Podważanie założeń dotyczących wyglądu

Już poznałeś strategie zmniejszające czas, który spędzasz zajmując się swoim wyglądem, nauczyłeś się bezpośrednio kwestionować negatywne przewidywania i ograniczać nieprzydatne sprawdzanie i zachowania unikające.  Mamy nadzieję, że uznajesz te strategie za pomocne w poprawie tego, co czujesz i jak myślisz o swoim wyglądzie oraz jak zachowujesz się w stosunku do swojego wyglądu każdego dnia. Teraz, […]

OBSESJA NA PUNKCIE WYGLĄDU – REDUKCJA SPRAWDZANIA I SZUKANIA ZAPEWNIEŃ

W module 2. mówiliśmy o tym, że osoby z dysmorfofobią, często poświęcają wiele czasu na sprawdzanie i upewnianie się, jak wyglądają. Działania te mają służyć zmniejszeniu własnych obaw odnośnie wyglądu. Skutek jest jednak odwrotny – takie zachowania jedynie wzmacniają stres, skupiają tym silniej uwagę na rzekomych problemach, podsycają negatywny obraz własnego ciała, a przede wszystkim […]

perfekcjonizm

Kim jest perfekcjonista?

Perfekcjonizm to nieustanne usiłowanie osiągania nierealnych celów w życiu i ocenianie swojej wartości wyłącznie w kategoriach produktywności i wywiązywania się z zadań. Taki pęd do doskonałości może nieść ze sobą wiele szkodliwych konsekwencji. Jeśli nie potrafimy zaakceptować tego, że jak każdy człowiek tak i my popełniamy czasami błędy, to każde nasze najmniejsze potknięcie czy pomyłka […]