Sprawdź, czy nie starasz się być zbyt idealna/y! O radzeniu sobie z nadmiernym perfekcjonizmem

Większość ludzi uważa, że posiadanie wysokich standardów to cecha pozytywna. Dążenie do doskonałości może świadczyć o wysokiej etyce pracy i silnym charakterze. Wysokie standardy mogą też motywować cię do osiągania szczytów twoich możliwości. Za przykład niech posłużą sportowcy, którzy ciężko i długo trenują, by dojść do najwyższej formy w danej dyscyplinie. Z drugiej jednak strony […]

Podważanie założeń dotyczących wyglądu

Już poznałeś strategie zmniejszające czas, który spędzasz zajmując się swoim wyglądem, nauczyłeś się bezpośrednio kwestionować negatywne przewidywania i ograniczać nieprzydatne sprawdzanie i zachowania unikające.  Mamy nadzieję, że uznajesz te strategie za pomocne w poprawie tego, co czujesz i jak myślisz o swoim wyglądzie oraz jak zachowujesz się w stosunku do swojego wyglądu każdego dnia. Teraz, […]

OBSESJA NA PUNKCIE WYGLĄDU – REDUKCJA SPRAWDZANIA I SZUKANIA ZAPEWNIEŃ

W module 2. mówiliśmy o tym, że osoby z dysmorfofobią, często poświęcają wiele czasu na sprawdzanie i upewnianie się, jak wyglądają. Działania te mają służyć zmniejszeniu własnych obaw odnośnie wyglądu. Skutek jest jednak odwrotny – takie zachowania jedynie wzmacniają stres, skupiają tym silniej uwagę na rzekomych problemach, podsycają negatywny obraz własnego ciała, a przede wszystkim […]

Czym jest obsesyjno-kompulsywne zaburzenie osobowości?

OCPD (ang. Obsessive Compulsive Personality Disorder – OCPD) to typ zaburzenia osobowości cechujący się: • sztywnym trzymaniem się zasad i regulacji • przytłaczającą potrzebą porządku • niechęcią do przekazania obowiązków innym osobom • poczuciem słuszności na temat tego, jak coś powinno zostać zrobione Jak wyglądają objawy OCPD? • nadmierne poświęcenie się pracy, które zaburza życie […]

Niebezpieczne dążenie do doskonałości

Perfekcjonizm to nieustanne usiłowanie osiągania nierealnych celów w życiu i ocenianie swojej wartości wyłącznie w kategoriach produktywności i wywiązywania się z zadań. Taki pęd do doskonałości może nieść ze sobą wiele szkodliwych konsekwencji. Jeśli nie potrafimy zaakceptować tego, że jak każdy człowiek tak i my popełniamy czasami błędy, to każde nasze najmniejsze potknięcie czy pomyłka […]