Jak osiągać cele?

Znaczące cele mogą nadać kierunek Twojemu życiu, podkreślić najważniejsze wartości i dać poczucie sensu. W tym ćwiczeniu będziesz myślał o swoich celach w siedmiu różnych obszarach. Rozpocznij od napisania pięcioletniego celu, a następnie dokładniejszych rocznych i miesięcznych celów.

Jak?

  • Wypisz cele, które są mierzalne. Na przykład, zamiast postanowienia „będę zdrowy”, spróbuj „będę ćwiczył 3 razy w tygodniu oraz będę jadł warzywa do każdego posiłku”.
  • Wybierz cele, które są pod Twoją kontrolą. Na przykład, „zdobędę awans w pracy” wymaga również działania innych osób. Jednakże, postanowienie „będę doskonalił swoje umiejętności poprzez uczestniczenie w różnych kursach” wymaga jedynie Twojego zaangażowania.
  • Kiedy myślisz o pięcioletnich celach, zapytaj samego siebie, jak będzie wyglądało Twoje życie za 5 lat. Następnie pomyśl o swoich rocznych i miesięcznych celach jako krokach do uzyskania pięcioletniego celu.

Obszary:

  • życie towarzyskie
  • kariera
  • sport
  • rodzina
  • czas wolny
  • rozwój osobisty
  • inne

Życie towarzyskie. Te cele mogą zawierać w sobie: poświęcanie czasu swoimi przyjaciołom, uczestniczenie w aktywnościach społecznych lub budowanie sieci wsparcia społecznego.

Mój 5- letni cel:

 

Mój roczny cel:
Mój miesięczny cel:

Kariera: Te cele mogą obejmować: postęp w obecnej pracy, kształcenie się, zakładanie firmy, przejście na emeryturę lub zmiana pracy.

Mój 5- letni cel:

 

Mój roczny cel:
Mój miesięczny cel:

 

Sport: W tym miejscu cele mogą obejmować: regularne ćwiczenia, uczenie się zdrowych nawyków (na przykład zdrowa dieta oraz sen), utrata wagi lub uprawianie sportu.

Mój 5- letni cel:

 

Mój roczny cel:
Mój miesięczny cel:

 

Rodzina:  Tutaj cele mogą obejmować: spędzanie więcej czasu z dziećmi, odnawianie dawnych relacji z dalszymi członkami rodziny, uczenie się nowych aktywności rodzinnych lub doskonalenie komunikacji.

Mój 5- letni cel:

 

Mój roczny cel:
Mój miesięczny cel:

 

Czas wolny:  Cele mogą obejmować: znalezienie nowego hobby, poświęcenie czasu na aktualne hobby, próbowanie nowych rzeczy, znalezienie czasu na odpoczynek.

Mój 5- letni cel:

 

Mój roczny cel:
Mój miesięczny cel:

 

Rozwój osobisty:  Tutaj cele mogą obejmować: poprawa Twojego nastawienia, wzrost samooceny lub zredukowanie niechcianych zachowań (np. wybuchy gniewu).

Mój 5- letni cel:

 

Mój roczny cel:
Mój miesięczny cel:

 

Inne:  Tutaj znajdują się cele, które nie pasowały do żadnej z powyższych kategorii.

Mój 5- letni cel:

 

Mój roczny cel:
Mój miesięczny cel:

Źródło: https://www.therapistaid.com/worksheets/goal-exploration.pdf. Tłumaczenie Ewelina Zawada

Udostępnij