narcyzm

Czym wyróżniają się osoby narcystyczne?

Jeśli jesteś w związku z osobą z narcystycznym zaburzeniem osobowości, możesz wiedzieć, że przejawia ona ogromne potrzebę bycia uprzywilejowaną oraz poszukuje podziwu i komplementów ze strony innych. Ludzie z tym zaburzeniem osobowości wierzą, że są lepsi od innych i należy się im specjalne traktowanie. Brakuje im empatii i mogą wykorzystywać innych, gdyż są nieświadomi szkód, które wyrządzają.

Osoby z tym zaburzeniem osobowości karmią swoją samoocenę otrzymywanym uznaniem i pochwałami, więc nieustannie poszukują podziwu i bywają nadwrażliwe na krytykę. 

Jak osoby narcystyczne zachowują się w stosunku do innych ludzi?

Jeśli osoba, na której ci zależy, charakteryzuje się narcyzmem, prawdopodobnie sprawia, że czujesz się od niej gorszy i wykorzystuje cię do własnych celów, bez uznania dla twoich własnych życzeń, potrzeb, czy równych praw. Relacje międzyludzkie takich ludzi zwykle są powierzchowne i nawiązują je oni tylko jeśli wierzą, że mogą mieć z tego jakąś korzyść. Zwykle poniżają innych, żeby utwierdzić się w poczuciu własnej wartości i udowodnić, że naprawdę są lepsi. Jednak innymi razy potrafią posłużyć się pochwałą, aby sprawić, że inni ich polubią i móc wykorzystać ich dla własnej korzyści. 

Terapia poznawczo – behawioralna: w czym może pomóc osobie narcystycznej?

W terapii poznawczo-behawioralnej (CBT, z ang. Cognitive-Behavioural Therapy) osoby z narcystycznym zaburzeniem osobowości uczą się jak lepiej zrozumieć te właściwości swojego zachowania, które przeszkadzają innym oraz jak wpływa to na jakość ich relacji. Uczą się jak zmienić swoje zniekształcone przekonania, tak aby mogli stać się lepiej przystosowani i prowadzić szczęśliwsze życie.

Terapia poznawczo-behawioralna uczy klientów jak rozpoznawać nieprzystosowawcze przekonania oraz jak mogą oni zmienić swoje krzywdzące zachowania i odzyskać kontrolę nad swoimi emocjami. 

Źródło: https://cbtpsychology.com/narcissistic-personality-disorder/

Tłum. Karolina Stachoń

Udostępnij