotr Curylo

Piotr Curyło

Psycholog, psychodietetyk, psychoterapeuta w trakcie 4-letniego całościowego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).

Doświadczenie zawodowe zdobywał w czasie staży i pracy w takich instytucjach jak: Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Gaudium et Spes, szkole podstawowej i przedszkolach, Stowarzyszeniu SIEMACHA, Centrum Aktywności Seniora oraz w Dziale ds. Pieczy Zastępczej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Regularnie podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności poprzez uczestnictwo w warsztatach, szkoleniach oraz konferencjach. Praktykę terapeutyczną poddaje stałej superwizji.

Prywatnie interesuje się kinematografią Złotej Ery Hollywood, biega i jest pasjonatem kuchni świata.

W naszym gabinecie prowadzi psychoterapię młodzieży i osób dorosłych.

Kacper Grochocki

Psycholog, w trakcie całościowego, 4-letniego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej z modułem seksuologicznym w Instytucie Poznawczym. Absolwent psychologii stosowanej oraz studium pedagogicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył roczny kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum Mensana oraz szkolenie z prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych. Posiada uprawnienia do stosowania Skali Inteligencji Stanford-Binet 5. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej.

Doświadczenie zdobywał w ramach praktyk w szkole podstawowej, a także staży na oddziałach dziennych lub stacjonarnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Gliwicach oraz Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. Pracował jako nauczyciel wspomagający i terapeuta z dziećmi w spektrum autyzmu w Szkole Podstawowej „Przystanek Szkoła”.

Aktualnie pracuje diagnostycznie i terapeutycznie w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera.

W Centrum zajmuje się wsparciem i terapią dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, wykorzystując elementy podejść trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Łukasz Góralczyk

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie czteroletniego akredytowanego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodnego ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Absolwent psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Filozoficznym.

W trakcie studiów współpracował przy projekcie badawczym analizującym zniekształcenia pamięci świadków. Ukończył staż Psycholog Praktyk w Klinice Psychologiczno – Psychiatrycznej PsychoMedic w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w trakcie stażu na Oddziale Psychiatrii w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, zajmując się zarówno wsparciem psychologicznym indywidualnych pacjentów, jak i prowadzeniem zajęć grupowych i testów diagnostycznych. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Zawodowo interesuje się zaburzeniami nastroju oraz zaburzeniami lękowymi.

Jego pasją są skoki spadochronowe i muzyka elektroniczna. Wolny czas spędza również na wycieczkach górskich.

Radosław Kabut

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie czteroletniego akredytowanego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodnego ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies. Absolwent psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Filozoficznym. Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UJ w dyscyplinie Psychologia, gdzie prowadzi badania nad usprawnianiem pamięci osób cierpiących na podkorowe neurozwyrodnieniowe choroby mózgu. Aktywny członek Applied Memory Research Laboratory w Instytucie Psychologii UJ, w ramach którego jest współautorem artykułów naukowych z zakresu funkcjonowania pamięci epizodycznej i autobiograficznej.

Rozwój kompetencji zawodowych rozpoczął już w trakcie studiów realizując Studium Psychologii Śledczej w Krakowskim Centrum Psychologii Sądowej; redagując teksty popularnonaukowe oraz realizując anglojęzyczną pracę magisterską przyczyniając się do stworzenia polskiej adaptacji Testu Uczenia się Językowego Hopkinsa (HVLT).

Doświadczenie zawodowe zdobywa pracując na Oddziale Klinicznym Neurologii w SP ZOZ w Proszowicach, na którym jest odpowiedzialny za przeprowadzanie diagnoz neuropsychologicznych, terapii psychologicznych oraz treningów poznawczych. W ramach konsultacji na oddziałach ginekologiczno-położniczym, pulmonologii oraz chirurgii ogólnej gromadzi doświadczenie w zakresie interwencji kryzysowej oraz opieki penitencjarnej. Podczas pracy w przyszpitalnej Poradni Zdrowia Psychicznego zajmował się przeprowadzaniem terapii i badań psychologicznych. Pracuje przy badaniach klinicznych nad lekami na chorobę Alzheimera w Krakowskiej Akademii Neurologii.

