Nadużywanie narkotyków i uzależnienie: czym to się różni

Podczas gdy wielu ludzi używa terminów nadużywanie i uzależnienie jako zamienników, pojęcia te mają zupełnie różne znaczenia. Niektórzy nadużywają narkotyków nie uzależniając się od nich. Definicja nadużywania narkotyków skupia się bardziej wokół sposobu, w jaki dany człowiek zażywa narkotyki, podczas, gdy definicja uzależnienia zawiera zażywanie substancji oraz psychologiczne i fizjologiczne skutki, które narkotyki wywołują w organizmie.

Aby poprawnie rozpoznać problem widoczny w zachowaniu bliskiej nam osoby, ważną kwestią jest zrozumienie definicji nadużywania substancji i uzależnienia. Istotne jest również uświadomienie sobie, że alkohol także jest narkotykiem a jego używanie może zawierać się w obu powyższych definicjach.

Nadużywanie i uzależnienie – tolerancja na narkotyk

Najważniejsze w zrozumieniu nadużywania narkotyków i uzależnienia jest zjawisko tolerancji. Kiedy człowiek zaczyna zażywać narkotyki, zwykle przyjmuje niewielką ilość aby uzyskać stan przyjemności, tzw. „high”. Z czasem jednak w organizmie danej osoby, wcześniejsza dawka nie powoduje już takiego efektu, a człowiek zaczyna zażywać większe ilości, aby osiągnąć pierwotny stan „high”. Efekt ten zwany jest tolerancją.

W nadużywaniu i uzależnieniu od narkotyków, wytworzenie tolerancji zależy od rodzaju narkotyku, jego ilości oraz częstotliwości, z jaką jest zażywany. Tolerancja na narkotyk może być zarówno psychologiczna jak i fizjologiczna.

Definicja nadużywania narkotyków

Definicja nadużywania narkotyków nie zawiera w sobie czynnika tolerancji. Skupia się raczej na sposobie zażywania i efekcie jaki narkotyki wywołują w życiu zażywającej osoby. Nadużywanie narkotyków i uzależnienie rozwijają się z biegiem czasu. Definicja nadużywania wyraźnie uwzględnia szkodliwość narkotyku w życiu danej osoby w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia zażywania.

Objawy nadużywania narkotyków:

  • zażywanie narkotyków ma negatywny wpływ na wydajność w pracy lub szkole
  • ryzykowne działania zagrażające zażywającemu lub innym są popełniane w wyniku przyjmowania narkotyku. Na przykład picie i kierowanie pojazdem.
  • kontynuowanie zażywania pomimo negatywnych konsekwencji jakie wywiera na relacjach z innymi ludźmi
  • problemy prawne lub finansowe jako rezultat zażywania narkotyku

Dany przypadek może pasować do definicji nadużywania narkotyków, nawet jeśli obecny jest tylko jeden z powyższych objawów.

Definicja uzależnienia od narkotyków

Definicja uzależnienia od narkotyków zawiera w sobie aspekt nadużywania substancji: osoba uzależniona doświadcza negatywnych konsekwencji stosowania narkotyku, ale ma trudności w zaprzestaniu zażywania. Różnica polega na tym, że osoba uzależniona rozwija w sobie tolerancję na narkotyk, zwiększa przyjmowane dawki oraz doświadcza objawów po odstawieniu substancji lub znacznym ograniczeniu jej zażywania. Oprócz zjawiska tolerancji, występują również następujące symptomy uzależnienia:

  • doświadczanie objawów abstynencyjnych, kiedy nie zażywa się narkotyku
  • doświadczanie trudności w zaprzestaniu zażywania substancji lub utrzymaniu abstynencji nawet, gdy podejmuje się takie próby
  • przyjmowanie dużych i zagrażających ilości narkotyku

Tłum. Anna Schab Źródło: https://www.healthyplace.com/addictions/drug-addiction/drug-abuse-and-addiction-whats-the-difference

Udostępnij