Psychoterapia osób dorosłych

Psychoterapia jest formą pomocy psychologicznej, która ma na celu poprawę jakości życia. To psychologiczna metoda leczenia zaburzeń psychicznych, trudności emocjonalnych oraz zachowań problematycznych.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna oparta jest na współpracy między terapeutą a pacjentem, ukierunkowana na rozwiązanie problemu, ograniczona w czasie, koncentruje się na „tu i teraz” oraz zakłada stosowanie odpowiednich technik terapeutycznych.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest jednym z najskuteczniejszych rodzajów terapii, co potwierdzono w wielu wiarygodnych badaniach klinicznych.

Naszą ofertę psychoterapeutyczną kierujemy do osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży, zmagających się z m. in.:

 • zaburzeniami lękowymi, w tym między innymi: fobią, napadami paniki, zespołem lęku uogólnionego, lękiem społecznym, zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym
 • depresją
 • problemami ze snem
 • zaburzeniami odżywiania i obrazu ciała (anoreksją, bulimią, napadowym objadaniem się, dysmorfofobią)
 • zaburzeniami osobowości
 • zespołem stresu pourazowego
 • chorobą afektywną dwubiegunową
 • lękiem o zdrowie (dawniej nazywanym hipochondrią)
 • chorobą psychosomatyczną
 • przewlekłą chorobą somatyczną
 • innymi problemami natury psychologicznej

Oferujemy także psychoterapię poznawczo-behawioralną on-line prowadzoną przez Internet przy pomocy Skype'a. Zasadniczą zaletą terapii on-line jest możliwość kontaktu pacjenta z terapeutą w sytuacjach, kiedy bezpośrednie spotkanie nie jest możliwe. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku osób niepełnosprawnych lub mieszkających daleko od miejsc, w których mogą one skorzystać z profesjonalnej pomocy.

Dodatkowe informacje:

 • Cena: 220 zł
 • Czas trwania: 50 minut
 • Częstotliwość spotkań: raz w tygodniu