Kwalifikacje zawodowe podnosi przez analizowanie najnowszych doniesień z badań, uczestnictwo w akredytowanych szkoleniach, konferencjach naukowych oraz poddawanie swojej pracy regularnej superwizji.

W wolnych chwilach spędza czas na górskich wędrówkach, graniu w gry planszowe i karciane, a w sezonie zimowym jeżdżąc na nartach.

Michalina Knopp-Hibszer

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo – behawioralna (Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej nr 789). Ukończyła czteroletnie szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej i zgodne ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychoterapies. Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie Śląskim, realizując ścieżki specjalizacyjne z psychologii klinicznej oraz psychologii sądowej. Doświadczenie zawodowe  zdobywała podczas licznych staży, m. in. w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, Poradni Zdrowia Psychicznego w Gliwicach, Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie, a także pracując na stanowisku psychologa w Ośrodku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gliwicach, Centrum Pieczy Zastępczej i wspierania Rodziny w Gliwicach oraz w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Wieliczce oraz pełniąc funkcję kuratora społecznego w sprawach opiekuńczych i nieletnich.

Swoją wiedzę z zakresu psychologii i psychoterapii pogłębia poprzez udział w konferencjach, warsztatach i szkoleniach, jak np. „Interwencja kryzysowa. Metody pracy z dziećmi i młodzieżą”, „Wprowadzenie do terapii hazardu i innych uzależnień behawioralnych” oraz z zakresu terapii i wspierania rodziny. Zawodowo interesuje się psychologią kliniczną, zwłaszcza zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi oraz zaburzeniami zachowania u dzieci i młodzieży, a także psychologią sądową.

Ewelina Kołtunowska

Psycholog, choreoterapeutka oraz psychoterapeutka w trakcie całościowego, czteroletniego szkolenia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej TerCognitiva w Krakowie, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) oraz European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies (EABCP). Członek PTTPB. Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim (na Wydziale Filozoficznym). W pracy terapeutycznej wykorzystuje elementy terapii schematów oraz techniki pracy z ciałem, w tym techniki relaksacyjne. Pracę poddaje regularnej superwizji.

Doświadczenie kliniczne zdobywała pracując/odbywając staże m.in. w Szpitalu im. J. Babińskiego w Krakowie, Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe, Dziennym Oddziale Ogólnopsychiatrycznym oraz Dziennym Oddziale Terapii Uzależnień Pro-Vita, a także w Centrum Dobrych Myśli, gdzie prowadziła terapię indywidualną osób dorosłych.

W swojej pracy koncentruje się na relacji, która tworzy się między terapeutą i Osobą przychodzącą do gabinetu terapeutycznego oraz tworzeniu bezpiecznej przestrzeni, co daje odwagę do nazywania swoich emocji, trudności i obaw, takimi jakimi są.

Pracuje z osobami dorosłymi doświadczającymi trudności w regulacji emocji, kryzysów w relacji/związku, przeżywającymi stany lękowe (i/lub ataki paniki), zmagającymi się z zaburzeniami nastroju, odżywiania oraz zaburzeniami osobowości.

 

Magdalena Król

Psycholog, specjalistka psychoterapii uzależnień (certyfikat numer 1918), absolwentka Studium Psychoterapii Uzależnień akredytowanego przez PARPA oraz Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie uczestniczy w kursie przygotowującym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego we francuskim Instytucie IFFORTHEC (Institut Francophone de Formation et de Recherche en Thérapies Comportementales et Cognitives). Posiada certyfikat ukończenia wstępnego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej CBT: Cognitive Behavioral Therapy for Therapists and Coaches.

