Nasz zespół

Dorota Nowicka

Dorota Nowicka

Psycholożka, a także certyfikowana psychoterapeutka (Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej nr 457). Ukończyła czteroletnie akredytowane szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodne ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies. Absolwentka Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. W ramach studiów psychologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim zrealizowała ścieżkę specjalizacyjną z psychologii klinicznej.

Źródłem praktycznego doświadczenia klinicznego były natomiast liczne staże m.in. na oddziałach psychiatrii w Szpitalu im. L. Rydygiera, w Szpitalu Uniwersyteckim, a także w Szpitalu im. J. Babińskiego w Krakowie. Poprzez uczestnictwo w wielu  dodatkowych szkoleniach, takich jak na przykład „Diagnoza neuropsychologiczna dzieci i osób dorosłych”, „Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń nastroju – najnowsze ujęcia”, „Nadmierna złość – problem wielu zaburzeń”, „Dialog Motywujący", „Mindfulness Based Cognitive Therapy Practitioner", a także poprzez poddawanie swojej pracy regularnej superwizji, nieustannie poszerza swoje horyzonty zawodowe. Szczególne zainteresowania to terapia problemów związanych z lękiem. W swojej pracy aplikuje podejścia tzw. trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej (takie jak m.in. terapia akceptacji i zaangażowania, terapia skoncentrowana na współczuciu, terapia dialektyczno-behawioralna, terapia schematu).

Wolny czas najchętniej przeznacza na podróże większe i mikrowyprawy, uczy się grać na ukulele.

Dagna Skrzypińska

dr Dagna Wysocka

Psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, zgodny ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies numer 429). Psychologię studiowała w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w belgijskim Katholieke Univeristeit Leuven. Stopień doktora uzyskała na Wydziale Filozoficznym UJ, gdzie obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej. Zrealizowała ścieżkę specjalizacyjną z psychologii klinicznej.

Doświadczenie kliniczne zdobywała w trakcie staży zawodowych w Poradni Zdrowia Psychicznego w Bochni oraz w Szpitalu im. Józefa Babińskiego w Krakowie, jak również w trakcie pracy na stanowisku psychologa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie, gdzie zajmowała się m.in. przeprowadzaniem indywidualnych konsultacji i terapią osób dorosłych.

Kontynuuje rozwój zawodowy uczestnicząc w konferencjach naukowych oraz szkoleniach z zakresu psychoterapii dotyczących m.in.: najnowszych ujęć w terapii depresji, terapii zaburzeń osobowości w terapii schematu i terapii poznawczo-behawioralnej, technik wyobrażeniowych, dialogu motywującego, treningu uważności (mindfulness), terapii akceptacji i zaangażowania oraz samowspółczucia (sef-compassion). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

W swojej pracy, poddawanej regularnej superwizji, wykorzystuje elementy terapii poznawczo-behawioralnej III fali, szczególnie terapii akceptacji i zaangażowania, terapii opartej na współczuciu, terapii metapoznawczej oraz terapii schematów.

Współtworzy stoicko-psychologiczny projekt Forma Minimalna. Czas wolny chętnie spędza z książką, trenując indoor cycling lub podróżując.

 

Monika Stankiewicz

Monika Stankiewicz

Psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej nr 483). Ukończyła czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodne ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies, oraz terapię własną. Podczas studiów zrealizowała ścieżkę specjalizacyjną z psychologii klinicznej i Studium Pedagogiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Ukończyła szkolenia specjalistyczne z zakresu m.in. uważności (mindfulness), dialogu motywującego, treningu metakognitywnego, diagnozy neuropsychologicznej, terapii opartej na samowspółczuciu, terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń nastroju w najnowszych ujęciach, stosowaniu technik wyobrażeniowych oraz Racjonalnej Terapii Zachowania. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in. w Szpitalu im. J. Babińskiego (na oddziałach stacjonarnych oraz współprowadząc grupę wsparcia dla osób bliskich pacjentów z diagnozą schizofrenii), w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, w Szpitalu im. L. Rydygiera oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krakowie. Zainteresowania: trzecia fala terapii poznawczo-behawioralnej (m. in. terapia akceptacji i zaangażowania, terapia skoncentrowana na współczuciu), zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe oraz terapia schematu.

