Nasz zespół

Dorota Nowicka

Dorota Nowicka

Psycholog, a także certyfikowana psychoterapeutka (Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej nr 457). Ukończyła czteroletnie akredytowane szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodne ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies. Absolwentka Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. W ramach studiów psychologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim zrealizowała ścieżkę specjalizacyjną z psychologii klinicznej.

Źródłem praktycznego doświadczenia klinicznego były natomiast liczne staże m.in. na oddziałach psychiatrii w Szpitalu im. L. Rydygiera, w Szpitalu Uniwersyteckim, a także w Szpitalu im. J. Babińskiego w Krakowie. Poprzez uczestnictwo w wielu  dodatkowych szkoleniach, takich jak na przykład „Diagnoza neuropsychologiczna dzieci i osób dorosłych”, „Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń nastroju – najnowsze ujęcia”, „Nadmierna złość – problem wielu zaburzeń”, „Dialog Motywujący", „Mindfulness Based Cognitive Therapy Practitioner", a także poprzez poddawanie swojej pracy regularnej superwizji, nieustannie poszerza swoje horyzonty zawodowe. Szczególne zainteresowania to terapia problemów związanych z lękiem. W swojej pracy aplikuje podejścia tzw. trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej (takie jak m.in. terapia akceptacji i zaangażowania, terapia skoncentrowana na współczuciu, terapia dialektyczno-behawioralna). W październiku rozpoczyna studia podyplomowe na kierunku Terapia akceptacji i zaangażowania.

Wolny czas najchętniej przeznacza na podróże większe i mikrowyprawy, uczy się grać na ukulele.

Dagna Skrzypińska

dr Dagna Skrzypińska

Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, zgodny ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies numer 429). Psychologię studiowała w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w belgijskim Katholieke Univeristeit Leuven. Tytuł doktora uzyskała na Wydziale Filozoficznym UJ, gdzie obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej. Zrealizowała ścieżkę specjalizacyjną z psychologii klinicznej oraz szkolenia specjalistyczne z zakresu m.in. najnowszych ujęć w terapii depresji, terapii zaburzeń osobowości w terapii schematu i terapii poznawczo-behawioralnej, technik wyobrażeniowych, dialogu motywującego oraz treningu uważności (mindfulness). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Swoją prace poddaje regularnej superwizji.

Doświadczenie kliniczne zdobywała w trakcie staży zawodowych w Poradni Zdrowia Psychicznego w Bochni oraz w Szpitalu im. Józefa Babińskiego w Krakowie, jak również w trakcie pracy na stanowisku psychologa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie, gdzie zajmowała się m.in. przeprowadzaniem indywidualnych konsultacji i terapią osób dorosłych oraz prowadzeniem grupy wsparcia dla rodzin osób chorujących na schizofrenię. Kontynuuje rozwój zawodowy aktywnie uczestnicząc w konferencjach naukowych oraz szkoleniach z zakresu psychoterapii. Interesuje się terapią poznawczo-behawioralną III fali, szczególnie terapią akceptacji i zaangażowania.

Współtworzy stoicko-psychologiczny projekt Forma Minimalna. Prywatnie lubi dobre kino i literaturę, czas wolny najchętniej spędza w górach.

Monika Stankiewicz

Monika Stankiewicz

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej nr 483). Ukończyła czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodne ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies, oraz terapię własną. Podczas studiów zrealizowała ścieżkę specjalizacyjną z psychologii klinicznej i Studium Pedagogiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Ukończyła szkolenia specjalistyczne z zakresu m.in. kurs "Mindfulness Based Cognitive Therapy Practitioner", dialogu motywującego, treningu metakognitywnego, diagnozy neuropsychologicznej, podejścia self-compassion, terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń nastroju w najnowszych ujęciach, stosowaniu technik wyobrażeniowych oraz Racjonalnej Terapii Zachowania. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in. w Szpitalu im. J. Babińskiego (na oddziałach stacjonarnych oraz współprowadząc grupę wsparcia dla osób bliskich pacjentów z diagnozą schizofrenii), w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, w Szpitalu im. L. Rydygiera oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krakowie. Zainteresowania: trzecia fala terapii poznawczo-behawioralnej (m. in. terapia akceptacji i zaangażowania, terapia skoncentrowana na współczuciu), zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe oraz terapia schematu.

