Czym jest mindfulness?

Medytacja mindfulness jest formą treningu samoświadomości, która została zaczerpnięta z medytacji buddyjskich. Mindfulness polega na byciu świadomym tego, co dzieje się w teraźniejszości, chwila po chwili, i jednoczesnego powstrzymywania się od wydawania osądów na temat tego, co zauważamy. Medytacja mindfulness jest kluczowym elementem w wielu terapiach m.in. w terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT) czy terapii akceptacji i zaangażowania (ACT).

Dlaczego powinienem ćwiczyć mindfulness?

Nasz umysł może być skupiony na wydarzeniach przeszłych, obecnych lub przyszłych. Często przejmujemy się tym, co już się wydarzyło lub martwimy się rzeczami, które dopiero się wydarzą. To może powodować cierpienie.

Mindfulness to praktyka pozwalająca nam skupić się na teraźniejszości. Istnieją rzetelne dowody na to, iż trening mindfulness pozwala ludziom radzić sobie z nie tylko wieloma stanami emocjonalnymi (np. z depresją czy lękiem), ale także z różnymi doznaniami fizycznymi (np. z bólem lub chronicznymi chorobami).

Przeszłość (powracające myśli, rozpamiętywanie) – Teraźniejszość (bycie) – Przyszłość (martwienie się, przejmowanie się)

Dlaczego muszę ćwiczyć? Czy nie potrafię się skupić na teraźniejszości już teraz?

Wszyscy potrafimy skupić się na tym, co tu i teraz, przynajmniej na chwilę. Jednakże, jeżeli nie próbowałeś medytować wcześniej, zdasz sobie sprawę, że twoja uwaga często się odpływa i nie da się jej łatwo kontrolować. Mindfulness wzmacnia naszą umiejętność skupiania się na teraźniejszości. Zwiększa również naszą świadomość tego, jak nasz umysł „faluje”, co często bywa problematyczne. Regularnie praktykujący mindfulness często zwracają uwagę, iż pomaga im to zakotwiczyć się w teraźniejszości i nie rozkojarzać się.

Co to znaczy „kultywować postawę nieoceniającą”?

Szekspir napisał kiedyś: „Nie ma rzeczy dobrych lub złych, to myślenie czynniki je takimi”. Jest to kluczowe założenie wielu terapii, np. terapii poznawczo-behawioralnej. Wydawanie osądów na temat własnych doświadczeń często prowadzi do tego, że bardziej cierpimy. Przykładowo myśli w typie „to jest okropne” lub „więcej nie wytrzymam” są osądami często powiązanymi z cierpieniem. Ćwiczenie mindfulness uczy nas akceptować nasze doświadczenia bez osądzania ich. Wykazano, że taka postawa pozwala ludziom prowadzić bardziej satysfakcjonujące życie.

Co eksperci powiedzieli o mindfulness

„Jeśli pozwolisz, aby mętne wody uspokoiły się, staną się czyste. Jeśli pozwolisz, aby Twój zdenerwowany umysł uspokoił się, stanie się podobnie”
Jack Kornfield, Buddha’s Little Instruction Book (1994)

„Mindfulness oznacza zwracanie uwagi w określony sposób: celowo, w chwili obecnej, oraz bez oceny”
Jon Kabat-Zinn, Wheverer You Go, There You Are (1994)

„Nieosądzająca obserwacja ciągłego przepływu bodźców wewnętrznych i zewnętrznych w miarę ich powstawania”
Ruth Baer, Clinical Psychology: Science and Practice (2003)

„Mindfulness jest po prostu umiejętnością zauważania bez komentarza wszystkiego, co dzieje się w twoim obecnym doświadczeniu”
Guy Claxton, The Heart of Buddhism (1990)

Tłumaczył: Marcin Kosman Źródło: Psychology Tools

Udostępnij