Wolny czas chętnie spędza aktywnie – uprawia sport, podróżuje, poznaje literaturę i muzykę.

Igor Bąk

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie 4-letniego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, realizowanego w Centrum CBT w Warszawie. Absolwent psychologii o specjalności kliniczno - sądowej na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie na Oddziale Psychiatrycznym pracując jako psycholog oddziałowy (staż).
Obecnie pracuje w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie na stanowisku psychologa w Dziale Profilaktyki.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Swoją prace poddaje regularnej superwizji.

W czasie wolnym lubi uprawiać sport i saunować. Interesuje się także aktualnymi sprawami społeczno-politycznymi i historią.

Aleksandra Bednarczyk

Psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej nr 785). Ukończyła czteroletnie szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej i zgodne ze standardami European Association for Cognitive and Behavioural Therapies.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Śląskim Ośrodku Onkologii „SANIVITAS”, Przychodni Lekarskiej „MACIEJÓW” w Zabrzu, Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore w Dąbrowie Górniczej oraz Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy NZOZ Poradni Psychologicznej PARTNER w Gliwicach. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach z zakresu psychoterapii (m.in. terapia poznawczo-behawioralna fobii społecznej, terapia poznawczo-behawioralna depresji, terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń osobowości borderline, terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania, trzecia fala-elementy ACT i uważności, dialog motywujący). Pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

Zawodowo interesuje się zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju oraz praktykowaniem uważności w codziennym życiu.

W naszym gabinecie prowadzi psychoterapię osób dorosłych i młodzieży przez Skype'a - nazwa użytkownika ppflow7@gmail.com.

Helena Bieniek

Psycholożka, psychoterapeutka w trakcie 4-letniego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Ukończyła psychologię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obecnie jest doktorantką 4-go roku Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie realizuje doktorat w dziedzinie psychologii i neuronauki poznawczej. Pracuje w Laboratorium Badania Bólu Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w pracy badawczej skupia się na psychologii bólu oraz placebo.

Doświadczenie w pracy z pacjentem zdobywała na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Emocji i Nastroju Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym Szpitala im. Józefa Babińskiego w Krakowie. Swoją wiedzę z zakresu psychoterapii pogłębia poprzez udział w konferencjach oraz dodatkowych szkoleniach. Interesują ją techniki tzw. “Trzeciej Fali CBT”, a szczególnie terapia schematów. Swoją pracę poddaje superwizji. W Centrum Ad Rem zajmuje się wsparciem i terapią osób dorosłych.

Prywatnie interesuje się podróżami, wędrówkami górskimi, fotografią oraz bushcraftingiem.

Piotr Curylo

Piotr Curyło

Psycholog, psychodietetyk, psychoterapeuta w trakcie 4-letniego całościowego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).

Doświadczenie zawodowe zdobywał w czasie staży i pracy w takich instytucjach jak: Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Gaudium et Spes, szkole podstawowej i przedszkolach, Stowarzyszeniu SIEMACHA, Centrum Aktywności Seniora oraz w Dziale ds. Pieczy Zastępczej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Regularnie podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności poprzez uczestnictwo w warsztatach, szkoleniach oraz konferencjach. Praktykę terapeutyczną poddaje stałej superwizji.

Prywatnie interesuje się kinematografią Złotej Ery Hollywood, biega i jest pasjonatem kuchni świata.

W naszym gabinecie prowadzi psychoterapię młodzieży i osób dorosłych.

Łukasz Góralczyk

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie czteroletniego akredytowanego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodnego ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Absolwent psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Filozoficznym.

W trakcie studiów współpracował przy projekcie badawczym analizującym zniekształcenia pamięci świadków. Ukończył staż Psycholog Praktyk w Klinice Psychologiczno – Psychiatrycznej PsychoMedic w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w trakcie stażu na Oddziale Psychiatrii w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, zajmując się zarówno wsparciem psychologicznym indywidualnych pacjentów, jak i prowadzeniem zajęć grupowych i testów diagnostycznych. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Zawodowo interesuje się zaburzeniami nastroju oraz zaburzeniami lękowymi.

Jego pasją są skoki spadochronowe i muzyka elektroniczna. Wolny czas spędza również na wycieczkach górskich.