Wolny czas chętnie spędza aktywnie – uprawia sport, podróżuje, poznaje literaturę i muzykę.

Aleksandra Bednarczyk

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej nr 785). Ukończyła czteroletnie szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej i zgodne ze standardami European Association for Cognitive and Behavioural Therapies.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Śląskim Ośrodku Onkologii „SANIVITAS”, Przychodni Lekarskiej „MACIEJÓW” w Zabrzu, Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore w Dąbrowie Górniczej oraz Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy NZOZ Poradni Psychologicznej PARTNER w Gliwicach. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach z zakresu psychoterapii (m.in. terapia poznawczo-behawioralna fobii społecznej, terapia poznawczo-behawioralna depresji, terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń osobowości borderline, terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania, trzecia fala-elementy ACT i uważności, dialog motywujący). Pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

Zawodowo interesuje się zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju oraz praktykowaniem uważności w codziennym życiu.

W naszym gabinecie prowadzi psychoterapię osób dorosłych i młodzieży przez Skype'a - nazwa użytkownika ppflow7@gmail.com.

Piotr Curyło

Psycholog, psychodietetyk, psychoterapeuta w trakcie 4-letniego całościowego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).

Doświadczenie zawodowe zdobywał w czasie staży i pracy w takich instytucjach jak: Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Gaudium et Spes, szkole podstawowej i przedszkolach, Stowarzyszeniu SIEMACHA, Centrum Aktywności Seniora oraz w Dziale ds. Pieczy Zastępczej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Regularnie podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności poprzez uczestnictwo w warsztatach, szkoleniach oraz konferencjach. Praktykę terapeutyczną poddaje stałej superwizji.

Prywatnie interesuje się kinematografią Złotej Ery Hollywood, biega i jest pasjonatem kuchni świata.

W naszym gabinecie prowadzi psychoterapię młodzieży i osób dorosłych.

Justyna Dylczyk

Justyna Dylczyk

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie czteroletniego akredytowanego szkolenia  z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodnego ze standardami European Association of Behavioural and Cognitive Psychotherapies. Absolwentka studiów podyplomowych z Psychoonkologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, z Terapii Rodzin w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii oraz z Zarządzania Kapitałem Ludzkim na Politechnice Opolskiej. Obecnie w trakcie uzyskiwania uprawnień pedagogicznych. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie zrealizowała ścieżkę specjalizacyjną z psychologii klinicznej. Doświadczenie zdobywała podczas staży zawodowych, m.in. w Szpitalu Klinicznym im. Józefa Babińskiego, Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie oraz Krakowskim Ośrodku Terapii, a także podczas pracy na stanowisku psychologa w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach, Hospicjum Domowym dla Dzieci w Krakowie oraz Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Wieliczce.

Regularnie uczestniczy w konferencjach i szkoleniach z zakresu psychoterapii oraz udzielania pomocy psychologicznej osobom dorosłym i młodzieży. Dotychczas zrealizowała szkolenia, m.in. z zachowań agresywnych i autoagresywnych, Dialogu Motywującego, Terapii Simontonowskiej dla pacjentów onkologicznych, Racjonalnej Terapii Zachowania oraz Rodzicielstwa Bliskości dla Profesjonalistów. Pracuje z osobami z problemami związanymi z zaburzeniami lękowymi, adaptacyjnymi, zaburzeniami nastroju, a także z osobami w żałobie. Interesuje się terapią poznawczo-behawioralną III fali oraz wzrostem potraumatycznym.

Wolny czas przeznacza na taniec, podróże oraz zwyczajny odpoczynek.

W naszym gabinecie pracuje z osobami dorosłymi i nastolatkami.

Anna Golonka

Psycholog pracujący z dziećmi i młodzieżą oraz trener umiejętności społecznych. Regularnie podnosi swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach i konferencjach z zakresu pomocy i diagnozy psychologicznej. Ukończyła m.in. Studium terapii dzieci i młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, a obecnie realizuje studia podyplomowe na kierunku Seksuologia kliniczna. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas realizacji praktyk na Oddziale Psychiatrii Dzieci w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz przedszkolu specjalnym.