Praktyczne doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej o charakterze terapeutycznym i psychoedukacyjnym zdobywała pracując w Oddziale Rehabilitacji dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychicznymi w Szpitalu Specjalistycznym im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, w Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie oraz współpracując m.in. z Poradnią Leczenia Uzależnień i Poradnią Zdrowia Psychicznego dla osób dorosłych i Oddziałem Klinicznym Psychiatrii Dorosłych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

Kontynuuje rozwój zawodowy uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach z zakresu psychoterapii, diagnozy psychologicznej i profilaktyki uzależnień. Jest współautorką projektu Forma Minimalna popularyzującego wiedzę z zakresu psychologii i filozofii stoickiej.

W naszym gabinecie prowadzi psychoterapię zaburzeń emocjonalnych, a także psychoterapię uzależnień i współuzależnienia (także w języku francuskim) oraz konsultacje psychologiczne on-line.

Tel.: 663 569 532

E-mail: magdalena.krol@centrum-poznawcze.pl

skype: Magdalena Król

Katarzyna Kutyła

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie 4-letniego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe z doradztwa zawodowego w Wyższej Szkole Europejskiej. Posiada certyfikat Erickson Professional Coach i jest absolwentką akredytowanego przez International Coach Federation (ICF) międzynarodowego programu „The Art and Science of Coaching” w Erickson College International.

Obecnie pracuje na Politechnice Krakowskiej jako psycholog i doradca zawodowy, pomagając studentom i absolwentom radzić sobie z lękiem związanym z rozmowami rekrutacyjnymi oraz trudnymi doświadczeniami w miejscu pracy.  Jest również konsultantem firmy REA Partners in Transition, gdzie zajmuje się wsparciem w aklimatyzacji osób przeprowadzających się do Polski z różnych miejsc na świecie.

W ramach rozwoju zawodowego realizowała staż kliniczny na Oddziale Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej Szpitala Uniwersyteckiego oraz uczestniczy w warsztatach i szkoleniach, dotyczących m.in. Racjonalnej Terapii Zachowania, NVC, mindfulness oraz interwencji kryzysowej.

 

Katarzyna Olszówka

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie 4-letniego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, Studium Pedagogiczne UJ oraz studia podyplomowe Talent Management in Tech Companies na Akademii Górniczo-Hutniczej. Jest absolwentką akredytowanego przez International Coach Federation (ICF) programu „Mukoid Institute's Professional Coach Training Program”. Ukończyła kursy doszkalające, m.in. Dialog Motywujący, Racjonalna Terapia Zachowania oraz Job Crafting - metody wspierającej budowanie sensu pracy.

Swoje doświadczenie zdobywała m.in. w Ośrodku Terapii Rodzin „Na Szlaku”, poradni psychologiczno-pedagogicznej, zespole szkół ogólnokształcących, a także na oddziale Psychoz i Schizofrenii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy korporacyjnej, gdzie jej głównym zadaniem był coaching oraz doradztwo dla kadry managerskiej w zakresie zarządzania zespołami oraz wsparcie psychologiczne pracowników w sytuacjach trudnych. Obecnie prowadzi szkolenia z zakresu kompetencji miękkich oraz liderskich, a także wspiera podopiecznych Fundacji „Pięknie Pomagam”. Stale rozwija swoje doświadczenie i umiejętności poprzez odbywanie staży klinicznych oraz uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach.

W swojej pracy, poddawanej regularnej superwizji, skupia się na wspieraniu osób nadmiernie martwiących się, cierpiących z powodu zaburzeń lękowych i nastroju, a także pomaga osobom w kryzysach.

Barbara Majerowicz

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie czteroletniego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Swoje kompetencje poszerza uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach, m.in. Trening Umiejętności Społecznych, Racjonalna Terapia Zachowania, Zaburzenia Emocjonalne Dzieci i Młodzieży.

Doświadczenie zawodowe zdobywała na oddziałach psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego i Specjalistycznego Szpitala im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie. Obecnie pracuje z nieletnimi w ośrodku zajmującym się profilaktyką, działalnością opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjno-terapeutyczną.