Michalina Knopp-Hibszer

Psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo – behawioralna (Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej nr 789). Ukończyła czteroletnie szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej i zgodne ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychoterapies. Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie Śląskim, realizując ścieżki specjalizacyjne z psychologii klinicznej oraz psychologii sądowej. Doświadczenie zawodowe  zdobywała podczas licznych staży, m. in. w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, Poradni Zdrowia Psychicznego w Gliwicach, Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie, a także pracując na stanowisku psycholożki w Ośrodku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gliwicach, Centrum Pieczy Zastępczej i wspierania Rodziny w Gliwicach oraz w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Wieliczce oraz pełniąc funkcję kuratorki społecznej w sprawach opiekuńczych i nieletnich.

Swoją wiedzę z zakresu psychologii i psychoterapii pogłębia poprzez udział w konferencjach, warsztatach i szkoleniach, jak np. „Interwencja kryzysowa. Metody pracy z dziećmi i młodzieżą”, „Wprowadzenie do terapii hazardu i innych uzależnień behawioralnych” oraz z zakresu terapii i wspierania rodziny. Zawodowo interesuje się psychologią kliniczną, zwłaszcza zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi oraz zaburzeniami zachowania u dzieci i młodzieży, a także psychologią sądową.

Ewelina Kołtunowska

Psycholożka, choreoterapeutka oraz psychoterapeutka w trakcie całościowego, czteroletniego szkolenia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej TerCognitiva w Krakowie, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) oraz European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies (EABCP). Członek PTTPB. Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim (na Wydziale Filozoficznym). W pracy terapeutycznej wykorzystuje elementy terapii schematów oraz techniki pracy z ciałem, w tym techniki relaksacyjne. Pracę poddaje regularnej superwizji.

Doświadczenie kliniczne zdobywała pracując/odbywając staże m.in. w Szpitalu im. J. Babińskiego w Krakowie, Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe, Dziennym Oddziale Ogólnopsychiatrycznym oraz Dziennym Oddziale Terapii Uzależnień Pro-Vita, a także w Centrum Dobrych Myśli, gdzie prowadziła terapię indywidualną osób dorosłych.

W swojej pracy koncentruje się na relacji, która tworzy się między terapeutą i Osobą przychodzącą do gabinetu terapeutycznego oraz tworzeniu bezpiecznej przestrzeni, co daje odwagę do nazywania swoich emocji, trudności i obaw, takimi jakimi są.

Pracuje z osobami dorosłymi doświadczającymi trudności w regulacji emocji, kryzysów w relacji/związku, przeżywającymi stany lękowe (i/lub ataki paniki), zmagającymi się z zaburzeniami nastroju, odżywiania oraz zaburzeniami osobowości.

 

Magdalena Król

Psycholożka, specjalistka psychoterapii uzależnień (certyfikat numer 1918), absolwentka Studium Psychoterapii Uzależnień akredytowanego przez PARPA oraz Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie uczestniczy w kursie przygotowującym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego we francuskim Instytucie IFFORTHEC (Institut Francophone de Formation et de Recherche en Thérapies Comportementales et Cognitives). Posiada certyfikat ukończenia wstępnego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej CBT: Cognitive Behavioral Therapy for Therapists and Coaches.

Praktyczne doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej o charakterze terapeutycznym i psychoedukacyjnym zdobywała pracując w Oddziale Rehabilitacji dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychicznymi w Szpitalu Specjalistycznym im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, w Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie oraz współpracując m.in. z Poradnią Leczenia Uzależnień i Poradnią Zdrowia Psychicznego dla osób dorosłych i Oddziałem Klinicznym Psychiatrii Dorosłych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

Kontynuuje rozwój zawodowy uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach z zakresu psychoterapii, diagnozy psychologicznej i profilaktyki uzależnień. Jest współautorką projektu Forma Minimalna popularyzującego wiedzę z zakresu psychologii i filozofii stoickiej.

W naszym gabinecie prowadzi psychoterapię zaburzeń emocjonalnych, a także psychoterapię uzależnień i współuzależnienia (także w języku francuskim) oraz konsultacje psychologiczne on-line.

Katarzyna Kutyła

Psycholożka, psychoterapeutka w trakcie 4-letniego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe z doradztwa zawodowego w Wyższej Szkole Europejskiej. Posiada certyfikat Erickson Professional Coach i jest absolwentką akredytowanego przez International Coach Federation (ICF) międzynarodowego programu „The Art and Science of Coaching” w Erickson College International.

