Jak zmienić kluczowe przekonania na swój temat?

Możliwym wytłumaczeniem dla ”trudności w porzucaniu” negatywnych myśli jest silne przekonanie, leżące u podstaw tego myślenia. Rdzenne przekonania stanowią istotę naszego sposobu postrzegania siebie, innych ludzi, świata oraz przyszłości. W określonych sytuacjach, przekonania te mogą zostać aktywowane. Oto przykład: Erica jest w stanie konfrontować swoje myśli w większości sytuacji. Jednakże dostrzegła, iż ma problem z […]

Tolerancja dystresu i radykalna akceptacja

Strategie radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych Mówiąc o tolerancji dystresu (czyli stresu negatywnego) chodzi nam o tolerancję frustracji, która oznacza umiejętność zniesienia frustracji i stresu bez angażowania negatywnego i destrukcyjnego zachowania. Posiadanie tej umiejętności jest bardzo ważne dla każdego człowieka w kontekście radzenia sobie w sytuacjach, które są stresogenne, ale nie mogą zostać zmienione od […]