W Centrum pomaga osobom dorosłym doświadczającym trudności życiowych, zmagającym się z silnym stresem, lękiem a także takim, którzy pragną lepiej zrozumieć siebie. W trosce o najlepszą opiekę psychoterapeutyczną poddaje swoją pracę regularnej superwizji.

 

Barbara Malińska

Psycholog, w trakcie całościowego, czteroletniego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) i Europejskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (EABCT). Ukończyła roczne studia podyplomowe z Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT) oraz roczne studium podyplomowe na kierunku Interwencja Kryzysowa. Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu, podczas których zrealizowała ścieżkę kliniczną.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. na Oddziale Zamkniętym Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z diagnozą schizofrenii, a także w Centrum Aktywizacji Seniora w Krakowie. Obecnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Dobrej Nadziei w Krakowie, w którym zajmuje się wsparciem psychologicznym młodzieży i osób dorosłych.

Jej zainteresowania zawodowe obejmują przede wszystkim: zaburzenia lękowe, zaburzenia afektywne oraz zaburzenia ze spektrum schizofrenii. W pracy terapeutycznej wykorzystuje elementy terapii tzw. trzeciej fali (m.in. dialogu motywującego (DM), terapii akceptacji i zaangażowania (ACT), terapii opartej na współczuciu (CFT)). Pracuje pod stałą superwizją.

Prywatnie miłośniczka języków obcych, podróży i sportu.

 

Monika Michalik

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie 4-letniego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, studia pedagogiczne specjalność Promocja Zdrowia i Profilaktyka Uzależnień na Uniwersytecie Pedagogicznym oraz studia podyplomowe Diagnoza Psychologiczna w Praktyce Klinicznej na SWPS. Posiada Certyfikat Trenera BCB Szkolenia Coaching, Certyfikat Profesjonalnego Doradcy Zawodowego oraz Zarządzania Talentami.
Swoje doświadczenie zdobywała m.in. w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, Szkole Podstawowej nr 1, Stowarzyszeniu MONAR – Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień oraz Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie w Zakładzie Psychoterapii. Przez kilka lat pracowała na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, gdzie oferowała studentom wsparcie psychologiczne w sytuacjach trudnych oraz doradztwo zawodowe i pomoc w rozwijaniu ścieżki kariery. Obecnie współpracuje z młodzieżą od 12 r.ż. zmagającą się z takimi trudnościami jak: lęk, stres, niska samoocena, autoagresja, zaburzenia odżywiania, zaburzenia nastroju oraz trudności w relacjach.

W Centrum Poznawczo – Behawioralnym Ad Rem zajmuje się wsparciem i terapią młodzieży oraz osób dorosłych. W swojej pracy koncentruje się na budowaniu relacji terapeutycznej opartej na akceptacji, zaufaniu i empatii oraz indywidualnych potrzebach klientów. Poszerza swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach naukowych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Prywatnie pasjonatka sportów letnich i zimowych, wypraw w góry - Korona Tatr oraz podróży.

 

aleksandra nachyla

Aleksandra Nachyła-Szewczyk

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie całościowego, czteroletniego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodnego ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies. Ukończyła kurs „Psychoterapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży” w warszawskim Centrum CBT. Absolwentka psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutów Poznawczo-Behawioralnych.

Doświadczenie zdobywała w trakcie staży, praktyk i wolontariatów m.in. w: Maltańskim Centrum Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i ich Rodzinom, Domu Samopomocy Społecznej Krakowskiej Fundacji „Hamlet", Pracowni Psychologii Dziecka Instytutu Psychologii UJ, Towarzystwie Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”, Szpitalu Specjalistyczny im. J. Babińskiego.

Swoją wiedzę z zakresu psychoterapii oraz psychologii pogłębia poprzez udział w licznych szkoleniach z zakresu pracy terapeutycznej (m.in. „Techniki terapeutyczne w pracy z dziećmi”, „Zaburzenia emocjonalne u dzieci”, “Podstawy Racjonalnej Terapii Zachowania”, „Porozumienie bez przemocy”).

W Centrum zajmuje się psychoterapią dorosłych oraz dzieci i młodzieży.

