klaustrofobia

Czy wiesz, że…

Czy wiesz, że… zmiany nastroju, które częściej lub rzadziej przytrafiają się każdemu z nas, czasami mogą przyjąć chorobową, patologiczną formę? Mówi się wtedy o zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym. Przebieg takiej choroby polega na występujących po sobie wymiennie epizodach depresji, hipomanii lub manii. Depresja wiąże się m. in. z głębokim smutkiem, utratą

Niebezpieczne dążenie do doskonałości

  Wyznaczasz sobie cele do realizacji? Jesteś ambitny/a? Chcesz utrzymywać wysokie standardy w pracy/na uczelni? Podnosisz sobie poprzeczkę w sporcie, nauce czy wykonywaniu życiowych zadań? Odczuwasz potrzebę poprawiania własnych wyników w różnych dziedzinach? Świetnie, to wszystko pomaga nam w osiąganiu sukcesów