Psychoterapia uzależnień

Uzależnienie od alkoholu, narkotyków lub zachowań (np. hazardu, gier komputerowych) to problem, z którym coraz więcej osób decyduje się zmierzyć. Terapia uzależnień pomaga przełamać własne tabu i stawić czoła destrukcyjnym schematom. Jeśli zauważasz, że problem nadużywania alkoholu, narkotyków (np. stymulantów), leków lub uzależnienie od hazardu albo innych zachowań dotyczy Cię osobiście, sięgnij po pomoc.

Oferujemy terapię uzależnień

  • od substancji (m.in. alkoholu, narkotyków, leków)
  • od zachowań (m.in. hazardu, używania komputera, zakupów)

W leczeniu uzależnienia najważniejsze wydaje się zrozumienie, w jaki sposób używanie substancji lub powtarzanie zachowań wpływa na życie człowieka, oraz to, co chce on z tym zrobić.

Terapia uzależnień jest skierowana do osób, które zauważają u siebie problem nadużywania substancji lub powtarzających się, niekontrolowanych zachowań i czują, że potrzebują zmiany.

A o taką zmianę nie jest łatwo - ze względu na początkowe obawy i lęk osoby uzależnionej, poczucie wstydu związane z podejmowanymi wcześniej nieskutecznymi próbami samodzielnego poradzenia sobie z problemem lub chwiejną, niestabilną motywację, która nierzadko bardzo przeszkadza w podjęciu decyzji o zgłoszeniu się do specjalisty.

Pierwszym krokiem osoby uzależnionej w kierunku poprawy i wprowadzania konstruktywnych zmian w swoim życiu jest podjęcie decyzji o przełamaniu dotychczasowych sztywnych i destrukcyjnych schematów działania, myślenia i przeżywania.

Cel pierwszego etapu terapii uzależnień to ustalenie diagnozy, rozpoznanie głównych obszarów problemowych oraz opracowanie indywidualnego planu zmiany w najważniejszych dla pacjenta sferach życia. Na początku szczególnie ważne jest, aby pacjent nauczył się radzić sobie z pojawiającymi się trudnościami w jak najbardziej korzystny dla siebie sposób - bez substancji i niekontrolowanych zachowań. Na tym etapie praca ukierunkowana jest także na rozumienie schematów, które prowadzą do ponownego sięgania po substancje lub powtarzania zachowań.

Uważne przyglądanie się związkom między emocjami, myślami i zachowaniem człowieka pozwala tu na wprowadzanie pozytywnych i konstruktywnych zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu oraz wzmocnienie motywacji do ich utrzymania w dalszych etapach zdrowienia.

W proponowanym programie terapii uzależnienie rozumiane jest jako zaburzenie spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych oraz zachowań o różnym nasileniu. Leczenie odbywa się w oparciu o metody poznawczo-behawioralne, dialog motywujący oraz koordynowanie pomocy (case management).

Jeśli masz wrażenie, że problem nadużywania substancji lub braku kontroli nad własnym zachowaniem dotyczy Cię osobiście, a do tego odczuwasz jego konsekwencje w różnych ważnych dla Ciebie obszarach życia - sięgnij po pomoc i umów się ze specjalistą na pierwsze konsultacje w Centrum Poznawczo-Behawioralnym Ad Rem w Krakowie.

Dodatkowe informacje:

  • Cena: 120 zł (w ofercie dla studentów: 110 zł)
  • Czas trwania: 50-60 minut
  • Częstotliwość spotkań: raz w tygodniu

Skontaktuj się z nami