Psychoterapia indywidualna przez internet

prowadzona metodą poznawczo-behawioralną – dla zmagających się m.in. z depresją, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości, problemami ze snem, zaburzeniami odżywiania, problemami psychosomatycznymi, zespołem stresu pourazowego i chorobą afektywną dwubiegunową

Konsultacje i poradnictwo

pomoc w rozwiązywaniu problemów natury psychologicznej, również on-line poprzez Skype lub w formie e-maili

Psychoterapia młodzieży

terapia poznawczo-behawioralna to metoda leczenia, która może skutecznie pomagać młodzieży z różnego typu problemami, takimi jak lęk, depresja, zaburzenia obsesyjno – kompulsywne, ADHD oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD).

Psychoterapia uzależnień i współuzależnienia

uzależnienie od alkoholu, narkotyków lub zachowań (np. hazardu) to problem, z którym coraz więcej osób decyduje się zmierzyć. Terapia uzależnienia pomaga przełamać własne tabu i stawić czoła destrukcyjnym schematom.