Zuzanna Sieprawska

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie studiów podyplomowych w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr hab. Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Program studiów dostosowany jest do standardów szkolenia European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Filozoficznym. Instruktorka harcerska od lat pracująca z dziećmi i młodzieżą.

Rozwój kompetencji zawodowych rozpoczęła w trakcie studiów, realizując staże na Oddziale Onkologii Klinicznej w Szpitalu Rydygiera oraz w Szkole Demokratycznej „Wolna Chata” jako psycholog. Pracowała w Stowarzyszeniu SIEMACHA na stanowisku psychologa dzieci i młodzieży. W ramach pracy tworzyła i prowadziła zajęcia psychoedukacyjne oraz grupy specjalistyczne rozwijające kompetencje społeczne, uczące regulacji emocji oraz sposobów dbania o siebie. Obecnie równolegle pracuje w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym jako psycholog w Poradni Endokrynologii.

Swoją wiedzę stale poszerza podczas studiów, na konferencjach oraz szkoleniach (m.in. „Akcja-relacja czyli wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci i młodzieży”, „Samouszkodzenia - jak pracować z młodym człowiekiem i jego otoczeniem?”, konferencja „Therapy Team”).

Zainteresowania zawodowe koncentruje na pracy z młodzieżą i młodymi dorosłymi, w szczególności z osobami doświadczającymi trudności w regulacji emocji, problemów szkolnych oraz zmagającymi się z nieadaptacyjnymi stylami radzenia sobie, zaburzeniami nastroju i odżywiania.

W naszym gabinecie prowadzi psychoterapię dzieci w wieku szkolnym oraz młodzieży.

 

Anna Sitarz

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie czteroletniego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Doświadczenie zdobywała m.in. w Szpitalu Specjalistycznym im. Rydygiera na Oddziale Psychiatrii Dorosłych, Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Krakowskim Instytucie Psychoterapii, Środowiskowym Domu Samopomocy i przedszkolu terapeutycznym.

Swoją wiedzę z zakresu psychoterapii poszerza o podejście trzeciej fali, szczególnie terapię akceptacji i zaangażowania (ACT) oraz terapię metapoznawczą, uczestniczy także w szkoleniach pozwalających zdobywać nowe umiejętności terapeutyczne, m.in. „Profesjonalny Dialog Motywujący” czy „Racjonalna Terapia Zachowania”.

W Centrum zajmuje się psychoterapią osób dorosłych.

 

 

 

Marlena Szyszłow-Nowak

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie 4-letniego akredytowanego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej (zgodnego ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies), certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień (nr certyfikatu SP/1473/2018), realizatorka programu Candis rekomendowanego przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie Śląskim, realizując ścieżki specjalizacyjne z psychologii klinicznej oraz psychologii zdrowia i jakości życia. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała podczas wolontariatu w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Śląskim Stowarzyszeniu Ad Vitam Dignam pracując z osobami z zaburzeniami psychotycznymi oraz w Regionalnym Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Autystycznych i Ich Rodzin. Odbywała również staże i praktyki m.in. w oddziale psychiatrycznym czy w ośrodkach leczenia uzależnień.

Posiada pięcioletnie doświadczenie pracy terapeutycznej w ośrodku profilaktyki i leczenia uzależnień – terapia indywidualna oraz grupowa poddawana regularnej superwizji specjalistów z Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadziła zajęcia profilaktyczne współpracując ze Śląskim Centrum Profilaktyki i Psychoterapii.

Swoją wiedzę z zakresu psychoterapii pogłębia poprzez udział w konferencjach czy szkoleniach, m.in.: z zakresu "Racjonalnej Terapii Zachowania", "Dialogu Motywującego", leczenia uzależnień czy psychoterapii online. Szczególnym zainteresowaniem darzy psychoterapię uzależnień, zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju oraz somatopsychologię.

W naszym gabinecie prowadzi psychoterapię online osób dorosłych - nazwa użytkownika Skype: marlenaszyszlow.

