Leczenie depresji

Leczenie depresji

Leczenie depresji może przebiegać na wiele sposobów: farmakologicznie, terapią elektrowstrząsową czy też psychoterapią. My skupiamy się na terapii poznawczo-behawioralnej, która ma udowodnioną naukowo skuteczność w leczeniu tego zaburzenia nastroju.

Teraz krótko przedstawimy dwa psychoterapeutyczne sposoby na leczenie depresji, które jak udowodniono odnoszą najlepsze efekty. Często można spotkać się z takimi określeniami jak: „poparta dowodami”, „najlepszy sposób” itp. Nawiązują one do konkretnych form leczenia depresji, które były poddane badaniom klinicznym i dowiedziono, że są najbardziej efektywne. W leczeniu depresji terapie poparte dowodami obejmują nurt poznawczy i behawioralny, które tworzą podejście poznawczo-behawioralne.

Terapia poznawcza

Celem terapii poznawczej jest pomoc w uświadomieniu danej osobie, że może sama wpływać na swoje samopoczucie poprzez zidentyfikowanie oraz zmianę myśli  i przekonań. Ludzie cierpiący na depresję często myślą negatywnie o sobie, swoim życiu  oraz przyszłości. To znacząco pogarsza ich nastrój. Ten rodzaj terapii skupia się na odkryciu  i zakwestionowaniu szkodliwych założeń oraz przekonań, a następnie na zmianie sposobu myślenia na bardziej pomocny i zrównoważony. Terapia poznawcza ma określone struktury i ramy czasowe. Skupia się na tym co jest „tu i teraz”. Zostało udowodnione, że jest ona efektywna, jeśli jest się w stanie przyswoić umiejętności, których zostało się nauczonym w czasie terapii.

Terapia behawioralna

Chorzy na depresję często mają skłonność do bycia apatycznymi i pozbawionymi motywacji. Zwykle przesiadują w domu, unikają wychodzenia i nawiązywania interakcji z innymi. W ten sposób przegapiają okazje, które mogłyby pomóc w polepszeniu ich samopoczucia. Celem terapii behawioralnej jest zidentyfikowanie i zmiana tych aspektów zachowania, które mogą utrwalać, a nawet pogarszać stan depresji. Niektóre ze strategii tej formy psychoterapii obejmują: ustalanie celów, planowanie czynności i monitorowanie związanych z aktywnością emocji, trening umiejętności społecznych oraz konstruktywne rozwiązywanie problemów.

Podsumowanie

Przedstawione powyżej dwa rodzaje psychoterapii zostały uznane za najbardziej efektywne
w większości przypadków leczenia depresji. Często połączenie ich obu, czyli terapia poznawczo-behawioralna, jest proponowane ludziom, którzy cierpią na to zaburzenie. Ten materiał skupia się na przekazaniu informacji na temat poznawczych i behawioralnych aspektów depresji, w których zawierają się również strategie na to jak samemu mieć wpływ na swój nastrój i samopoczucie.

 

Tłumaczenie: Monika Grabowska

Źródło: www.cci.health.wa.gov.au/docs/Info-Psychotherapy%20for%20depression.pdf

Udostępnij