Psychoterapia współuzależnienia online

Terapia indywidualna dla osób z syndromem współuzależnienia jest procesem, który może pomóc w zmianie dotychczasowego funkcjonowania osoby borykającej się z różnymi trudnościami wynikającymi z długotrwałego uwikłania w trudną relację z osobą uzależnioną.

Jak przebiega terapia?

Ze względu na złożoność problemu, terapia współuzależnienia początkowo ukierunkowana jest na rozpoznanie najbardziej aktualnych problemów, z którymi zmaga się osoba z syndromem oraz zatrzymaniu tych zachowań, które dotychczas utrwalały zależność z osobą uzależnioną. Wsparcie z zewnątrz jest potrzebne, by móc na nowo zobaczyć i zrozumieć swoją aktualną sytuację oraz nauczyć się z nią radzić w sposób, który nie przynosi szkód. Dopiero potem możliwa jest praca nad przekonaniami osoby z syndromem współuzależnienia oraz jej doświadczeniami, które prawdopodobnie przyczyniły się do podtrzymywania szkodliwego układu. Na tym etapie to osoba z syndromem współuzależnienia z pomocą specjalisty decyduje, czy chce zająć się leżącymi u podłoża współuzależnienia mechanizmami, sięgającymi nierzadko głębszych trudności w obszarze osobowości. W ten sposób może lepiej zrozumieć, co wpływa na sposób w jaki doświadcza emocji i zdarzeń oraz pracować nad zmianą w pożądanym kierunku.

Terapia współuzależnienia online jest formą pomocy dla osób, które rozpoznają u siebie cechy współuzależnienia, a które z różnych powodów nie mogą zgłosić się do gabinetu specjalisty. Spotkania terapeutyczne online odbywają się raz w tygodniu o stałej porze, którą wspólnie ustalamy w trakcie pierwszych sesji konsultacyjnych.

Zapraszamy do kontaktu osoby, które czują, że istnieje problem, z jakim trudno jest im sobie samodzielnie poradzić.

Dodatkowe informacje:

  • Cena: 180 zł
  • Czas trwania: 50 minut
  • Częstotliwość spotkań: raz w tygodniu

Skontaktuj się z nami