Zrozumieć uzależnienie od kokainy

Kokaina to biały proszek, który po zażyciu reaguje z centralnym układem nerwowym, wytwarzając poczucie energii i euforii. Najczęściej jest wciągana, ale można ją również palić lub rozpuścić w wodzie i wstrzykiwać. Inne określenia kokainy to m.in. jako koks, biała śmierć czy śnieg. Pomimo, że obecnie większość ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że kokaina jest […]

współuzależnienie

Współuzależnienie: fazy zaburzenia i zdrowienia

Współuzależnienie określa się mianem „uzależnienia od relacji” lub „uzależnienia od miłości”. Skupienie się na innych pomaga osobie złagodzić własny ból i wewnętrzną pustkę. Jednak gdy ignoruje się samego siebie, wszystko przed czym się ucieka tylko zyskuje na sile. Nawyk ten staje się cyklicznym, samonapędzającym się mechanizmem, który zaczyna żyć własnym życiem. Myślenie osoby współuzależnionej staje […]

Współuzależnienie – jak rozpoznać syndrom?

Bycie w relacji z osobą uzależnioną to niejedyny warunek rozwoju współuzależnienia. Co ważne, nie każda osoba pozostająca z w takim związku nosi cechy tego syndromu. Istnieje jednak zespół uwarunkowań i cech wspólnych dla osób, które zgłaszają się po pomoc, rozpoznając u siebie problem współuzależnienia. Wybrane cechy, które najczęściej są obecne u osób z syndromem współuzależnienia: […]

Czym jest współuzależnienie?

Istnieje wiele sposobów rozumienia współuzależnienia. Szczególnie ciekawe i pomocne w praktyce terapeutycznej wydaje się proponowane prze Zofię Sobolewską-Mellibrudę ujęcie współuzależnienia jako zjawiska związanego z procesem zaburzonej adaptacji do chronicznego przebywania w sytuacji stresowej. Za taką sytuację można uznać życie z osobą, która z racji swojego uzależnienia wprowadza we wzajemny układ destrukcję. O współuzależnieniu mówimy wtedy, gdy osoba […]