Psychoterapia indywidualna

dla osób dorosłych, prowadzona metodą poznawczo-behawioralną – dla zmagających się między innymi z depresją, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości, problemami ze snem, zaburzeniami odżywiania, problemami psychosomatycznymi, zespołem stresu pourazowego i chorobą afektywną dwubiegunową

Konsultacje i poradnictwo

pomoc w rozwiązywaniu problemów natury psychologicznej, również on-line poprzez Skype lub w formie e-maili

Psychoterapia dzieci i młodzieży

terapia poznawczo-behawioralna to metoda leczenia, która może skutecznie pomagać dzieciom i młodzieży z różnego typu problemami, takimi jak lęk, depresja, zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne, ADHD oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD).

Szkolenia dydaktyczne

z zakresu podstaw terapii poznawczo-behawioralnej oraz pracy z pacjentami lękowymi i depresyjnymi

Psychoterapia uzależnień i współuzależnienia on-line

uzależnienie od alkoholu, narkotyków lub zachowań (np. hazardu) to problem, z którym coraz więcej osób decyduje się zmierzyć. Terapia uzależnienia pomaga przełamać własne tabu i stawić czoła destrukcyjnym schematom.