Agnieszka Twarowska

Psycholog, certyfikowany terapeuta (Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej nr 1454), członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Obecnie pracuje w Oddziale Dziennym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego gdzie m.in. prowadzi psychoterapię grupową, diagnozę psychologiczną oraz konsultacje indywidualne pacjentów. Nadzoruje również oddziałowy program stażowy zajmując się wprowadzeniem stażystów w obowiązki związane z pracą w szpitalu. Współpracuje też z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym prowadząc zajęcia z zakresu diagnozy i psychoterapii dla studentów uniwersyteckiej sekcji zagranicznej.

W ramach praktyki prywatnej prowadzi psychoterapię indywidualną.

Poprzednie doświadczenie zawodowe zdobywała w min. w Poradni Niebieska Linia pracując z osobami doświadczającymi przemocy, w fundacji Bliżej Siebie jako terapeuta pracujący z dziećmi z diagnozą autyzmu, w Poradni dla Osób w Kryzysie Emocjonalnym działającym przy Instytucie Psychologii Zdrowia prowadząc interwencję kryzysową.

Dba o bieżącą aktualizację swojej wiedzy m.in. poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach. Ukończyła roczną certyfikację trenera umiejętności psychologicznych, prowadzi warsztaty min. z tematyki asertywności i technik relaksacji.

Pracuje z osobami doświadczającymi szeroko rozumianego kryzysu, zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju oraz zaburzeń osobowości.

Alicja Woźniak

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie czteroletniego akredytowanego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodnego ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Absolwentka psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Katowicach ze specjalizacją w psychologii klinicznej człowieka dorosłego.

W trakcie studiów rozwijała swoje kompetencje zawodowe w kole naukowym na Oddziale Leczenia Osobowości i Nerwic w Szpitalu im. J. Babińskiego w Krakowie. Podczas stażu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Katowicach zapoznawała się ze sposobem pracy z ofiarami przemocy domowej. Praca ta pozwoliła jej na praktyczne zastosowanie metod pomocy osobom znajdujących się w kryzysowych sytuacjach życiowych. Doświadczenie kliniczne poszerzyła uzyskując certyfikat ukończenia stażu „Psycholog Praktyk” w Klinice Psychologiczno-Psychiatrycznej PsychoMedic w Warszawie pod okiem doświadczonych psychologów klinicznych i psychoterapeutów.

Systematycznie uczęszcza na seminaria i akredytowane szkolenia. Interesuje ją szerokie spektrum technik terapeutycznych w zakresie metod tzw. trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Pracuje z osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń osobowości, depresji, zaburzeń lękowych, trudności życiowych, niskiej samooceny oraz trudności w relacjach.

W relacji terapeutycznej szczególną wagę przywiązuje do wytworzenia atmosfery wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa emocjonalnego.

Wykształcenie lingwistyczne pozwala jej na prowadzenie terapii w języku angielskim.

Tańczy salsę i kocha Dolomity.

Olga Ptak

Olga Pamuła

Psycholog, ukończyła psychologię w Instytucie Psychologii Stosowanej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie studiów zrealizowała ścieżkę psychologii sądowej, uzupełniając tym samym wiedzę zdobytą podczas studiów z zakresu resocjalizacji.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas licznych staży, m.in. w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie, w Poradni Zdrowia Psychicznego „Psyche-med” w Krakowie, a także w Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie zajmuje się diagnozą oraz poradnictwem psychologicznym w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz pracą psychologa w Zakładzie Karnym.

W swojej pracy zawodowej stara się dbać o ciągły rozwój umiejętności i wiedzy uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach z zakresu diagnozy psychologicznej oraz psychoterapii i pomocy psychologicznej.

Uważa, że w pracy psychologa najważniejsza jest otwartość na pacjenta i podążanie za jego potrzebami.

W naszym gabinecie zajmuje się diagnozą psychologiczną oraz neuropsychologiczną osób dorosłych.

Tel.: 505 016 165

e-mail: olga.ptak@centrum-poznawcze.pl