Jak wyjść z nałogu? Poznaj pięć ważnych kroków

Wychodzenie z uzależnienia jest dla wielu osób trudnym i zniechęcającym doświadczeniem. Jednak skupiając sią na strategii „jednego kroku na raz”, możesz wiele osiągnąć. Dzięki temu będziesz mógł/mogła opierać się na swoich poprzednich sukcesach oraz uczyć się na błędach z przeszłości. To właśnie pozwoli ci ostatecznie osiągnąć szczęśliwą i zdrową przyszłość, na którą zasługujesz.

Uzależnienie jest podstępną chorobą, która może zacząć rozwijać się już po pierwszym użyciu (w przypadku niektórych narkotyków) lub na skutek długotrwałego nadużywania danej substancji. Chociaż istnieją podobieństwa pomiędzy osobami uzależnionymi, każdy przypadek jest wyjątkowy i zależy od niezliczonej ilości czynników. Na to, jak rozwinie się nałóg wpływ mają czynniki biologiczne, psychologiczne i społeczne, takie jak: wiek, płeć, wcześniejsze zażywanie substancji oraz historia rodzinna.

Ze względu na bardzo indywidualne cechy uzależnienia nie ma dwóch osób, których droga do wyzdrowienia byłaby taka sama. Niektórzy będą wymagali opieki stacjonarnej, leczenia ambulatoryjnego i wielu lat terapii, podczas gdy inni będą w stanie opanować chorobę za pomocą leków oraz poradnictwa. 

Jednak nawet przy tak wielu czynnikach i wpływach, większość uzależnionych przechodzi przez podobne fazy i etapy w drodze do odzyskania wolności oraz długotrwałej abstynencji.

Poniżej przedstawimy pięć typowych etapów wychodzenia z uzależnienia.

Świadomość i wczesne wykrycie 

Pierwszy etap cechuje rosnąca świadomość tego, że istnieje problem. W niektórych przypadkach świadomość ta pojawia się w wyniku rozmów z członkami rodziny, przyjaciółmi lub współpracownikami. W innych przypadkach do zrozumienia problemu może dojść tylko wtedy, gdy uzależnienie doprowadzi do problemów zdrowotnych, finansowych lub prawnych. 

Chociaż osoba uzależniona nadal podejmuje zachowania uzależniające i nie podejmuje działań mających prowadzić do wyjścia z nałogu, pierwszy etap ma kluczowe znaczenie dla procesu zdrowienia. 

Jedną z najważniejszych części tej fazy jest przejście od zwykłej świadomości istnienia problemu do faktycznego uznania, że konieczne jest podjęcie działania. To właśnie moment, w którym postawa uzależnionego zmienia się z zaprzeczenia problemowi do gotowości zmiany, jest kluczowy na drodze powrotu do zdrowia. 

Rozważania 

Drugi etap procesu zdrowienia obejmuje przejście od świadomości do działania. Na tym etapie uzależnieni są gotowi zrobić pierwszy krok w kierunku wyzdrowienia. Może on polegać na zdobywaniu wiedzy na temat nałogu i jego wpływu na życie ich oraz ludzi, na których im zależy.

Etap rozważań jest niezwykle istotny, ponieważ to wtedy uzależniony zaczyna patrzeć poza siebie i rozumieć, że jego wybory oraz zachowania mają negatywny wpływ na przyjaciół, członków rodziny oraz inne bliskie osoby.

Podejmując krok, aby dowiedzieć się więcej o swojej chorobie i jej wpływie na innych, uzależnieni dokonują ważnego przejścia od świadomości istnienia problemu do działania. Pomimo że nie jest to aktywne dążenie do odzyskiwania sił, nałogowcy idą w tym kierunku i zdobywają bezcenną wiedzę oraz wgląd w proces zdrowienia.

Odkrywanie procesu zdrowienia 

Pokonując etap zaprzeczenia, osoba uzależniona jest zmotywowana do przezwyciężenia swojego nałogu i zaczyna robić małe kroki w celu wyzdrowienia. Przykładem może być uczenie się umiaru w używaniu substancji lub decyzja o abstynencji. Niektórzy twierdzą, że etap eksploracji jest tym etapem, w którym naprawdę rozpoczyna się powrót do zdrowia. 

Podczas eksploracji procesu zdrowienia osoby uzależnione odkrywają co to znaczy prowadzić życie w trzeźwości. Mogą oni konsultować się z przyjaciółmi lub członkami rodziny, którzy mają za sobą podobne doświadczenia, a także mogą zacząć zbierać informacje o różnych opcjach leczenia.

Etap trzeci często wiąże się z podjęciem przez uzależnionych decyzji o podjęciu terapii.

Wczesne wyzdrowienie 

Jest to czas zarówno o ogromnym znaczeniu, jak i znaczącym ryzyku. 

Osoby uzależnione w okresie wczesnego zdrowienia nie tylko przestają używać substancji, ale także zaczynają uczyć się, w jaki sposób mogą oprzeć się pokusie ponownego sięgnięcia po substancję. Jest to czas wielkiej wrażliwości. Uzależnieni są w trakcie porzucania ludzi, działań i zachowań, które były znaczącą częścią ich dotychczasowego życia, dodatkowo starając się ustalić fundamenty swojego nowego życia bez narkotyków. 

Nawrót nie jest rzadkością podczas tego etapu. Powrót do nałogu w tym okresie może być szczególnie problematyczny, ponieważ osoby uzależnione mogły jeszcze nie zdobyć wiedzy i umiejętności, które pozwoliłyby im uniknąć powrotu do pełnego uzależnienia.

Do najważniejszych kroków podjętych podczas etapu czwartego należą: rozwijanie zdrowych nawyków oraz nowych umiejętności radzenia sobie, a także odbudowywanie zniszczonych relacji. 

Aktywne zdrowienie 

Zanim osoby uzależnione osiągną piąty etap, muszą oni wykonać wiele pracy i poczynić spore postępy. Co najważniejsze, przez ten czas nałogowcy nauczyli się, że będą musieli ciężko pracować, aby uchronić się przed nawrotem (lub powrócić do trzeźwości po nawrocie). Będzie to wymagało aktywnego obserwowania własnych myśli i zachowań, ciągłego ćwiczenia nowych umiejętności, utrzymywania systemu wsparcia oraz uważania na wyzwalacze i pokusy korzystania ze szkodliwych substancji. 

Chociaż wyzdrowienie nigdy nie jest łatwe, na tym etapie zdrowiejący nałogowcy zaczynają żyć życiem, którego na początku tej podróży, nie mogliby sobie nawet wyobrazić. 

Powrót do zdrowia to znacznie więcej niż przezwyciężenie uzależnienia od szkodliwych substancji. Jest to całkowita transformacja umysłu, ciała i ducha. Niektórzy mogą przejść przez etapy powrotu do zdrowia tylko przy wsparciu przyjaciół i rodziny. Jednak większość będzie wymagać edukacji i nowych umiejętności zdobytych w trakcie programu terapii uzależnień.

Tłum. Weronika Gajda

https://www.crchealth.com/find-a-treatment-center/washington-treatment-information/5-stages-addiction-recovery/

Udostępnij