Przez ostatnie lata prowadziła treningi umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz warsztaty dla rodziców. Natomiast obecnie pracuje jako psycholog w przedszkolach, gdzie prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci, a także konsultacje dla rodziców i wychowawców.

W Centrum zajmuje się pomocą psychologiczną dzieci i młodzieży.

Kacper Grochocki

Psycholog, w trakcie całościowego, 4-letniego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej z modułem seksuologicznym w Instytucie Poznawczym. Absolwent psychologii stosowanej oraz studium pedagogicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył roczny kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum Mensana oraz szkolenie z prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych. Posiada uprawnienia do stosowania Skali Inteligencji Stanford-Binet 5. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej.

Doświadczenie zdobywał w ramach praktyk w szkole podstawowej, a także staży na oddziałach dziennych lub stacjonarnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Gliwicach oraz Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. Pracował jako nauczyciel wspomagający i terapeuta z dziećmi w spektrum autyzmu w Szkole Podstawowej „Przystanek Szkoła”.

Aktualnie pracuje diagnostycznie i terapeutycznie w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera.

W Centrum zajmuje się wsparciem i terapią dzieci i młodzieży, wykorzystując elementy podejść trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Radosław Kabut

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie czteroletniego akredytowanego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodnego ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies. Absolwent psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Filozoficznym. Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UJ w dyscyplinie Psychologia, gdzie prowadzi badania nad usprawnianiem pamięci osób cierpiących na podkorowe neurozwyrodnieniowe choroby mózgu. Aktywny członek Applied Memory Research Laboratory w Instytucie Psychologii UJ, w ramach którego jest współautorem artykułów naukowych z zakresu funkcjonowania pamięci epizodycznej i autobiograficznej.

Rozwój kompetencji zawodowych rozpoczął już w trakcie studiów realizując Studium Psychologii Śledczej w Krakowskim Centrum Psychologii Sądowej; redagując teksty popularnonaukowe oraz realizując anglojęzyczną pracę magisterską przyczyniając się do stworzenia polskiej adaptacji Testu Uczenia się Językowego Hopkinsa (HVLT).

Doświadczenie zawodowe zdobywa pracując na Oddziale Klinicznym Neurologii w SP ZOZ w Proszowicach, na którym jest odpowiedzialny za przeprowadzanie diagnoz neuropsychologicznych, terapii psychologicznych oraz treningów poznawczych. W ramach konsultacji na oddziałach ginekologiczno-położniczym, pulmonologii oraz chirurgii ogólnej gromadzi doświadczenie w zakresie interwencji kryzysowej oraz opieki penitencjarnej. Podczas pracy w przyszpitalnej Poradni Zdrowia Psychicznego zajmował się przeprowadzaniem terapii i badań psychologicznych. Pracuje przy badaniach klinicznych nad lekami na chorobę Alzheimera w Krakowskiej Akademii Neurologii.

Kwalifikacje zawodowe podnosi przez analizowanie najnowszych doniesień z badań, uczestnictwo w akredytowanych szkoleniach, konferencjach naukowych oraz poddawanie swojej pracy regularnej superwizji.

W wolnych chwilach spędza czas na górskich wędrówkach, graniu w gry planszowe i karciane, a w sezonie zimowym jeżdżąc na nartach.

Michalina Knopp-Hibszer

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo – behawioralna (Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej nr 789). Ukończyła czteroletnie szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej i zgodne ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychoterapies. Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie Śląskim, realizując ścieżki specjalizacyjne z psychologii klinicznej oraz psychologii sądowej. Doświadczenie zawodowe  zdobywała podczas licznych staży, m. in. w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, Poradni Zdrowia Psychicznego w Gliwicach, Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie, a także pracując na stanowisku psychologa w Ośrodku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gliwicach, Centrum Pieczy Zastępczej i wspierania Rodziny w Gliwicach oraz w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Wieliczce oraz pełniąc funkcję kuratora społecznego w sprawach opiekuńczych i nieletnich.