Posiada doświadczenie w pracy na uczelni wyższej, gdzie jako psycholożka i doradczyni zawodowa pomagała studentom oraz absolwentom radzić sobie z lękiem związanym z rozmowami rekrutacyjnymi oraz trudnymi doświadczeniami w miejscu pracy. Obecnie jest również konsultantem firmy REA Partners in Transition, gdzie zajmuje się wsparciem w aklimatyzacji osób przeprowadzających się do Polski z różnych miejsc na świecie.

W ramach rozwoju zawodowego realizowała staż kliniczny na Oddziale Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej Szpitala Uniwersyteckiego oraz uczestniczy w warsztatach i szkoleniach, dotyczących m.in. Racjonalnej Terapii Zachowania, NVC, mindfulness oraz interwencji kryzysowej.

 

Marzena Lelek-Kratiuk

Psycholożka i psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, ukończyła z wyróżnieniem studia z zakresu Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Aktualnie w trakcie procesu przygotowującego do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Wieloletni wykładowczyni psychologii na dwóch krakowskich uczelniach wyższych.

W swej pracy wykorzystuje doświadczenie akademickie, doświadczenie w pracy w poradniach psychologicznych i psychoterapeutycznych, placówkach oświatowych, a także doświadczenie zdobyte podczas licznych staży klinicznych odbytych na oddziałach psychiatrycznych dla pacjentów w każdym wieku. Swoją pracę poddaje stałej, indywidualnej i grupowej superwizji. W pracy z pacjentem ceni sobie odkrywanie potencjału zmiany każdego człowieka oraz odkrywanie wraz z pacjentem jego wewnętrznej siły, by tę zmianę zrealizować.

W Centrum Ad Rem prowadzi psychoterapię indywidualną w nurcie poznawczo-behawioralnym, diagnozę oraz konsultacje psychologiczne dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Do kręgu jej szczególnych zainteresowań należą zaburzenia rozwojowe i zaburzenia przywiązania u dzieci i młodzieży.

Prywatnie pasjonatka długich spacerów w terenie ze swoim czworonogiem i rodziną. Uwielbia spędzać czas na łonie przyrody. Stara się doceniać chwilę obecną i czerpać z niej tyle przyjemnych emocji, ile tylko potrafi.

 

Barbara Majerowicz

Psycholożka, psychoterapeutka w trakcie czteroletniego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Swoje kompetencje poszerza uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach, m.in. Trening Umiejętności Społecznych, Racjonalna Terapia Zachowania, Zaburzenia Emocjonalne Dzieci i Młodzieży.

Doświadczenie zawodowe zdobywała na oddziałach psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego i Specjalistycznego Szpitala im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie. Obecnie pracuje z nieletnimi w ośrodku zajmującym się profilaktyką, działalnością opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjno-terapeutyczną.

W Centrum pomaga osobom dorosłym doświadczającym trudności życiowych, zmagającym się z silnym stresem, lękiem a także takim, którzy pragną lepiej zrozumieć siebie. W trosce o najlepszą opiekę psychoterapeutyczną poddaje swoją pracę regularnej superwizji.

 

Monika Michalik

Psycholożka, psychoterapeutka w trakcie 4-letniego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, studia pedagogiczne specjalność Promocja Zdrowia i Profilaktyka Uzależnień na Uniwersytecie Pedagogicznym oraz studia podyplomowe Diagnoza Psychologiczna w Praktyce Klinicznej na SWPS. Posiada Certyfikat Trenera BCB Szkolenia Coaching, Certyfikat Profesjonalnego Doradcy Zawodowego oraz Zarządzania Talentami.
Swoje doświadczenie zdobywała m.in. w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, Szkole Podstawowej nr 1, Stowarzyszeniu MONAR – Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień oraz Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie w Zakładzie Psychoterapii. Przez kilka lat pracowała na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, gdzie oferowała studentom wsparcie psychologiczne w sytuacjach trudnych oraz doradztwo zawodowe i pomoc w rozwijaniu ścieżki kariery. Obecnie współpracuje z młodzieżą od 12 r.ż. zmagającą się z takimi trudnościami jak: lęk, stres, niska samoocena, autoagresja, zaburzenia odżywiania, zaburzenia nastroju oraz trudności w relacjach.

