Nasz zespół

Dorota Nowicka

Psycholog, a także certyfikowana psychoterapeutka (Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej nr 457). Ukończyła czteroletnie akredytowane szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodne ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies. Absolwentka Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. W ramach studiów psychologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim zrealizowała ścieżkę specjalizacyjną z psychologii klinicznej. Źródłem praktycznego doświadczenia klinicznego były natomiast liczne staże m.in. na oddziałach psychiatrii w Szpitalu im. L. Rydygiera, w Szpitalu Uniwersyteckim, a także w Szpitalu im. J. Babińskiego w Krakowie, oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wadowicach.  Poprzez uczestnictwo w wielu  dodatkowych szkoleniach, takich jak na przykład „Diagnoza neuropsychologiczna dzieci i osób dorosłych”, „Racjonalna Terapia Zachowania” czy też w szkoleniach specjalistycznych z zakresu wspomagania rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, nieustannie poszerza swoje horyzonty zawodowe. Szczególne zainteresowania to terapia zburzeń lękowych oraz terapia zaburzeń osobowości. Wolny czas najchętniej przeznacza na planowanie podróży i podróżowanie, a także literaturę obcojęzyczną.

Dagna Skrzypińska

Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, zgodny ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies numer 429). Psychologię studiowała w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w belgijskim Katholieke Univeristeit Leuven. Obecnie doktorantka w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficznym UJ. Zrealizowała ścieżkę specjalizacyjną z psychologii klinicznej oraz szkolenia specjalistyczne z zakresu m.in. najnowszych ujęć w terapii depresji, terapii zaburzeń osobowości w terapii schematu i terapii poznawczo-behawioralnej, dialogu motywującego oraz treningu metakognitywnego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Doświadczenie kliniczne zdobywała w trakcie staży zawodowych w Poradni Zdrowia Psychicznego w Bochni oraz w Szpitalu im. Józefa Babińskiego w Krakowie, jak również w trakcie pracy na stanowisku psychologa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie, gdzie zajmowała się m.in. przeprowadzaniem indywidualnych konsultacji i terapią osób dorosłych oraz prowadzeniem grupy wsparcia dla rodzin osób chorujących na schizofrenię. Kontynuuje rozwój zawodowy aktywnie uczestnicząc w konferencjach naukowych oraz szkoleniach z zakresu psychoterapii. Pracuje z osobami z problemami związanymi z zaburzeniami lękowymi i nastroju, zaburzeniami snu, zaburzeniami odżywiania oraz zaburzeniami osobowości. Interesuje się terapią poznawczo-behawioralną III fali. Prywatnie lubi dobre kino i literaturę, czas wolny najchętniej spędza w górach.

Monika Stankiewicz

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej nr 483). Ukończyła czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodne  ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies. Podczas studiów zrealizowała ścieżkę specjalizacyjną z psychologii klinicznej i Studium Pedagogiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.  Ukończyła szkolenia specjalistyczne z zakresu m.in. treningu metakognitywnego, diagnozy neuropsychologicznej, zachowań trudnych w autyzmie oraz Racjonalnej Terapii Zachowania. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in. w Szpitalu im. J. Babińskiego, w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, w Szpitalu im. L. Rydygiera oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krakowie. Zainteresowania: psychologia kliniczna, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe oraz terapia schematu. Wolny czas chętnie spędza aktywnie – uprawia sport, podróżuje, poznaje literaturę i muzykę.

Marta Kuczek

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie czteroletniego akredytowanego szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodnego ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie zrealizowała ścieżkę specjalizacyjną z psychologii klinicznej. Posiada uprawnienia pedagogiczne zdobyte w Studium Pedagogicznym UJ. Prowadzi „Fundację Bez Klamek” zajmującą się rozwijaniem świadomości społecznej na temat zdrowia psychicznego. Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in. w Szpitalu Uniwersyteckim oraz w Szpitalu im. L. Rydygiera w Krakowie, a także pracując jako psycholog środowiskowy. Zawodowo interesuje się terapią zaburzeń afektywnych i lękowych. Obecnie również doktorantka w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficznym UJ. W wolnym czasie biega, chodzi po górach i słucha muzyki filmowej.

Magdalena Król

Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji, absolwentka Studium Psychoterapii Uzależnień akredytowanego przez PARPA oraz Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Praktyczne doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej o charakterze terapeutycznym i psychoedukacyjnym zdobywała pracując w Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie oraz współpracując m.in. z Poradnią Leczenia Uzależnień i Poradnią Zdrowia Psychicznego dla osób dorosłych, Oddziałem Klinicznym Psychiatrii Dorosłych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie oraz Oddziałem Psychiatrycznym w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim w Piotrkowie Trybunalskim.

Obecnie pracuje jako terapeuta w Oddziale Rehabilitacji dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychicznymi w Szpitalu Specjalistycznym im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

Kontynuuje rozwój zawodowy uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach z zakresu diagnozy psychologicznej, terapii i profilaktyki uzależnień i psychoterapii.

W naszym gabinecie prowadzi psychoterapię uzależnień oraz zajmuje się diagnozą neuro- i psychologiczną.

Tel.: 663 569 532

E-mail: magdalena.krol@centrum-poznawcze.pl

Michalina Knopp

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny w trakcie szkolenia rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, zgodnego ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychoterapies. Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie Śląskim, realizując ścieżki specjalizacyjne z psychologii klinicznej oraz psychologii sądowej. Doświadczenie zawodowe  zdobywała podczas licznych staży, m. in. w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, Poradni Zdrowia Psychicznego w Gliwicach, Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie, a także pracując na stanowisku psychologa w Ośrodku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gliwicach, Centrum Pieczy Zastępczej i wspierania Rodziny w Gliwicach oraz w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Wieliczce oraz pełniąc funkcję kuratora społecznego w sprawach opiekuńczych i nieletnich.

Swoją wiedzę z zakresu psychologii i psychoterapii pogłębia poprzez udział w konferencjach, warsztatach i szkoleniach, jak np. „Interwencja kryzysowa. Metody pracy z dziećmi i młodzieżą”, „Wprowadzenie do terapii hazardu i innych uzależnień behawioralnych” oraz z zakresu terapii i wspierania rodziny. Zawodowo interesuje się psychologią kliniczną, zwłaszcza zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi oraz zaburzeniami zachowania u dzieci i młodzieży, a także psychologią sądową.

W naszym gabinecie prowadzi psychoterapię dzieci i młodzieży.

Tel.: 731 491 314

E-mail: michalina.knopp@centrum-poznawcze.pl