Swoją wiedzę z zakresu psychologii i psychoterapii pogłębia poprzez udział w konferencjach, warsztatach i szkoleniach, jak np. „Interwencja kryzysowa. Metody pracy z dziećmi i młodzieżą”, „Wprowadzenie do terapii hazardu i innych uzależnień behawioralnych” oraz z zakresu terapii i wspierania rodziny. Zawodowo interesuje się psychologią kliniczną, zwłaszcza zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi oraz zaburzeniami zachowania u dzieci i młodzieży, a także psychologią sądową.

Magdalena Król

Psycholog, specjalistka psychoterapii uzależnień (certyfikat numer 1918), absolwentka Studium Psychoterapii Uzależnień akredytowanego przez PARPA oraz Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie uczestniczy w kursie przygotowującym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego we francuskim Instytucie IFFORTHEC (Institut Francophone de Formation et de Recherche en Thérapies Comportementales et Cognitives). Posiada certyfikat ukończenia wstępnego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej CBT: Cognitive Behavioral Therapy for Therapists and Coaches.

Praktyczne doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej o charakterze terapeutycznym i psychoedukacyjnym zdobywała pracując w Oddziale Rehabilitacji dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychicznymi w Szpitalu Specjalistycznym im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, w Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie oraz współpracując m.in. z Poradnią Leczenia Uzależnień i Poradnią Zdrowia Psychicznego dla osób dorosłych i Oddziałem Klinicznym Psychiatrii Dorosłych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

Kontynuuje rozwój zawodowy uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach z zakresu psychoterapii, diagnozy psychologicznej i profilaktyki uzależnień. Jest współautorką projektu Forma Minimalna popularyzującego wiedzę z zakresu psychologii i filozofii stoickiej.

W naszym gabinecie prowadzi psychoterapię zaburzeń emocjonalnych, a także psychoterapię uzależnień i współuzależnienia (także w języku francuskim) oraz konsultacje psychologiczne on-line.

Tel.: 663 569 532

E-mail: magdalena.krol@centrum-poznawcze.pl

skype: Magdalena Król

Katarzyna Kutyła

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie 4-letniego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe z doradztwa zawodowego w Wyższej Szkole Europejskiej. Posiada certyfikat Erickson Professional Coach i jest absolwentką akredytowanego przez International Coach Federation (ICF) międzynarodowego programu „The Art and Science of Coaching” w Erickson College International.

Obecnie pracuje na Politechnice Krakowskiej jako psycholog i doradca zawodowy, pomagając studentom i absolwentom radzić sobie z lękiem związanym z rozmowami rekrutacyjnymi oraz trudnymi doświadczeniami w miejscu pracy.  Jest również konsultantem firmy REA Partners in Transition, gdzie zajmuje się wsparciem w aklimatyzacji osób przeprowadzających się do Polski z różnych miejsc na świecie.

W ramach rozwoju zawodowego realizowała staż kliniczny na Oddziale Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej Szpitala Uniwersyteckiego oraz uczestniczy w warsztatach i szkoleniach, dotyczących m.in. Racjonalnej Terapii Zachowania, NVC, mindfulness oraz interwencji kryzysowej.

 

Katarzyna Olszówka

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie 4-letniego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, Studium Pedagogiczne UJ oraz studia podyplomowe Talent Management in Tech Companies na Akademii Górniczo-Hutniczej. Jest absolwentką akredytowanego przez International Coach Federation (ICF) programu „Mukoid Institute's Professional Coach Training Program”. Ukończyła kursy doszkalające, m.in. Dialog Motywujący, Racjonalna Terapia Zachowania oraz Job Crafting - metody wspierającej budowanie sensu pracy.

Swoje doświadczenie zdobywała m.in. w Ośrodku Terapii Rodzin „Na Szlaku”, poradni psychologiczno-pedagogicznej, zespole szkół ogólnokształcących, a także na oddziale Psychoz i Schizofrenii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy korporacyjnej, gdzie jej głównym zadaniem był coaching oraz doradztwo dla kadry managerskiej w zakresie zarządzania zespołami oraz wsparcie psychologiczne pracowników w sytuacjach trudnych. Obecnie prowadzi szkolenia z zakresu kompetencji miękkich oraz liderskich, a także wspiera podopiecznych Fundacji „Pięknie Pomagam”. Stale rozwija swoje doświadczenie i umiejętności poprzez odbywanie staży klinicznych oraz uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach.

