Diagnoza neuro- i psychologiczna

Oferujemy diagnozę psychologiczną i wstępną diagnozę neuropsychologiczną, jak również wystawienie opinii oraz zaświadczeń na podstawie oceny psychologicznej.

Cennik diagnozy psychologicznej [PDF]

Badania przeprowadzamy przy pomocy testów:

Diagnoza psychologiczna

 • Skala Inteligencji Weschlera dla Dorosłych, WAIS-R(PL)
 • Test Matryc Progresywnych Ravena
 • Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattela dla Dzieci
 • Inwentarz Osobowości NEO-PI-R
 • Formalna Charakterystyka Zachowania - Kwestionariusz Temperamentu (FCZKT)
 • Skala Depresji Becka
 • Skala Lęku i Depresji (HADS)
 • Kwestionariusz Osobowości Eysencka (EPQ-R)
 • Inwentarz Stanu i Cechy Lęku (STAI)
 • Test Zdań Niedokończonych Rottera
 • Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości (MMPI)
 • Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości z Osi II DSM-IV (SCID-II)

Diagnoza neuropsychologiczna

 • MINIMENTAL Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego (MMSE)
 • Test Sortowania Kart z Wisconsin (WCST)
 • Kalifornijski Test Uczenia się Językowego CVLT
 • Test Figury Reya
 • Test Rysowania Zegara
 • Test Pamięci Wzrokowej Bentona
 • Testy uwagowe (m.in. Test Łączenia Punktów, Test D2)

Dodatkowe informacje:

 • Cena: 30-600 zł - CENNIK
 • Czas trwania: w zależności od zakresu
 • Częstotliwość spotkań: w zależności od zakresu