W Centrum Poznawczo – Behawioralnym Ad Rem zajmuje się wsparciem i terapią młodzieży oraz osób dorosłych. W swojej pracy koncentruje się na budowaniu relacji terapeutycznej opartej na akceptacji, zaufaniu i empatii oraz indywidualnych potrzebach klientów. Poszerza swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach naukowych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Prywatnie pasjonatka sportów letnich i zimowych, wypraw w góry - Korona Tatr oraz podróży.

 

aleksandra nachyla

Aleksandra Nachyła-Szewczyk

Psycholożka, psychoterapeutka w trakcie całościowego, czteroletniego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodnego ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies. Ukończyła kurs „Psychoterapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży” w warszawskim Centrum CBT. Absolwentka psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutów Poznawczo-Behawioralnych.

Doświadczenie zdobywała w trakcie staży, praktyk i wolontariatów m.in. w: Maltańskim Centrum Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i ich Rodzinom, Domu Samopomocy Społecznej Krakowskiej Fundacji „Hamlet", Pracowni Psychologii Dziecka Instytutu Psychologii UJ, Towarzystwie Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”, Szpitalu Specjalistyczny im. J. Babińskiego.

Swoją wiedzę z zakresu psychoterapii oraz psychologii pogłębia poprzez udział w licznych szkoleniach z zakresu pracy terapeutycznej (m.in. „Techniki terapeutyczne w pracy z dziećmi”, „Zaburzenia emocjonalne u dzieci”, “Podstawy Racjonalnej Terapii Zachowania”, „Porozumienie bez przemocy”).

W Centrum zajmuje się psychoterapią dorosłych oraz dzieci i młodzieży.

Zuzanna Sieprawska

Psycholożka, psychoterapeutka w trakcie studiów podyplomowych w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr hab. Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Program studiów dostosowany jest do standardów szkolenia European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Filozoficznym. Instruktorka harcerska od lat pracująca z dziećmi i młodzieżą. Obecnie w trakcie całościowego zaawansowanego Szkolenia DBT COMPREHENSIVE 2023-2024 organizowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

Rozwój kompetencji zawodowych rozpoczęła w trakcie studiów, realizując staże na Oddziale Onkologii Klinicznej w Szpitalu Rydygiera oraz w Szkole Demokratycznej „Wolna Chata” jako psycholożka. Pracowała w Stowarzyszeniu SIEMACHA na stanowisku psycholożki dzieci i młodzieży. W ramach pracy tworzyła i prowadziła zajęcia psychoedukacyjne oraz grupy specjalistyczne rozwijające kompetencje społeczne, uczące regulacji emocji oraz sposobów dbania o siebie. Pracowała w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym jako psycholog w Poradni Endokrynologii. Obecnie prowadzi również szkolenia i warsztaty z zakresu psychoedukacji w szkołach i dla instruktorów ZHP.

Swoją wiedzę stale poszerza podczas studiów, na konferencjach oraz szkoleniach (m.in. „Akcja-relacja czyli wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci i młodzieży”, „Samouszkodzenia - jak pracować z młodym człowiekiem i jego otoczeniem?”, konferencja „Therapy Team”).

Zainteresowania zawodowe koncentruje na pracy z młodzieżą i młodymi dorosłymi, w szczególności z osobami doświadczającymi trudności w regulacji emocji, problemów szkolnych oraz zmagającymi się z zaburzeniami lękowymi i  nieadaptacyjnymi stylami radzenia sobie, zaburzeniami nastroju i odżywiania.

W naszym gabinecie prowadzi psychoterapię dorosłych oraz młodzieży od 13 r.ż.

 

Anna Sitarz

Psycholożka, psychoterapeutka w trakcie czteroletniego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Doświadczenie zdobywała m.in. w Szpitalu Specjalistycznym im. Rydygiera na Oddziale Psychiatrii Dorosłych, Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Krakowskim Instytucie Psychoterapii, Środowiskowym Domu Samopomocy i przedszkolu terapeutycznym.

Swoją wiedzę z zakresu psychoterapii poszerza o podejście trzeciej fali, szczególnie terapię akceptacji i zaangażowania (ACT) oraz terapię metapoznawczą, uczestniczy także w szkoleniach pozwalających zdobywać nowe umiejętności terapeutyczne, m.in. „Profesjonalny Dialog Motywujący” czy „Racjonalna Terapia Zachowania”.