W swojej pracy, poddawanej regularnej superwizji, skupia się na wspieraniu osób nadmiernie martwiących się, cierpiących z powodu zaburzeń lękowych i nastroju, a także pomaga osobom w kryzysach.

Barbara Majerowicz

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie czteroletniego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Swoje kompetencje poszerza uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach, m.in. Trening Umiejętności Społecznych, Racjonalna Terapia Zachowania, Zaburzenia Emocjonalne Dzieci i Młodzieży.

Doświadczenie zawodowe zdobywała na oddziałach psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego i Specjalistycznego Szpitala im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie. Obecnie pracuje z nieletnimi w ośrodku zajmującym się profilaktyką, działalnością opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjno-terapeutyczną.

W Centrum pomaga osobom dorosłym doświadczającym trudności życiowych, zmagającym się z silnym stresem, lękiem a także takim, którzy pragną lepiej zrozumieć siebie. W trosce o najlepszą opiekę psychoterapeutyczną poddaje swoją pracę regularnej superwizji.

 

Aleksandra Nachyła

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie całościowego, czteroletniego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodnego ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies. Ukończyła kurs „Psychoterapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży”. Absolwentka psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Doświadczenie zdobywała w trakcie staży, praktyk i wolontariatów m.in. w: Maltańskim Centrum Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i ich Rodzinom, Domu Samopomocy Społecznej Krakowskiej Fundacji „Hamlet", Pracowni Psychologii Dziecka Instytutu Psychologii UJ, Towarzystwie Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”, Szpitalu Specjalistyczny im. J. Babińskiego.

Swoją wiedzę z zakresu psychoterapii oraz psychologii pogłębia poprzez udział w licznych szkoleniach z zakresu pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą (m.in. „Techniki terapeutyczne w pracy z dziećmi”, „Zaburzenia emocjonalne u dzieci, „Dzieci wysoko wrażliwe”, „Porozumienie bez przemocy”).

W Centrum zajmuje się psychoterapią dzieci i młodzieży.

 

 

 

Marlena Szyszłow-Nowak

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie 4-letniego akredytowanego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej (zgodnego ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies), certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień (nr certyfikatu SP/1473/2018), realizatorka programu Candis rekomendowanego przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie Śląskim, realizując ścieżki specjalizacyjne z psychologii klinicznej oraz psychologii zdrowia i jakości życia. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała podczas wolontariatu w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Śląskim Stowarzyszeniu Ad Vitam Dignam pracując z osobami z zaburzeniami psychotycznymi oraz w Regionalnym Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Autystycznych i Ich Rodzin. Odbywała również staże i praktyki m.in. w oddziale psychiatrycznym czy w ośrodkach leczenia uzależnień.

Posiada pięcioletnie doświadczenie pracy terapeutycznej w ośrodku profilaktyki i leczenia uzależnień – terapia indywidualna oraz grupowa poddawana regularnej superwizji specjalistów z Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadziła zajęcia profilaktyczne współpracując ze Śląskim Centrum Profilaktyki i Psychoterapii.

Swoją wiedzę z zakresu psychoterapii pogłębia poprzez udział w konferencjach czy szkoleniach, m.in.: z zakresu "Racjonalnej Terapii Zachowania", "Dialogu Motywującego", leczenia uzależnień czy psychoterapii online. Szczególnym zainteresowaniem darzy psychoterapię uzależnień, zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju oraz somatopsychologię.

W naszym gabinecie prowadzi psychoterapię online osób dorosłych - nazwa użytkownika Skype: marlenaszyszlow.

Agnieszka Twarowska

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie czteroletniego akredytowanego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodnego ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychoterapies. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Poradni Niebieska Linia pracując z osobami doświadczającymi przemocy. W fundacji Bliżej Siebie jako terapeuta zajmowała się dziećmi z diagnozą autyzmu. Od dwóch lat jest konsultantem w Poradni dla Osób w Kryzysie Emocjonalnym przy Instytucie Psychologii Zdrowia. Ukończyła roczną certyfikację trenera umiejętności psychologicznych, prowadzi warsztaty min. z tematyki asertywności i technik relaksacji.

