Psychoterapia uzależnień on-line/Online addiction psychotherapy/Traitement des dépendances en ligne

Uzależnienie od alkoholu, narkotyków lub zachowań (np. hazardu, gier komputerowych) to problem, z którym coraz więcej osób decyduje się zmierzyć. Terapia uzależnień pomaga przełamać własne tabu i stawić czoła destrukcyjnym schematom. Jeśli zauważasz, że problem nadużywania alkoholu, narkotyków (np. stymulantów), leków lub uzależnienie od hazardu albo innych zachowań dotyczy Cię osobiście, sięgnij po pomoc.

Oferujemy terapię uzależnień on-line

  • od substancji (m.in. alkoholu, narkotyków, leków)
  • od zachowań (m.in. hazardu, używania komputera, zakupów)

W leczeniu uzależnienia najważniejsze wydaje się zrozumienie, w jaki sposób używanie substancji lub powtarzanie zachowań wpływa na życie człowieka, oraz to, co chce on z tym zrobić.

Terapia uzależnień jest skierowana do osób, które zauważają u siebie problem nadużywania substancji lub powtarzających się, niekontrolowanych zachowań i czują, że potrzebują zmiany.

A o taką zmianę nie jest łatwo - ze względu na początkowe obawy i lęk osoby uzależnionej, poczucie wstydu związane z podejmowanymi wcześniej nieskutecznymi próbami samodzielnego poradzenia sobie z problemem lub chwiejną, niestabilną motywację, która nierzadko bardzo przeszkadza w podjęciu decyzji o zgłoszeniu się do specjalisty.

Pierwszym krokiem osoby uzależnionej w kierunku poprawy i wprowadzania konstruktywnych zmian w swoim życiu jest podjęcie decyzji o przełamaniu dotychczasowych sztywnych i destrukcyjnych schematów działania, myślenia i przeżywania.

Cel pierwszego etapu terapii uzależnień to ustalenie diagnozy, rozpoznanie głównych obszarów problemowych oraz opracowanie indywidualnego planu zmiany w najważniejszych dla pacjenta sferach życia. Na początku szczególnie ważne jest, aby pacjent nauczył się radzić sobie z pojawiającymi się trudnościami w jak najbardziej korzystny dla siebie sposób - bez substancji i niekontrolowanych zachowań. Na tym etapie praca ukierunkowana jest także na rozumienie schematów, które prowadzą do ponownego sięgania po substancje lub powtarzania zachowań.

Uważne przyglądanie się związkom między emocjami, myślami i zachowaniem człowieka pozwala tu na wprowadzanie pozytywnych i konstruktywnych zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu oraz wzmocnienie motywacji do ich utrzymania w dalszych etapach zdrowienia.

W proponowanym programie terapii uzależnienie rozumiane jest jako zaburzenie spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych oraz zachowań o różnym nasileniu. Leczenie odbywa się w oparciu o metody poznawczo-behawioralne, dialog motywujący oraz koordynowanie pomocy (case management).

Jeśli masz wrażenie, że problem nadużywania substancji lub braku kontroli nad własnym zachowaniem dotyczy Cię osobiście, a do tego odczuwasz jego konsekwencje w różnych ważnych dla Ciebie obszarach życia - sięgnij po pomoc i umów się ze specjalistą na pierwsze konsultacje w Centrum Poznawczo-Behawioralnym Ad Rem w Krakowie.

Przed rozpoczęciem terapii możliwe jest odbycie jednorazowo 45-minutowej bezpłatnej konsultacji. Prosimy o podanie w tytule maila, że chodzi o bezpłatną konsultację lub zaznaczenie tego w rozmowie telefonicznej.

Dodatkowe informacje:

  • Cena: 150 zł (w ofercie dla studentów: 140 zł)
  • Czas trwania: 50-60 minut
  • Częstotliwość spotkań: raz w tygodniu

Skontaktuj się z nami

Online addiction treatment

Overcoming alcohol or/and drug addiction requires professional support. If you decide to face the problem, we're here to help you.

Our online addiction treatment provides convenient and time-efficient alcohol and/or drug addiction counseling and therapy. Online treatment is conducted in English, via Skype by certified addiction counselor experienced in delivering addiction treatment
both online and in residential facilities.

In treating addiction, the most important thing is to understand how substance use affects your life. We are here to help you get sober and better understand why do you feel or act a certain way — and how those feelings and actions lead you to substance use. Together we can work on learning life skills necessary to overcome difficulties and maintain recovery.

Practical information about online meetings:
Price: PLN 170 (offer for students: PLN 160)
Duration: 50-60 min
Frequency: once a week

Please don't hesitate to contact us

Traitement des dépendances en ligne

Vaincre l'alcoolisme et/ou la toxicomanie nécessite un soutien professionnel. Si vous décidez d'affronter le problème, nous sommes là pour vous aider.

Notre traitement des dépendances en ligne offre des conseils et une thérapie pratiques et efficaces contre l'alcoolisme et/ou la toxicomanie. Le traitement en ligne est dispensé en français, via Skype, par un conseiller en toxicomanie certifié et expérimenté dans le traitement des dépendances à la fois en ligne et dans les établissements résidentiels.

Dans le traitement des dépendances, le plus important est de comprendre comment la consommation de substances affecte votre vie. Nous sommes là pour vous aider à devenir sobre et à mieux comprendre pourquoi vous vous sentez ou agissez d'une certaine manière - et comment ces sentiments et actions vous conduisent à la consommation de substances. Ensemble, nous pouvons travailler à l'acquisition des compétences nécessaires à la vie courante pour surmonter les difficultés et maintenir le rétablissement.

N'hésitez pas à nous contacter.

Informations pratiques sur les réunions en ligne :

Prix : 170 PLN (offre pour les étudiants : 160 PLN)

Durée : 50-60 min

Fréquence : une fois par semaine