Psychoterapia dzieci i młodzieży

Terapia poznawczo – behawioralna jest mającą strukturę, ograniczoną w czasie metodą leczenia, która może skutecznie pomagać dzieciom i młodzieży z różnego typu problemami, takimi jak lęk, depresja, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne czy zaburzenia zachowania. Korzyści z tej formy terapii mogą odnosić również dzieci z diagnozą nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD).

Terapia poznawczo – behawioralna koncentruje się na tym, co „tu i teraz”, opiera się na modelu współpracy pomiędzy terapeutą a dzieckiem lub nastolatkiem, którzy biorą aktywny udział w całym procesie terapii. Celem terapii poznawczo – behawioralnej jest zmiana negatywnych, destrukcyjnych wzorców zachowania i myślenia dziecka lub adolescenta poprzez zastąpienie ich bardziej konstruktywnymi.

Jak działa terapia poznawczo – behawioralna?

Podstawą teoretyczną CBT jest założenie, że to jak się zachowujemy, co myślimy oraz co czujemy w określonych sytuacjach wynika z naszych przekonań dotyczących nas samych, świata i innych ludzi. Nasze negatywne reakcje wywołuje więc nie tyle określona sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, ale to, jakie nadaliśmy jej znaczenie. Negatywna interpretacja pewnych zdarzeń może wywołać u dziecka negatywne myśli, emocje i zachowania. Techniki stosowane w CBT mając na celu zmianę destrukcyjnych wzorców zachowania dziecka bądź nastolatka na bardziej przystosowawcze poprzez wyposażenie go w odpowiednie narzędzia do lepszego kontrolowania swoich myśli i emocji. Terapia poznawczo – behawioralna opiera się w dużym stopniu na technikach doświadczeniowych i wyobrażeniowych. Ważnym elementem pracy jest monitorowanie przez dziecko własnych myśli i emocji.

W jakich zaburzeniach pomaga CBT?

W dalszym ciągu trwają badania nad skutecznością terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży. Istnieją jednak dowody, potwierdzające efektywność tej metody postępowania terapeutycznego w takich problemach jak:

  • lęk
  • stres
  • zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne (OCD)
  • fobie
  • depresja
  • problemy z zachowaniem
  • całościowe zaburzenia rozwoju ze spektrum autyzmu

W przypadku wielu zaburzeń CBT jest formą terapii rekomendowanej, często terapia poznawczo – behawioralna zalecana jest także jako forma leczenia wspomagającego przy farmakoterapii. Wyniki niektórych badań wskazują, że jej skuteczność jest porównywalna ze skutecznością farmakoterapii w przypadku niektórych zaburzeń.

Dla jakich dzieci przeznaczona jest terapia poznawczo – behawioralna?

Terapia poznawczo – behawioralna jest metodą odpowiednią do pracy z dziećmi od około 7. roku życia. Niektóre techniki CBT stosuje się również u dzieci młodszych, jednak jak wskazują badania odnoszą one z tej formy terapii mniejsze korzyści, co wynika w dużej mierze z ich etapu rozwoju poznawczego. Najlepsze efekty leczenia uzyskują natomiast adolescenci powyżej 13. roku życia. Zadaniem terapeuty jest dostosowanie technik terapeutycznych do poziomu rozwojowego i możliwości dzieci i młodzieży tak, aby przynosiły one jak największe korzyści.

Jeżeli Twoje dziecko ma problemy natury psychologicznej i poszukujesz dla niego skutecznej formy terapii, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. W Centrum Poznawczo – Behawioralnym Ad Rem prowadzimy terapię indywidualną dzieci i młodzieży od 7. roku życia doświadczających lęku, stresu, depresji, mających trudność w kontrolowaniu swoich emocji, problemy z zachowaniem oraz innego typu problemy psychologiczne. Przy okazji zachęcamy do poczytania na temat skuteczności interwencji poznawczo-behawioralnych w tej grupie pacjentów.

Dodatkowe informacje:

  • Cena: 220 zł
  • Czas trwania: 50 minut
  • Częstotliwość spotkań: raz w tygodniu