W Centrum zajmuje się psychoterapią osób dorosłych.

 

 

 

Marlena Szyszłow-Nowak

Psycholożka, psychoterapeutka w trakcie 4-letniego akredytowanego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej (zgodnego ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies), certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień (nr certyfikatu SP/1473/2018), realizatorka programu Candis rekomendowanego przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie Śląskim, realizując ścieżki specjalizacyjne z psychologii klinicznej oraz psychologii zdrowia i jakości życia. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała podczas wolontariatu w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Śląskim Stowarzyszeniu Ad Vitam Dignam pracując z osobami z zaburzeniami psychotycznymi oraz w Regionalnym Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Autystycznych i Ich Rodzin. Odbywała również staże i praktyki m.in. w oddziale psychiatrycznym czy w ośrodkach leczenia uzależnień.

Posiada pięcioletnie doświadczenie pracy terapeutycznej w ośrodku profilaktyki i leczenia uzależnień – terapia indywidualna oraz grupowa poddawana regularnej superwizji specjalistów z Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadziła zajęcia profilaktyczne współpracując ze Śląskim Centrum Profilaktyki i Psychoterapii.

Swoją wiedzę z zakresu psychoterapii pogłębia poprzez udział w konferencjach czy szkoleniach, m.in.: z zakresu "Racjonalnej Terapii Zachowania", "Dialogu Motywującego", leczenia uzależnień czy psychoterapii online. Szczególnym zainteresowaniem darzy psychoterapię uzależnień, zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju oraz somatopsychologię.

W naszym gabinecie prowadzi psychoterapię online osób dorosłych - nazwa użytkownika Skype: marlenaszyszlow.

Alicja Woźniak

Psycholożka, psychoterapeutka w trakcie czteroletniego akredytowanego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodnego ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Absolwentka psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Katowicach ze specjalizacją w psychologii klinicznej człowieka dorosłego.

W trakcie studiów rozwijała swoje kompetencje zawodowe w kole naukowym na Oddziale Leczenia Osobowości i Nerwic w Szpitalu im. J. Babińskiego w Krakowie. Podczas stażu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Katowicach zapoznawała się ze sposobem pracy z ofiarami przemocy domowej. Praca ta pozwoliła jej na praktyczne zastosowanie metod pomocy osobom znajdujących się w kryzysowych sytuacjach życiowych. Doświadczenie kliniczne poszerzyła uzyskując certyfikat ukończenia stażu „Psycholog Praktyk” w Klinice Psychologiczno-Psychiatrycznej PsychoMedic w Warszawie pod okiem doświadczonych psychologów klinicznych i psychoterapeutów.

Systematycznie uczęszcza na seminaria i akredytowane szkolenia. Interesuje ją szerokie spektrum technik terapeutycznych w zakresie metod tzw. trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Pracuje z osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń osobowości, depresji, zaburzeń lękowych, trudności życiowych, niskiej samooceny oraz trudności w relacjach.

W relacji terapeutycznej szczególną wagę przywiązuje do wytworzenia atmosfery wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa emocjonalnego.

Wykształcenie lingwistyczne pozwala jej na prowadzenie terapii w języku angielskim.

Tańczy salsę i kocha Dolomity.

Olga Ptak

Olga Pamuła

Psycholożka, ukończyła psychologię w Instytucie Psychologii Stosowanej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie studiów zrealizowała ścieżkę psychologii sądowej, uzupełniając tym samym wiedzę zdobytą podczas studiów z zakresu resocjalizacji.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas licznych staży, m.in. w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie, w Poradni Zdrowia Psychicznego „Psyche-med” w Krakowie, a także w Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie zajmuje się diagnozą oraz poradnictwem psychologicznym w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz pracą psycholożka w Zakładzie Karnym.

W swojej pracy zawodowej stara się dbać o ciągły rozwój umiejętności i wiedzy uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach z zakresu diagnozy psychologicznej oraz psychoterapii i pomocy psychologicznej.

Uważa, że w pracy psychologa najważniejsza jest otwartość na pacjenta i podążanie za jego potrzebami.

W naszym gabinecie zajmuje się diagnozą psychologiczną oraz neuropsychologiczną osób dorosłych.

Tel.: 505 016 165

e-mail: olga.ptak@centrum-poznawcze.pl