Czy istnieje związek między używaniem marihuany a zaburzeniami psychicznymi?

W kilku badaniach powiązano stosowanie marihuany ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zaburzeń psychicznych, w tym psychoz (schizofrenii), depresji, lęku i zaburzeń związanych z używaniem substancji. Nie można jednak jednoznacznie stwierdzić, czy i w jakim stopniu marihuana faktycznie powoduje te zaburzenia. Wykazano, że ilość użytego narkotyku, wiek przy pierwszym zażyciu oraz podatność genetyczna wpływają na omawianą zależność. Najlepiej dowiedziony dotychczas jest związek między używaniem marihuany a zaburzeniami używania substancji oraz między stosowaniem marihuany a zaburzeniami psychicznymi u osób z istniejącą wcześniej podatnością genetyczną lub inną.

Ostatnie badania wykazały, że osoby używające marihuany i noszące specyficzną odmianę genu AKT1, który koduje enzym wpływający na sygnalizację dopaminy w striatum, są narażone na zwiększone ryzyko rozwoju psychozy. Striatum jest obszarem mózgu, który zostaje aktywowany i „zalany” dopaminą, gdy pojawiają się określone bodźce. Jedno z badań ujawniło, że ryzyko psychozy wśród osób z tą odmianą genu było siedem razy większe w przypadku tych, którzy stosowali marihuanę codziennie w porównaniu z tymi, którzy używali jej sporadycznie lub nie używali jej wcale.

Inne badanie ujawniło zwiększone ryzyko psychozy wśród dorosłych, którzy stosowali marihuanę w okresie dojrzewania oraz nosili specyficzny wariant genu dla katecholo-O-metylotransferazy (COMT) – enzymu, który rozkłada neuroprzekaźniki, takie jak dopamina i noradrenalina. Wykazano również, że używanie marihuany pogarsza przebieg choroby u pacjentów, którzy już cierpią na schizofrenię. Jak wspomniano wcześniej, marihuana może wywołać ostrą reakcję psychotyczną u osób niemających skłonności do schizofrenii, a zażywających ją, szczególnie w wysokich dawkach.

Odnotowano niejednoznaczne i niewielkie powiązania między używaniem marihuany a myślami samobójczymi i próbami samobójczymi wśród nastolatków. Marihuana była również łączona z zespołem amotywacyjnym, definiowanym jako zmniejszona lub nieobecna chęć angażowania się w typowo nagradzające działania. Ze względu na rolę systemu endokannabinoidalnego w regulowaniu nastroju i systemu motywacji przyjęto hipotezę, że zmiany w mózgu wynikające z wczesnego stosowania marihuany mogą leżeć u podstaw tych powiązań. Potrzebne są jednak dalsze badania, aby zweryfikować, czy takie związki istnieją i lepiej je zrozumieć.

 

Niekorzystne skutki używania marihuany:

Ostre (obecne podczas odurzenia)

– upośledzona pamięć krótkotrwała

– upośledzenie koncentracji, oceny sytuacji i innych funkcji poznawczych

– zaburzona koordynacja i równowaga

– przyśpieszone tętno

– lęk, paranoja

– psychoza (rzadko)

 

Utrzymujące się (trwające dłużej niż odurzenie, ale nie muszą być stałe)

– upośledzona zdolność uczenia się i koordynacja

– problemy ze snem

 

Długoterminowe (skumulowane skutki wielokrotnego stosowania)

– prawdopodobieństwo uzależnienia od marihuany

– upośledzenie zdolności uczenia się i pamięci z potencjalną utratą IQ*

– zwiększone ryzyko przewlekłego kaszlu i zapalenia oskrzeli

– zwiększone ryzyko innych zaburzeń związanych z używaniem narkotyków i alkoholu

– zwiększone ryzyko schizofrenii u osób z wrażliwością genetyczną**

*Utrata IQ wśród osób z przewlekłym zaburzeniem używania marihuany, które rozpoczęły intensywne stosowanie w okresie dojrzewania

**Są to często zgłaszane współwystępujące objawy/zaburzenia przy długotrwałym używaniu marihuany. Jednak przeprowadzone badania nie wykazały dotychczas, czy marihuana stanowi przyczynę, czy też jest tylko powiązana z tego rodzaju problemami psychicznymi.


Źródło: https://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/marijuana/there-link-between-marijuana-use-psychiatric-disorders

Tłumaczenie: Katarzyna Gregorczyk

 

Udostępnij