Jak rozwiązywać konflikty w związku?

W każdym związku zdarzają się mniejsze czy większe sprzeczki oraz konflikty. Sztuką jest radzić sobie z takimi sytuacjami w sposób, który umacnia i rozwija związek. Poniżej proponujemy Wam użyteczne narzędzie, które dobrze jest uzupełnić samodzielnie lub wspólnie z partnerem podczas lub zaraz po kłótni. Powinno pomóc Wam w szukaniu dobrych rozwiązań wyjścia z trudnej sytuacji.

Imię Imię*
Opis sytuacji Opis sytuacji
Emocja smutek, złość, niepokój, strach, irytacja, frustracja itd. Natężenie emocji 0-100% Emocja smutek, złość, niepokój, strach, irytacja, frustracja itd. Natężenie emocji 0-100%
Wrażenia fizyczne Jakie wrażenia fizyczne mi towarzyszyły, w którym miejscu ciała je odczuwałem/am Wrażenia fizyczne Jakie wrażenia fizyczne mi towarzyszyły, w którym miejscu ciała je odczuwałem/am
Myśli / Wyobrażenia O czym wtedy pomyślałem/am/

Co te myśli znaczyły lub mówiły o mnie albo o drugiej ze stron konfliktu / Co w tych myślach było najgorsze

Myśli / Wyobrażenia O czym wtedy pomyślałem/am/

Co te myśli znaczyły lub mówiły o mnie albo o drugiej ze stron konfliktu / Co w tych myślach było najgorsze

Jak się zachowałem/am, i/lub jak chciałbym/abym się zachować Jak się zachowałem/am, i/lub jak chciałbym/abym się zachować
Co zaobserwowałem/am ( wygląd, postawa, ekspresja twarzy, ton głosu, oczy, ruchy itd.) Co zaobserwowałem/am ( wygląd, postawa, ekspresja twarzy, ton głosu, oczy, ruchy itd.)
Umowa / Porozumienie / Plan działania

Instrukcja użycia arkusza

 • Pierwsza z osób składa kartkę na pół wzdłuż podziału kolumn i uzupełnia wszystkie pola w kolumnie pierwszej, z wyjątkiem pola ostatniego
 • Druga z osób*, nie patrząc na to, co napisała osoba pierwsza, uzupełnia wszystkie pola w drugiej kolumnie, z wyjątkiem pola ostatniego
 • Jeżeli oboje czujecie się spokojni i jesteście zgodni co do chęci omówienia zadania, to wyznaczcie pół godziny lub więcej, aby przedyskutować to co oboje napisaliście i zadaje sobie poniższe pytania:
 • Co się właściwie stało?
 • Popatrzcie wspólnie na obie kolumny
 • Co tak naprawdę wywołało opisane przez nas reakcje?
 • Jakie znaczenie nadaliśmy tej sytuacji lub obawie?
 • Co w tej sytuacji wywołuje u nas największe emocje?
 • Porównajcie i omówcie wasze odmienne spojrzenie na problem
 • Czy jest możliwość innego spostrzegania tej sytuacji?
 • Jeśli zrobimy krok w tył, to zastanówmy się jak w tej sytuacji mogłaby postąpić osoba niezaangażowana emocjonalnie w ten problem, patrząca na to z boku?
 • Jaką radę dalibyśmy komuś znajdującemu się w takiej sytuacji?
 • Ustalcie wspólny plan działania – uzupełnijcie ostatnie pole lub użyjcie nowego arkusza/ kartki:
 • Rozważcie jak różna mogła być wasza postawa wobec zaistniałej sytuacji i jak odmienna mogła być wasza perspektywa
  • Czy oboje lub jedno z was:
 • zareagowało nieproporcjonalnie do skali problemu
 • myliło fakty z opiniami
 • oczekiwało czegoś innego
 • dopowiadało sobie co drugie mogło mieć na myśli
 • źle zinterpretowało sytuację
 • wydawało pochopne sądy
 • miało negatywny obraz tego, do czego ta sytuacja może doprowadzić
 • obawiało się jak ta sytuacja może wpłynąć na inne osoby, lub inne sytuacje (dzieci, praca, studia)
 • było pod wpływem warunków zewnętrznych (inna sytuacja stresowa, sytuacja z przeszłości itd.)
 • miało inne priorytety lub odmienne poczucie ważności tej rozmowy czy sytuacji
 • Zastanówcie się czy oboje lub jedno z was mogło postąpić inaczej
 • Ustalcie jak każde z was zachowa się w następnej tego typu sytuacji:
 • Co by pomogło najbardziej? Co byłoby najbardziej skuteczne?
 • Co byłoby najlepsze dla jednej ze stron, dla nas obojga, dla innych osób, dla naszego związku?
 • Czy ta sytuacja była i jest w zasięgu naszej kontroli? Czy są jakieś czynniki nad którymi nie panujemy?
 • Czy możemy inaczej rozwiązać problem?
 • Co było pomocne w przeszłości? Co zrobiliśmy inaczej?
 • Czy istnieje sposób, aby zapobiec takim sytuacjom w przyszłości? Jeśli tak, to co możemy zrobić oboje lub jedno z nas?
 • Ustalcie między sobą jeden sygnał /gest, którego oboje możecie użyć w takiej sytuacji, oraz jego znaczenie (np. „time-out” – rozejście się na chwilę, przerwa w rozmowie, powiedzenie, że „czuję….”, zaproponowanie uzupełnienia tego arkusza itp.)

*Ten arkusz może również zostać wykorzystany przez jedną osobę, wpisując do drugiej kolumny jej możliwy udział w tej sytuacji – jak mogłyby wyglądać jej myśli, co ta sytuacja mogłaby dla niej znaczyć, co mogłaby poczuć, jaka byłaby jej reakcja itd. W tym rozumieniu, plan działania powinien zawierać zmiany, jakich może podjąć się osoba wypełniająca arkusz, które mogłyby okazać się pomocne dla rozwiązania konfliktu.

 

Źródło: https://www.getselfhelp.co.uk/docs/RelationshipWorksheet.pdf Tłum. Michał Tatara

Udostępnij