W ramach rozwoju zawodowego dba o bieżącą aktualizację swojej wiedzy m.in. poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach. Ostatnio zajmowała się poszerzaniem wiedzy z tematyki terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, terapii dialektyczno-behawioralnej, interwencji kryzysowej w praktyce psychologa klinicznego. Pracuje z osobami doświadczającymi szeroko rozumianego kryzysu, zaburzeń lękowych oraz zaburzeń nastroju.

Czas wolny spędza przy maszynie do szycia lub rozwijając swoją pasję do tańca.

Agnieszka Wieczorek

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie trzeciego roku czteroletniego akredytowanego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodnego ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Podczas studiów psychologicznych zrealizowała ścieżkę specjalizacyjną z psychologii klinicznej i psychologii sądowej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas staży i praktyk m.in w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie (na oddziałach stacjonarnych oraz współprowadząc grupę wsparcia dla rodzin i osób bliskich pacjentów z diagnozą schizofrenii), Domu Pomocy Społecznej dla psychicznie oraz przewlekle chorych w Krakowie, w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Krakowie, Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym w Nowym Sączu, a także pracując na stanowisku psychologa w Poradni Zdrowia Psychicznego ProVita oraz na Oddziale Dziennym Ogólnopsychiatrycznym ProVita. Stale zdobywa doświadczenie zawodowe i kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach oraz konferencjach. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Zawodowo interesuje się zaburzeniami nastroju i zaburzeniami lękowymi.

Wolny czas najchętniej spędza aktywnie - uprawia sport, chodzi po górach i podróżuje.

Monika Zielińska

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie czteroletniego akredytowanego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodnego ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Absolwentka psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz pedagogiki Uniwersytetu Pedagogicznego. Posiada uprawnienia do diagnozy dysleksji rozwojowej i dyskalkulii oraz diagnozy sprawności intelektualnej z wykorzystaniem Skali Inteligencji Stanford-Binet 5. Jest certyfikowaną terapeutką metody Instrumental Enrichment® I stopnia oraz Metody Warnkego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas licznych staży, m.in. na oddziałach Szpitala Uniwersyteckiego i Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie oraz współpracując z Domem Pomocy Społecznej w Staniątkach, Małopolską Fundacją Pomocy Ludziom Dotkniętym Chorobą Alzheimera w Krakowie, Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej i Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, a także pracując na stanowisku psychologa w Specjalistycznej Poradni Logopedyczno-Psychologicznej i Szkole Podstawowej w Krakowie, współpracując z pacjentami z zaburzeniami rozwojowymi, emocjonalnymi i zachowania oraz ich rodzinami.

Rozwój zawodowy kontynuuje uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach naukowo-szkoleniowych z zakresu psychologii, psychoterapii i diagnozy psychologicznej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Czas wolny spędza aktywnie – uprawia sport, podróżuje, czyta książki.

Olga Ptak

Olga Pamuła

Psycholog, ukończyła psychologię w Instytucie Psychologii Stosowanej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie studiów zrealizowała ścieżkę psychologii sądowej, uzupełniając tym samym wiedzę zdobytą podczas studiów z zakresu resocjalizacji.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas licznych staży, m.in. w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie, w Poradni Zdrowia Psychicznego „Psyche-med” w Krakowie, a także w Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie zajmuje się diagnozą oraz poradnictwem psychologicznym w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz pracą psychologa w Zakładzie Karnym.

W swojej pracy zawodowej stara się dbać o ciągły rozwój umiejętności i wiedzy uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach z zakresu diagnozy psychologicznej oraz psychoterapii i pomocy psychologicznej.

Uważa, że w pracy psychologa najważniejsza jest otwartość na pacjenta i podążanie za jego potrzebami.

W naszym gabinecie zajmuje się diagnozą psychologiczną oraz neuropsychologiczną osób dorosłych.

Tel.: 505 016 165

e-mail: olga.ptak@centrum-poznawcze.pl