Psychoterapia uzależnień on-line

Uzależnienie od alkoholu, narkotyków lub zachowań (np. hazardu, gier komputerowych) to problem, z którym coraz więcej osób decyduje się zmierzyć. Terapia uzależnień pomaga przełamać własne tabu i stawić czoła destrukcyjnym schematom. Jeśli zauważasz, że problem nadużywania alkoholu, narkotyków (np. stymulantów), leków lub uzależnienie od hazardu albo innych zachowań dotyczy Cię osobiście, sięgnij po pomoc.

Oferujemy terapię uzależnień on-line

  • od substancji (m.in. alkoholu, narkotyków, leków)
  • od zachowań (m.in. hazardu, używania komputera, zakupów)

W leczeniu uzależnienia najważniejsze wydaje się zrozumienie, w jaki sposób używanie substancji lub powtarzanie zachowań wpływa na życie człowieka, oraz to, co chce on z tym zrobić.

Terapia uzależnień jest skierowana do osób, które zauważają u siebie problem nadużywania substancji lub powtarzających się, niekontrolowanych zachowań i czują, że potrzebują zmiany.

A o taką zmianę nie jest łatwo - ze względu na początkowe obawy i lęk osoby uzależnionej, poczucie wstydu związane z podejmowanymi wcześniej nieskutecznymi próbami samodzielnego poradzenia sobie z problemem lub chwiejną, niestabilną motywację, która nierzadko bardzo przeszkadza w podjęciu decyzji o zgłoszeniu się do specjalisty.

Pierwszym krokiem osoby uzależnionej w kierunku poprawy i wprowadzania konstruktywnych zmian w swoim życiu jest podjęcie decyzji o przełamaniu dotychczasowych sztywnych i destrukcyjnych schematów działania, myślenia i przeżywania.

Cel pierwszego etapu terapii uzależnień to ustalenie diagnozy, rozpoznanie głównych obszarów problemowych oraz opracowanie indywidualnego planu zmiany w najważniejszych dla pacjenta sferach życia. Na początku szczególnie ważne jest, aby pacjent nauczył się radzić sobie z pojawiającymi się trudnościami w jak najbardziej korzystny dla siebie sposób - bez substancji i niekontrolowanych zachowań. Na tym etapie praca ukierunkowana jest także na rozumienie schematów, które prowadzą do ponownego sięgania po substancje lub powtarzania zachowań.

Uważne przyglądanie się związkom między emocjami, myślami i zachowaniem człowieka pozwala tu na wprowadzanie pozytywnych i konstruktywnych zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu oraz wzmocnienie motywacji do ich utrzymania w dalszych etapach zdrowienia.

W proponowanym programie terapii uzależnienie rozumiane jest jako zaburzenie spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych oraz zachowań o różnym nasileniu. Leczenie odbywa się w oparciu o metody poznawczo-behawioralne, dialog motywujący oraz koordynowanie pomocy (case management).

Jeśli masz wrażenie, że problem nadużywania substancji lub braku kontroli nad własnym zachowaniem dotyczy Cię osobiście, a do tego odczuwasz jego konsekwencje w różnych ważnych dla Ciebie obszarach życia - sięgnij po pomoc i umów się ze specjalistą na pierwsze konsultacje w Centrum Poznawczo-Behawioralnym Ad Rem w Krakowie.

Terapia współuzależnienia on-line

Terapia indywidualna dla osób z syndromem współuzależnienia jest procesem, który może pomóc w zmianie dotychczasowego funkcjonowania osoby borykającej się z różnymi trudnościami wynikającymi z długotrwałego uwikłania w trudną relację z osobą uzależnioną.

Jak przebiega terapia?

Ze względu na złożoność problemu, terapia współuzależnienia początkowo ukierunkowana jest na rozpoznanie najbardziej aktualnych problemów, z którymi zmaga się osoba z syndromem oraz zatrzymaniu tych zachowań, które dotychczas utrwalały zależność z osobą uzależnioną.

Wsparcie z zewnątrz jest potrzebne, by móc na nowo zobaczyć i zrozumieć swoją aktualną sytuację oraz nauczyć się z nią radzić w sposób, który nie przynosi szkód.

Dopiero potem możliwa jest praca nad przekonaniami osoby z syndromem współuzależnienia oraz jej doświadczeniami, które prawdopodobnie przyczyniły się do podtrzymywania szkodliwego układu. Na tym etapie to osoba z syndromem współuzależnienia z pomocą specjalisty decyduje, czy chce zająć się leżącymi u podłoża współuzależnienia mechanizmami, sięgającymi nierzadko głębszych trudności w obszarze osobowości. W ten sposób może lepiej zrozumieć, co wpływa na sposób w jaki doświadcza emocji i zdarzeń oraz pracować nad zmianą w pożądanym kierunku.

Terapia współuzależnienia online jest formą pomocy dla osób, które rozpoznają u siebie cechy współuzależnienia, a które z różnych powodów nie mogą zgłosić się do gabinetu specjalisty. Spotkania terapeutyczne online odbywają się raz w tygodniu o stałej porze, którą wspólnie ustalamy w trakcie pierwszych sesji konsultacyjnych.

Zapraszam do kontaktu osoby, które czują, że istnieje problem, z jakim trudno jest im sobie samodzielnie poradzić.

Dodatkowe informacje:

  • Cena: 130 zł (w ofercie dla studentów: 120 zł)
  • Czas trwania: 50-60 minut
  • Częstotliwość spotkań: raz w tygodniu

Skontaktuj się z nami